Varumärkesplattform och kommunikationsstrategi

Publicerad: 20 november, 2020

Vid senaste styrelsemötet i SSTT fattades beslut på varumärkesplattform och kommunikationsstrategi.

– Vårt varumärke handlar om det upparbetade förtroendet, den bild och de känslor vi lämnar ifrån oss i möten med andra människor. För att varumärket ska bli riktigt framgångsrikt ska var och en av oss som representerar SSTT känna ett naturligt ansvar för att vilja stärka SSTT som en viktig samhällsaktör som arbetar för schaktfria lösningar med hållbara effekter för människa och miljö, säger SSTT:s ordförande Mats Rostö.

”Varumärkesplattformens syfte är att visa på SSTT:s identitet, löfte och önskad riktning.  SSTT:s varumärkesplattform är ett stöd till oss medlemmar för hur vi ska fatta kloka beslut, kommunicera, lyssna och uppmuntra varandra för att tillsammans nå fram till det varumärke vi är värda”, står det i dokumentet. ”Varumärket SSTT handlar om hur vi som medlemmar och goda ambassadörer för SSTT möter våra målgrupper, hur vi kommunicerar ut schaktfria metoder med alla dess fördelar och goda argument samt begränsningar. Det handlar alltså om vårt goda anseende, om hur föreningens tjänster levereras och vilken kvalitet vi håller.”

SSTT:s drivkraft är ”Vi verkar för att ledningsförnyelse, ledningsbyggande samt underhåll av ledningsnät ska göras med smart, resurseffektiv och hållbar schaktfri teknik”.

 

Varumärkets löfte

”SSTT:s varumärkeslöfte ligger till grund för all kommunikation och alla strategiska samt praktiska beslut. I det dagliga arbetet ska vi alltid kunna gå tillbaka och säkerställa att det vi gör stödjer vårt varumärkes- löfte. Ett löfte beskriver summan av alla positiva associationer och förväntningar vi vill väcka hos alla som har kontakt med SSTT. 

SSTT:s varumärkeslöfte ska inte kommuniceras utåt, men det ska upplevas.

Med devisen ” Schaktfritt – rätt i tiden” visar vi på vår styrka och flexibilitet, vi finns där det behövs och där det är motiverat. Vi lyfter samtidigt fram vårt långsiktiga och hållbara arbete för att leda utvecklingen av bärkraftiga schaktfria tekniker. Vi är medvetna om att tekniken också offensivt kan möta kommande klimatförändringar. 

 

Kommunikationsstrategi 

”Denna kommunikationsstrategi bottnar i vår varumärkesplattform som beskriver vad vi vill signalera och hur vi vill bli uppfattade. Innehållet i kommunikationsstrategin beskriver framförallt hur vi medlemmar ska kommunicera och till vilka för att underbygga vårt varumärke och nå våra mål. 

Syftet med SSTT:s kommunikationsstrategi är att göra organisationen och föreningen tydligare och bättre förstådd samt stärka möjligheten att nå fram till målgrupperna med en tydlig och enhetlig bild av SSTT. 

Målet med kommunikationsstrategin är att ge beslutsfattare och ledningsägare kunnande, inspiration och beslutsunderlag som leder till att schaktfria metoder alltid övervägs och värderas. 

Kommunikationen ska vara enkel att förstå och stödja målet. För att skapa optimala förutsättningar ska allt vara relevant, väl under- byggt och sakligt. Hur kommunikationen utformas beror på tillfället, men SSTT ska alltid vara tydlig som avsändare.”

 

"Klargöra vilka SSTT är"
Vi frågade Mats Rostö om bakgrunden till arbetet med varumärkesplattform och kommunikationsstrategin.

Vad är bakgrunden till arbetet med dessa? 

- Arbetet drogs igång för att jag bedömde att vi behövde klargöra och på ett tydligt sätt berätta vilka SSTT är, vad vi står för och vad som är vårt uppdrag

Hur upplever du SSTT som organisation idag? 

- Idag tycker jag att föreningen SSTT är tydlig med vad vi vill uppnå, vi har bra och framåtblickande arbete i både Norge och Sverige. Vi har ordning och reda i kansli och styrelsearbete. SSTT arbetar med rätt saker. Jag uppfattat SSTT’s medlemar som kompetent, utmanande och vet hur klimat och miljö påverkas positivt av kloka beslut. Detta vill vi bidra med i samhällsbygget. SSTT är ett viktigt kunskapscentrum som vill nätverka och påverka. Det ser vi inte minst i Sverige med den nya gruppen Läckagekontroll och där vi för samtal med andra verksamheter inom schaktfritt som vill ansluta sig till SSTT

Vilka förhoppningar sätter du på framtiden för SSTT? 

- Jag har stora förväntningar på SSTT’s roll i framtiden. Vi kommer i början av 2021 arbeta fram en ny plan för kommande fem år. Våra medlemmar är kloka och framsynta. Det ger mej full tilltro till att efterfrågan på våra metoder och tekniklösningar kommer öka i takt med större komplexitet och miljökrav hos våra ledningsbyggare  … och slutligen: Schaktfritt är rätt i tiden, säger Mats Rostö.

 

Läs mer

Ladda ned varumärkesplattformen här

Ladda ned kommunikationsstragin här