Endast glasfiberarmerade foder härdade med UV-ljus

Publicerad: 22 maj, 2020

NCC NoDigs avdelningschef Maria Zimdahl kommenterar Trafikverkets rapport.

NCC NoDigs avdelningschef Maria Zimdahl kommenterar Trafikverkets rapport.

I måndags publicerade vi en artikel om den rapport från Trafikverket som visar på skillnader i utsläpp efter olika härdningstekniker. Vi har bett SSTT-medlemmar att kommentera rapporten. I dag publicerar vi Maria Zimdahls, avdelningschef NCC NoDig, kommentarer.

 

Vilka kommentarer i allmänhet har ni kring rapporten?

Precis som SSTT står NCC för öppenhet och vill öka och sprida kunskap om schaktfri teknik och de material som används. NCC tycker därför att det är bra att Trafikverket kommer med ny fakta genom granskningen av styrenutsläpp som så tydligt kunnat visa på stora skillnader mellan härdning med UV-ljus och härdning med ånga. För ledningsägare som vill undvika miljörisker och onödig förbrukning av kommunens vatten kan krav på typ av härdning enkelt ställas i upphandling av flexibla foder. Detta har starkt stöd i svensk miljölagstiftning som säger att alla som bedriver verksamhet som riskerar negativ påverkan på människors hälsa och miljö är skyldig att vidta förebyggande åtgärder och alltid välja bästa möjliga teknik. Flera ledningsägare har redan börjat ställa krav på typ av härdning med UV-ljus vilket vi ser som positivt. Vi vill understryka att infodring med flexibelt foder, korrekt utfört, är en mycket bra teknik som tillför stor samhällsnytta i form av kraftigt minskade kostnader, störningar och klimatpåverkan som några exempel.

 

Vilka kommentarer i synnerhet har ni kring styrenproblematiken?

NCC har höga miljö- och hållbarhetsambitioner och det är bland annat därför företaget främjar nyttjande av schaktfri teknik. Styren är ett känt ämne med välkända risker och som sedan länge finns på EUs lista på ämnen som skall fasas ut. Ämnet ska så klart bytas ut när rimliga alternativ finns och vi vet att många tillverkare arbetar med frågan.

 

Hur arbetar ert företag med frågan?

NCC installerar endast glasfiberarmerade foder och använder härdning med UV-ljus (samt LED som också är UV-ljus fast en annan ljuskälla) och har därigenom minimerat risker med styrenutsläpp som Trafikverkets rapport visar. Vi  följer noga materialutvecklingen för de flexibla fodren och möjligheten att på sikt helt kunna ersätta styrenet helt. Vi utvärderar kontinuerligt våra leverantörer och arbetar aktivt för att i alla steg minimera risker och miljöpåverkan. Vi uppmanar också våra kunder och branschorganisationer att ställa krav som påskyndar omställningen och att i upphandling värdesätta de miljövänligaste produkterna och höga krav på materialkvalitet. Låga krav hämmar teknik och produktutveckling och leder till att omställningen tar längre tid.

 

Maria Zimdahl

Avdelningschef NCC NoDig

 

Läs även

Rapport visar på skillnader i utsläpp efter olika härdningstekniker

Inpipes kommentar till Trafikverkets rapport

Aarsleff Rörtekniks kommentar

Avloppsrallarnas kommentar

Maria Zimdahl/Jan Bjerkesjö