Stort fokus på att reducera eventuell miljöpåverkan

Publicerad: 20 maj, 2020

Victor Julin. Fotograf: Lisa Barryd

Victor Julin. Fotograf: Lisa Barryd

I måndags publicerade vi en artikel om den rapport från Trafikverket som visar på skillnader i utsläpp efter olika härdningstekniker. Vi har bett SSTT-medlemmar att kommentera rapporten. I dag publicerar vi Victor Julins, Affärschef Aarsleff Rörteknik, kommentarer.

 

Vilka kommentarer i allmänhet har ni kring rapporten?

Enligt vår uppfattning tycker vi att denna typ av artiklar bör avvakta pågående forskningsrapporter som finns. Den refererade rapporten från Trafikverket är en del av ett mer omfattande underlag som håller på att utformas. De kommer att fortsätta ta prover på just trumrenoveringar för att få fram ett underlag för upphandling av flexibla foder. Samtidigt pågår ett projekt hos RISE, som är initierat av, bland andra, Svenskt Vatten, där det kommer en mer genomgripande rapport kring teknik, installation samt miljö. 

I artikeln som tagits fram fokuseras det på teknikval och dess styrenutsläpp. Det är viktiga frågor. Vi, som leverantör, arbetar ständigt med att söka bästa alternativ för att utveckla våra produkter och installationsmetoder. Det vi saknar i artikeln är de andra områdena som blir drabbade om man bara ser på materialvalet. 

 

Vilka kommentarer i synnerhet har ni kring styrenproblematiken? 

Tekniker, materialval och tillvägagångssätt behöver sättas i perspektivet att förvalta tillgångar i form av ledningsnät på bästa sätt. Givetvis ett samspel mellan miljö, ekonomi, riskhantering, effekter och intressenter. Projekt och rapporter bör ha målsättningen att kunna hitta modellen för att fatta de bästa besluten. 

Ett tydligt kravställande i upphandlingarna skall också följas upp med kontroll, vilket idag, till stor del, saknas i de kommunala och statliga projekten. 

 

Hur arbetar ert företag med frågan? 

Vad gäller styrenproblematiken i synnerhet så är vi väl medvetna om dess egenskaper och påverkan. Vi arbetar idag med de produkter och installationer som för ändamålen fungerar bäst av de som finns på marknaden. Som vi skrev tidigare arbetar vi hela tiden med att hitta nya recept och använder våra olika installationsmetoder där de fungerar bäst både med avseende på funktion, ekonomi och miljö. Vi vidtar alla åtgärder vi kan för att minska onödiga utsläpp. Vi lägger stort fokus på att reducera eventuell påverkan på omgivande miljö i utförandefasen. 

Vi välkomnar aktörer som till exempel Trafikverket som på eget initiativ gör provtagningar och tester. Deras resultat ger oss ytterligare underlag för fortsatt förbättringsarbete. 

Med vår forsknings- och utvecklingsvilja kommer vi att kunna erbjuda de rätta lösningarna för många av de ledningssystem som finns i samhället. Det gäller även Trafikverket och vi har alltid målet att så långt som möjligt kunna utföra arbetet schaktfritt. 

 

Victor Julin

Affärschef Aarsleff Rörteknik AB 

 

Läs även

Rapport visar på skillnader i utsläpp efter olika härdningstekniker

Inpipes kommentar till Trafikverkets rapport

Avloppsrallarnas kommentar

Fredag: NCC Nodigs kommentar

Victor Julin/Jan Bjerkesjö