Webinar med tre NoDig-foredrag

Publicerad: 18 maj, 2020

Stavanger kommune har gjort nyttige erfaringer med ulike NoDig-metoder de siste årene. Noen positive og noen negative, forteller seksjonsleder i Vann og avløp i Stavanger kommune, Bjørn Zimmer Jacobsen, som vil utdype dette under webinaret 28.mai.  Jacobsen til høyre, her sammen med r rørinspektør Bernt Austerheim i Rogaland Rørinspeksjon

Stavanger kommune har gjort nyttige erfaringer med ulike NoDig-metoder de siste årene. Noen positive og noen negative, forteller seksjonsleder i Vann og avløp i Stavanger kommune, Bjørn Zimmer Jacobsen, som vil utdype dette under webinaret 28.mai. Jacobsen til høyre, her sammen med r rørinspektør Bernt Austerheim i Rogaland Rørinspeksjon

I forlengelse av årsmøtet vil SSTT torsdag 28.mai presenteres tre foredrag via TEAMS. De fire foredrasgsholderne er stipendiat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, Bjørn Solnes Skaar, biträdande sektionschef på RISE, Olle Persson, forskeren Erik Marklund og seksjonsleder i Vann og avløp i Stavanger kommune, Bjørn Zimmer Jacobsen.

09.00-09:45: Årsmøte
09:50-11:00  Webinar

De fire foredragsholderne skulle egentlig deltatt med under NoDig-konferansen i Bergen, men blir i stedet med på webinaret. Stipendiat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, Bjørn Solnes Skaar, vil gi en statusrapport om sin doktorgradsavhandling der han tar for seg beslutningsmodeller for valg av NoDig-metoder. Bjørn Solnes Skaar har i lengre tid arbeidet med denne problemstillingen. Allerede i 2013 presenterte han en masteroppgave over temaet Fornyingsstrategi for vann- og avløpsnett og bærekraftanalyse for rehabilitering av vannledninger". Nå følger han altså opp med doktogradsavhandling om NoDig-metoder

Ledningsfornyelse med strømpeforinger

De som deltok på fjorårets NoDig konferanse vil huske Olle Persson og Erik Marklund fra forskningsinstituttet RISE der de tok for seg tredjepartskontroll av strømpeforinger. Under webinaret presenterer de sine siste funn i forbindelse med styrketester som er gjennomført med driftssatte strømpeforinger i Sverige. Rise gjennomfører et program som de har kalt «Förnyelse med platshärdade flexibla foder - erfarenheter & framtida utveckling»
Det övergripande syftet med projektet är att underlätta renovering och bedömningen av det svenska vatten- och avloppsnätet för ledningsägarna.
Genom att ta fram underlag för kravställning vid upphandling av flexibla foder främjas val av material och processer som är affärsmässiga och samhällsekonomiskt mest effektiva. Med en metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer, tillsammans med studien av äldre installerade flexibla foder, kan förbättrade bedömningar av drifttillståndet hos VA-nätet göras. Ny data kommer även ge möjligheten till nya beräkningsmodeller för tillståndsbedömning. Det kan förväntas ge ökad kostnadseffektivitet och lägre totalkostnad i transportinfrastrukturinvesteringar, står det i omtalen av prosjektet. 

Fra graving til grøftefrie metoder

Sistemann ut i webinaret er seksjonsleder i Vann og avløp i Stavanger kommune, Bjørn Zimmer Jacobsen. Han vil fortelle hva som har skjedd i Stavanger de siste årene, der stadig flere prosjekter nå blir gjennomført med ulike NoDig- metoder. Han er enig i at Stavanger ikke har vært blant de fremste kommunene til å ta i bruk NoDig-metoder.  

-De senere årene har vi imidlertid benyttet ulike metoder og har gjort oss nyttige erfaringer, både positive og negsative. I dag er ulike NoDig-metoder blitt en del av vår verktøykasse. For oss er imidlertid ikke selve metoden det viktige, men at våre innbyggere får den beste løsningen i hvert enkelt prosjekt. Dette vil jeg gjerne fortelle mer om i seminaret, sier han.

Dette er foredragene:

Bjørn Solnes Skaar, Stipendiat, NMBU: Beslutningsmodell for valg av NoDig-metode – Hvor er vi nå?
Erik Marklund, forsker RISE/Olle Persson, biträdande sektionsschef RISE: Provning av driftsatta flexibla foder i Sverige
Bjørn Zimmer Jacobsen, Seksjonsleder Vann og Avløp, Stavanger kommune: Fra graving til satsing på grøftefrie metoder

Informasjon om årsmøtet finner du i egen artikkel herhttps://www.sstt.se/?cid=2615

Odd Borgestrand