SSTT-årsmøtet i Bergen byttes ut med Teams

Publicerad: 18 maj, 2020

Det blir Teams i stedet for en flott reise til Bergen i forbindelse med SSTT sitt årsmøte 2020.

Det blir Teams i stedet for en flott reise til Bergen i forbindelse med SSTT sitt årsmøte 2020.

NoDig konferansen i Bergen 27.-28.mai kunne blitt et fantastisk møtested for SSTT-folket i Skandinavia, men et lite virus veltet alle planer. Dermed blir det en digital møteplass via Teams i stedet, med årsmøte og faglige foredrag i form av et webinar torsdag 28.mai.

09.00-09:45: Årsmøte
09:50-11:00  Webinar

Årsmøtet starter presis kl. 09.00 via Teams. For å kunne delta på årsmøtet må deltakerne ha innbetalt årsavgift for 2019 og/eller 2020. Påmelding skjer via epost til kontakt@sstt.se, og deltakerne får deretter en link til møtet. Siste frist for påmelding er endret til mandag 25.mai  

Agenda for årsmøtet foreligger for nedlasting her: http://www.sstt.se/files/pages/636/sstt-kallelse-arsmote-2020.pdf Agendaen følger vanlige årsmøteprosedyrer med godkjenning av årsmelding og regnskap, revisjonsberetning, valg av ordførande/leder og styrelsesledamöter/styremedlemmer og revisorer og valgnemnd. Her foreligger det innstilling på gjenvalg av styreleder/ordförande Mats Rostö. Av styremedlemmene har Espen Killingmo bedt om å tre ut av styret, og det foreligger forslag på at han erstattes av Hendrik Panman fra Kjeldaas AS. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer på valg har sagt seg villig til gjenvalg.

Under årsmøtet blir virksomhetsplanen for det neste tre åre lagt fram. Det blir selvsagt også budsjettet for 2020 og forslag til årsavgifter for det kommende virksomhetsåret.  

Sakspapirer legges ut her på SSTT sine nettsider. https://www.sstt.se/files/pages/636/rsredovisning-sstt-koncernen-2019.pdf
 Årsmøtet avvikles fra kl.09.00 til ca 9.50 og etterfølges av tre foredrag også via Teams. Omtale av foredragene finner du her: https://www.sstt.se/?cid=2607

Odd Borgestrand