Ett stöd för att komma i mål med förnyelseplaneringen

Publicerad: 5 april, 2019

Annika Malm är en av kursledarna på fortsättningskursen för förnyelseplanering. Foto Jan Bjerkesjö

Annika Malm är en av kursledarna på fortsättningskursen för förnyelseplanering. Foto Jan Bjerkesjö

Den 8 maj arrangerar Svenskt Vatten fortsättningskursen av förnyelseplanering med Annika Malm, RISE, och Anne Adrup, Sweco, som kursledare. Syftet är att deltagare ska få stöd i att bli klara med den plan som man började arbeta med i grundkursen.
- Erfarenheten är att förnyelseplanering är komplext och att det krävs mycket energi för att komma i mål. Det är lätt att fasta i allt man inte vet och som är svårt, säger Annika Malm.

Av den anledningen tar det tid att bli klar med förnyelseplanen. För att ta det hela över tröskeln och till nästa nivå arrangeras fortsättningskursen i förnyelseplanering. Tidigare har fortsättningskurser blivit inställda, men Annika hoppas nu att kursen ska bli av för andra gången.

- Fortsättningskursen ger en möjlighet att diskutera svårigheterna med andra och få tips, idéer och energi för att ta sig till mål med planen. Vi hade mycket goda diskussioner på tillfället sist och det var deltagarna som bestämde vad vi skulle prata om. Några deltagare hade dessutom fått i uppgift att beskriva hur de gjorde, vilket var uppskattat.

Kursdeltagaren på fortsättningskursen ska ha kommit en bit på vägen med sin plan från grundkursen för att få ut så mycket som möjligt.

- Det vill säga de ska ha hunnit jobba med att färdigställa planen och hunnit konfronteras med hinder som de vill diskutera vidare.

Hur skiljer sig prioriteringarna mellan olika ledningsägare i förnyelseplanerna?
- Det har jag ingen samlad bild av faktiskt. Det beror på vilka utmaningar de har, till exempel har organisationer med översvämningsproblematik fokus på avloppssystemet och andra kan ha andra utmaningar, som exempelvis hela områden med sämre status på ledningsnätet.

I vilken grad väljs schaktfria metoder framför gräv vid genomförandet?
- Vi pratade om det på fortsättningskursen sist om att schaktfritt ofta är ekonomiskt fördelaktigt i många fall, men att det såklart ska beslutas från fall till fall.

FOTNOT: För statistik se denna rapport. För kursinformation och anmälan - läs här.

Läs även Petter Walan: ”En inspiration och bra utgångspunkt”

Jan Bjerkesjö