Petter Walan: ”En inspiration och bra utgångspunkt”

Publicerad: 5 april, 2019

Petter Walan har gått Svenskt Vattens fortsättningskurs och använder förnyelseplanering i sin verksamhet. Foto Jan Bjerkesjö

Petter Walan har gått Svenskt Vattens fortsättningskurs och använder förnyelseplanering i sin verksamhet. Foto Jan Bjerkesjö

En som gått Svenskt Vattens fortsättningskurs i förnyelseplanering är Petter Walan från Vakin i Umeå. Därför används också planen i det dagliga arbetet där.
- Kursen var bra som en inspiration och en bra utgångspunkt för vår förnyelseplanering i Vakin, med de mallar som fanns som verktyg.

”Vakin förser medborgarna i Umeå och Vindelns kommuner med dricksvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och arbetar för en långsiktigt hållbar livsmiljö. Förutom de samhällsnyttiga tjänster man levererar lokalt, strävar vi efter att sprida miljöteknikkompetens både regionalt, nationellt och internationellt”, enligt Vakins hemsida.

På Rörnät och klimatkonferensen berättade Petter om det arbete som Vakin utför i enlighet med förnyelseplaneringen.

- Efter kursen har jag vidareutvecklat planeringen utifrån de utmaningar som vi har, men jag har också deltagit i workshops med andra som gick kursen.

Kräver bra underlag
En framgångsrik förnyelseplanering kräver ett bra digitaliserat underlag. Information från VA-banken, rörinspektioner och personalens erfarenheter samlas och bildar grund för investeringsbehovet.

- Vi har stor press på oss. Detaljplanerna i Umeå visar att man bygger överallt samtidigt, men inte på samma plats. År 2050 är visionen att Umeå ska växa från dagens 127.000 invånare till 200.000 vilket för vår del ställer stora krav på planeringen av ledningsnäten.

Investeringsbehovet för Umeå pekar på att 2,4 miljoner kommer att behövas under de närmaste tio åren.

Stort förnyelsebehov
Trots ökad press visar samtidigt statistiken att vattenförlusterna har minskat, att problemen med tillskottsvatten varierar från år till år, men att förnyelsebehovet är dubbelt så stort, kanske tredubbelt större, än vad som satsas idag.

- Frågan vi ställs inför är var vi ska börja!

Vakin har nu startat ”Vision VA” där tanken är att Umeå ska blir mötesplatsen i norr för vatten, avlopp och avfall. Under Vision VA ska utbildningar, konferenser och nätverksträffar arrangeras.

- Umeå ligger bättre till för många norrlandskommuner som kanske har svårt att ta sig till exempelvis Stockholm. För att klara förnyelseplaneringen behöver man sätta av tid eftersom planeringen ta mycket tid för att åstadkomma.
Vakin har nu ett bra underlag när det gäller vilka ledningar som bör prioriteras i Umeå.

- Det svåra är att avgöra vilken typ av problem vi ska prioritera först. Det gäller att göra avgränsningar och metodval, vilket är utmaningen för oss.

Läs mer om Vision VA

Läs även Ett stöd för att komma i mål med förnyelseplaneringen

Jan Bjerkesjö