Arkiv

15 juli, 2019

94 prosent av norske vannverk har beredskapsplan

I 2018 hadde 94 prosent av de cirka 1.100 kommunale vannverkene i Norge en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser». 38 prosent av dem har utført beredskapsøvelse i løpet av året, og 55 prosent har oppdatert beredskapsplanen sin. …

Läs mer
15 juli, 2019

Norske kommuner sliter med avløpet

59 prosent av Norges innbyggere er tilknyttet kommunale avløpsanlegg som oppfyller rensekravene. Det betyr at fire av 10 innbyggere bor i kommuner som ikke oppfyller kravene. Det er Statistisk Sentralbyrå som har gått gjennom de såkalte KOSTRA-tallene for 2018. …

Läs mer
11 juli, 2019

VA och dagvatten för nya stadsdelen i Solna

På Ulriksdalsfältet i Solna byggs en helt ny, komplett stadsdel med bostäder, företag, service och tillhörande gator och grönytor. …

Läs mer
10 juli, 2019

Gas pipeline uses HDD to complete river crossing

The installation of a gas pipeline in India has used horizontal directional drilling (HDD) to combat hostile terrain. …

Läs mer
9 juli, 2019

Super Sewer becomes longest tunnel beneath River Thames

London’s new super sewer has become the longest tunnel beneath the River Thames after miners working deep underground passed the 2km mark. The tunnel is comprised of ‘rings’, each of which is formed of seven concrete segments. …

Läs mer
8 juli, 2019

Nyhetsartikel om schaktfri teknik i Norrköping

Avlopp fixas med miljövänlig teknik. Så lyder rubriken i senaste numret av tidningen Dagens Samhälle, där Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik, intervjuas. …

Läs mer
5 juli, 2019

Almedalen: Hur ska vi klara framtidens vattenförsörjning?

Även om alla vet att rent dricksvatten och välfungerande avlopp inte är någon självklarhet så görs inga gemensamma insatser. 290 kommuner kör sina egna race trots att utmaningarna är akuta. …

Läs mer
5 juli, 2019

Almedalen: Dagvatten är en resurs

Med den förra torra sommaren i minne med skogsbränder och bevattningsförbud, är det klart att aktörer i Sverige behöver tänka till inför hur vi hanterar vårt vatten. En klimatanpassning behövs både för att hantera torka och skyfall. …

Läs mer
4 juli, 2019

Almedalen: Digitalisering och AI i underhåll och förvaltning

Digitalisering och AI kommer förändra allt vi gör i grunden. Inom infrastruktur som gator och VA finns stora behov i kommunerna och resurserna både ekonomiskt och kompetensmässigt är begränsade. Byggandet behöver göras effektivare och smartare. …

Läs mer
4 juli, 2019

Water & Wastewater – ny internationell VA-mässa 2021

I september 2021 lanserar Stockholmsmässan den nya VA-mässan Water&Wastewater. Bakgrunden är att VA-branschen står inför stora utmaningar. …

Läs mer
4 juli, 2019

Almedalen: VA i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge

Att producera och leverera dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet som måste skyddas mot såväl klimatförändringar som terrorism. Generellt har dock kommunerna än så länge inte kommit speciellt långt i det arbete. …

Läs mer
3 juli, 2019

Klimatkalkylator i Trenchless International

I sommarnumret av Trenchless International med utgivning i dag 3 juli finns en artikel om NCC NoDig klimatkalkylator. Artikeln med rubriken "Climate-saving effects of NoDig in black and white" tar upp de fördelar som schaktfria tekniker ger i jämförelse med de traditionella. …

Läs mer
2 juli, 2019

Almedalen: NoDig-teknik kan göra skillnad i miljöpåverkan

VA-organisationerna i Sverige står inför stora utmaningar. Klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och gammalt ledningsnät kommer att vara frågor som får en allt högre grad av vikt. …

Läs mer
2 juli, 2019

Ny mässa för VA

Den 23-24 oktober 2019 lanseras en ny mötesplats i Göteborg för den svenska VA-, återvinnings- och avfallsindustrin under namnet Water & Waste. …

Läs mer
2 juli, 2019

Hattexpressen en rullande fabrik för flexibla foder

Aarsleff Rörteknik introducerar nu ytterligare möjligheter för ledningsförnyelse med flexibla foder i Sverige. En specialiserad och komplett enhet i lastbilsformat för servisledningsrenoveringar, som Aarsleff kallar för Hattexpressen. …

Läs mer