Arkiv

16 juli, 2018

Setter spørsmål ved drømmen om 100 års levetid

Er det realistisk å tro at plastrør for vannforsyning og avløp kan holde i 100 år? I en ny rapport fra Norsk Vann konkluderes det med at enkelte typer rør neppe har den kvaliteten som skal til for å holde så lenge. Bildet: Sivilingenør/Dr. …

Läs mer
5 juli, 2018

Svårt att locka ungdomar till VA-branschen

VA-branschen är en av många branscher som har svårigheter att locka ungdomar. Över huvud taget har det blivit allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenheter. …

Läs mer
4 juli, 2018

Klyftan mellan kommunerna bara ökar

Trots att Sveriges kommuner spänner från några få tusen invånare till nästan en miljon, och att urbaniseringen fortsätter och ökar klyftan för varje år, har alla kommuner samma uppdrag gentemot sina invånare – nämligen att …

Läs mer
3 juli, 2018

Pengar inte problemet i ledningsinvesteringar

Det är inte bristen på pengar som ligger bakom att behövliga investeringar i ledningsnätet inte görs. Problemet är snarare en kompetens- och kapacitetsbrist ute i kommunerna. …

Läs mer
29 juni, 2018

Ny intressegrupp för läcksökning

SSTT styrelse tog beslut i början av juni att bilda en ny intressegrupp för läcksökning och kommer inleda diskussioner efter sommaren hur gruppen ska verka inom organisationen. …

Läs mer
29 juni, 2018

Call for No-Dig Award 2018 - extended to 20th July!

The closing date is now extended to 20th July (was 30th June). …

Läs mer
28 juni, 2018

Schaktfritt för halva kostnaden

Norrköping Vatten och Avfall AB använder regelbundet schaktfria lösningar i sin verksamhet. …

Läs mer
27 juni, 2018

Relining av avloppsledning i Norrköpings inre hamn

Norrköping Vatten och Avfall har med hjälp av Aarsleff Rörteknik genomfört en renovering av en av kommunens största avloppsledningar. …

Läs mer
24 juni, 2018

Nu kan du anmäla intresse för ett studiebesök

Som ett led i att sprida kunskapen om schaktfria metoder finns det nu möjlighet för den som vill veta mer att anmäla intresse för ett studiebesök på någon av branschens arbetsplatser i Sverige. Beslutet togs av den svenska arbetsgruppen inom SSTT. …

Läs mer
24 juni, 2018

255 meter bergsborrning i vattenprojekt

Styrud är just nu engagerade i att borra en 255 meter lång tunnel genom ett berg, som ett led i projektet att förse Flen med vatten från Katrineholm. Projektet beräknas vara klart till årsskiftet till en totalkostnad på 124 miljoner kronor. …

Läs mer
24 juni, 2018

Bransjen satser på kompetanse-senteret på Ås

Sentrale aktører i vannbransjen ønsker å bidra til realiseringen av et «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur», kom det frem i et møte om senteret på Ås. 22. …

Läs mer
20 juni, 2018

Call for No-Dig Award 2018

The call for this year’s No-Dig Award is open now. All the entries must be submitted online from the ISTT website. The deadline is 30th June 2018. Läs mer

Läs mer
15 juni, 2018

-Internasjonalt samarbeid viktig for vannbransjen

-Vi har et utviklet et sterkt og godt samarbeid på det nordiske plan. De nordiske drikkevannskonferansene og avløpskonferansene, som arrangeres annethvert år, er viktige arenaer for kunnskapsformidling mellom landene. …

Läs mer
15 juni, 2018

Sterk vekst for rørfornying i Nord-Norge

Olimb Entrepnor AS med hovedkontor i Mo i Rana og avdelingskontorer i Tromsø og Bodø  opplever en utrolig vekst. …

Läs mer
13 juni, 2018

Må ta sikkerheten mer på alvor!

Digitalisering i vannbransjen er en kjempemulighet for videre utvikling, men alle som arbeider i bransjen må tenke nøye gjennom hva de gjør. …

Läs mer