Nytt enkelt AI-stöd för läckagekontroll

Publicerad: 22 april, 2024

Problemen med in- och utläckage blir allt större beroende på både eftersatt underhåll och klimatförändringar. Nu har STLK utvecklat ett enkelt AI-verktyg, Pumpkollen, som effektiviserar läckagekontrollen. Det är mycket användarvänligt och SSTT’s medlemmar kommer erbjudas mycket förmånliga användningsvillkor.

Pumpkollen är en AI-driven plattform där användare på ett enkelt, pedagogiskt och effektivt sätt kan analysera, jämföra och prognostisera flöden i VA-pumpstationer. Användare laddar upp flödesdata från pumpstationer (tidsserier) som analyseras med bland annat AI. Resulterande analyser visualiseras sedan i en dashboard där användare får en god överblick över hur flödesbilden ser ut i sina pumpstationer, Det kan handla om var höga respektive låga tillskottsvattenvolymer förekommer i avloppspumpstationer eller var potentiellt höga utläckage finns i vattenpumpstationer. De data som används kommer från flödestidsserier från pumpstationer i csv-, txt- eller xlsx-format.

Ger en snabb överblick av flödesutvecklingen

Den stora nyttan med Pumpkollen är att man snabbt får en intelligent genomlysning av flödesutvecklingen i olika pumpstationer. Det ökar i sin tur förståelsen för ledningsnätet och indikerar var man bör genomföra eventuella åtgärder för att få ner in- och utläckage i ledningarna. Då man följer utvecklingen av flödena kommer man få information om förändringar som kan tyda på en läcka inom ett visst område.

De som har störst användning av Pumpkollen är troligen små och medelstora VA-organisationer som ofta sitter på bra flödesanalyser men sällan gör systematiska analyser. Med det nyutvecklade AI-verktyget kan de på ett enkelt sätt göra analyserna och därigenom effektivisera arbetet med läckagekontroll.

Vill sänka tröskeln för att använda AI-verktyg

Utvecklingen av Pumpkollen har gjorts för att underlätta för VA-bolag att börja använda digitala verktyg i större utsträckning. För även då det finns både enkla och mer avancerad digitala verktyg att använda för de som vill göra jobbet enklare och effektivisera underhåll och planering är det inte så många som använder dem ännu.

STLK vill visa att även VA-organisationer som anser sig sakna medel, i form av pengar och/eller kompetens, kan använda moderna och effektiva dataanalysverktyg med AI och maskininlärning i sin verksamhet. Syftet är helt enkelt att sänka tröskeln för att använda nya verktyg och erbjuda medlemmarna i STLK och SSTT ett avskalat men fullt kompetent och kapabelt analysverktyg för att stötta arbetet med att minska oönskade flöden i ledningsnäten.

Krypterad inloggning

Den plattform som Pumpkollen bygger på är inloggningsskyddad och varje användare får unika, krypterade, inloggningsuppgifter. Den har säkerhetscertifikat, så data som skickas mellan plattformen och användare är krypterad. Uppladdade filer raderas efter formatering av data, men angivna metadata och genererade resultatgrafer sparas och lagras i plattformen, så användare kan behålla tillgång till dessa efter avslutad session.

Efter tecknande av användaravtal får den som registrerats som användare på plattformen skriftliga instruktioner för hur man nyttjar den på bästa sätt.

För mer information gå till https://stlk.se/index.php?pageId=19 eller vänligen kontakta STLKs kansli via mail till kontakt@stlk.se  

 

 

 

Ylva Sjönell