Anmälan till NoDig 2024 öppnad

Publicerad: 29 april, 2024

Nu är det möjligt att anmäla sig till årets NoDig konferens den 20-21 augusti i Stockholm. Det genomgående temat är hållbarhet i alla led/ Bærekraft i alle ledd. Programmet innehåller många intressanta ämnen, allt ifrån ledningsförnyelse och miljöaspekter till schaktfria metoder och förmedling av erfarenheter kring olika projekt. I programmets pauser finns möjligheter att besöka eventets mini-utställning.

Konferensen anordnas på Elite Marina Tower som är beläget i en historisk kvarnbyggnad vid inloppet till Stockholm. I priset ingår två dagar fyllda av intressanta och utbildande seminarier, det kommer också finnas en miniutställning där deltagarna i pauserna kan diskutera aktuella frågor med de som ställer ut. En viktig del av konferensen är självklart också diskussioner med kollegor från både Sverige och Norge där mycket nya kontakter och nätverk skapas. Inte minst viktig är den stora middagen med underhållning där nätverk byggs under andra men minst lika trevliga förhållanden som under själva konferensen.

NoDig-konferensen 2023 hölls i Drammen i Norge med över 150 deltagare. Då var huvudtemat för konferensen teknikutveckling och framtidsutsikter, i år ligger fokus på hållbarhet i olika dimensioner. I programmet finns presentationer med fokus på CO2-beräkningar, brunnsrenoveringar liksom hållbarhetsaspekter sett ur ledningsägarperspektiv. Även AI-stöd för läckagekontroll kommer diskuteras samt nya projekteringsanvisningar som SSTT tagit fram. Liksom vid förra konferensen kommer styrenfrågan att diskuteras ut olika perspektiv, från forskar-, beställar- samt leverantörsperspektiv. Dessutom en massa andra intressanta programpunkter som du kan se på anmälningssidan. Hela programmet är inte klart ännu men det uppdateras kontinuerligt på sidan.

 

 Så, vad väntar du på? Anmäl dig här!

https://invitepeople.com/events/cf6d7d37f6

Har du frågor skicka dem gärna till

kontakt@sstt.se

 

 

Ylva Sjönell