Arkiv

3 juni, 2022

Läcka gör vattnet odrickbart framöver

Vattenläckan utanför Nyköping är inte lagad och det kan dröja flera dagar innan man kan dricka vattnet direkt ur kranen igen. …

Läs mer
3 juni, 2022

De fem mest lästa artiklarna under maj

Bland det som lockade SSTT's läsare mest under maj månad fanns en spännande artikel om hur hundar tränas för att kunna hitta vattenläckor under jord. …

Läs mer
3 juni, 2022

Hallingtreff jubilerer med over 300 deltakere

Med «Verdien av samhandling» som hovedtema møtes 304 deltakere og 15 utstillere til jubileumsutgaven av Hallingtreff 13.-15. juni. Dermed blir det ny deltakerrekord når Hallingtreff markerer sitt 25 års jubileum i Ål og på Geilo. …

Läs mer
3 juni, 2022

Nytt innføringskurs i NoDig i Bergen til høsten

SSTT i samarbeid med Norsk Vann inviterer igjen til innføringskurs i NoDig i Bergen. Kursholdere er prosjektdirektør i Sweco, Espen Killingmo og leder i SSTT, Borghild T. Folkedal.   Denne gang blir det et fysisk kurs 17. og 18. november på Thon Hotell Bergen Airport. …

Läs mer
31 maj, 2022

Biobaserade PE/PP-rör för hållbara ledningsnät

Nu finns möjligheter att välja biobaserade PE- och PP-rör till VA-ledningar, med identisk kvalitet som de fossilbaserade, vilket möjliggör installationer med betydligt lägre CO2-avtryck. …

Läs mer
25 maj, 2022

Engagerande Tematräff om rörspräckning

I samarbete med SSTT arrangerade Kretslopp och Vatten tillsammans med Pollex en digital Tematräff där de berättade mer ingående om hur den schaktfria metoden rörspräckning kan användas då man behöver förnya vattenledningar. …

Läs mer
23 maj, 2022

Uppföljning på byggplatsen avgörande

Som ledningsnätsägare och beställare av olika jobb på VA-ledningar är det allra viktigast att ha koll på helheten och att följa arbetet på plats, det är enda sättet att säkerställa kvaliteteten på de nya ledningarna. …

Läs mer
23 maj, 2022

Flera vägar att säkra kvaliteten

Installationer av flexibla foder skiljer sig från andra rörinstallationer då själva slutprodukten av de flexibla fodren i princip sker på plats under mark. …

Läs mer
20 maj, 2022

Lyckat Årsmöte

Ca 35 medlemmar deltog i det digitala årsmöte som SSTT avhöll idag. Förutom själva årsmötet fick deltagarna lyssna till tre intressanta presentationer. …

Läs mer
16 maj, 2022

Prioriteringar och vägval när Sverige behöver renoveras

Hur är egentligen statusen på den för samhället centrala infrastrukturen? Åldras eller föryngras den? Finns det en underhållsskuld eller bygger vi som samhälle upp värdet på infrastrukturens balansräkning? …

Läs mer
12 maj, 2022

Norske kommuner må få kontroll med utslippene

Ålesund kommune på vestkysten av Norge  er en av mange norske kommuner som har sluppet ut avløpsvann fra tusenvis av innbyggere rett ut i fjorden, men nå har Statsforvalteren gitt beskjed om at nok er nok. …

Läs mer
12 maj, 2022

Framsnakket NoDig på VA-konferanse i Ålesund

En rekke norske kommuner nå har svært kort tid på seg til å oppfylle gjeldende rensekrav. Behovet er ledningsfornyelse er skrikende, og flere kommuner må ta i bruk grøftefrie metoder for å ta igjen noe av det enorme etterslepet. …

Läs mer
12 maj, 2022

28 sänkbrunnar och 2 km rörtryckning i Bålsta

Under våren 2021 drog Styrud igång produktionen av en pumpstation i närheten av Aronsborgsrondellen i Bålsta. …

Läs mer
11 maj, 2022

SSTT’s årsmöte 2022

Den 19 maj är det dags för årets årsmöte och även i år kommer det hållas digitalt. Förutom själva årsmötet finns möjligheter att lyssna på tre spännande föredrag i anslutning till mötet. …

Läs mer
11 maj, 2022

-Vi trenger unge til å holde liv i bransjen

Anleggsbransjen trenger hundrevis av unge anleggsmekanikere. Med det grønne skiftet kommer en rekke nye og spennende utfordringer for mekanikere, understreker messesjef Tone L. Grøstad under ungdomsdagen til Vei og Anlegg. Her fikk ungdommene et tett møte med prosjektet UNG 300. …

Läs mer