Arkiv

11 december, 2020

Grøftefri fornyelse av vannledninger - minutt for minutt!

Siden mulighetene for å møtes fysisk på temadagene i høst og vinter har Kjeldaas tatt på seg den kreative hatten og introduserer: Grøftefri fornyelse av vannledninger - minutt for minutt! …

Läs mer
11 december, 2020

Water Documentary Goes Mainstream

A powerful documentary that aims to drive positive change in water is set to reach a global audience of millions. …

Läs mer
10 december, 2020

VA SYD höjer avgifter för vatten och avlopp – men inte i Burlöv

Från den 1 januari 2021 gäller nya avgifter för vatten och avlopp i VA SYDs medlemskommuner. Avgifterna höjs i Eslöv, Lomma, Lund och Malmö men står oförändrade i Burlövs kommun. …

Läs mer
9 december, 2020

VA-branschen har ökat sin attraktionskraft

En ny kartläggning från Nyckeltalsinstitutet visar hur attraktiva, jämställda och hälsosamma arbetsvillkoren i olika branscher är. …

Läs mer
7 december, 2020

Ny SVU-rapport: Tillskottsvatten i avloppssystem – nya tankar om nyckeltal

Det behövs nya sätt att tänka kring tillskottsvatten i avloppssystemen för att långsiktigt effektiva åtgärder ska kunna vidtas och följas upp. …

Läs mer
3 december, 2020

Behov av ökad kompetens gav kurs i sjöförlagd ledning

Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, har lagt närmare en miljon kronor på en utredning hur man ska bygga en sjöförlagd ledning av PE. Men behov av ökad kompetens har inneburit att utredningen nu gjorts om till en utbildning. …

Läs mer
2 december, 2020

I Tranås ska toalettpapper inte spolas ned

Tranås kommun startar ett pilotprojekt efter en ny avfallsplan där toalettpapper ska räknas som avfall. Det betyder i praktiken att toalettpapper ska tas omhand på annat sätt än att spolas ner i toalettstolen. …

Läs mer
1 december, 2020

Rörnät och klimat 2021 blir digitalt

Vi har tvingats göra en del förändringar i planeringen av genomförandet Rörnät & Klimat (RÖK) på grund av Covid 19. Det blir tre webinar 23-25 mars 2021. Det skriver Svenskt Vatten på sin hemsid. RÖK 2021, genomförs digitalt – dvs. …

Läs mer
1 december, 2020

Smarta vattenmätare ger effekter på hela VA-systemet

Med start under 2020 och fram till 2030 kommer alla vattenmätare i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö att bytas ut mot digitala, "smarta" mätare. …

Läs mer
30 november, 2020

Projektgruppen för nya T25 har fått in enkätsvar

Projektgruppen inom STVF, som har som uppgift att ta fram en ny och uppdaterad version av T25 från 2012, har fått in ett 30-tal enkätsvar fram till deadline 15 november. …

Läs mer
27 november, 2020

Hallingtreff med fokus på tidsinnstilte bomber

Mange kommuner har for lite fokus på inn- og utlekking av vann og avløpskummer. En av disse kommunene er Tromsø, som de siste årene virkelig har tatt tak i utfordringene. 10.000 kummer er registrert, og svært mange av dem er i en for dårlig tilstand. …

Läs mer
26 november, 2020

Byter ut rör i Norrvattens hela distributionsnät

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem med sträckor där rörmaterialet i huvudvattenledningar bestått av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. …

Läs mer
25 november, 2020

Nytt grepp om VA-investeringar

Svenskt Vatten och Kommuninvest har under hösten fört en dialog kring förutsättningar för finansiering på VA-området. Ett första resultat av den dialogen är en gemensam broschyr "Finansiering av VA-investeringar". …

Läs mer
25 november, 2020

Min vardag - Philip Hellström

Man kan säga att Philip Hellström, IRG TV-inspektion och ny medlem av intressegruppen för STVF, är uppvuxen i branschen. Han brinner för kvalitet och inspireras av att få jobba med världens viktigaste livsmedel - vatten. …

Läs mer
24 november, 2020

Aarsleff stärker upp med ny affärsområdeschef

Aarsleff Rörteknik rekryterar Ann-Marie D’Amico som affärsområdeschef för verksamhetsområdet fastighet. Ann-Marie D’Amico kommer närmast från Nynäshamns kommun, där hon hade rollen som VA-chef. …

Läs mer