Arkiv

25 mars, 2021

RÖK: Så jobbar SVOA med tillskottsvatten

På digitala rörnät och klimatkonferensens sista dag var en programpunkt hur Stockholm Vatten och Avfall jobbar med tillskottsvatten. Tillskottsvatten var också temat för hela den sista dagen. …

Läs mer
24 mars, 2021

RÖK: Därför behövs forskning och utveckling

Drivkraften för framtiden är forskning och utveckling inom flera VA-områden för att anpassas till både snabba och långsiktiga förändringar. Ett av alla dessa forskningsprojekt har varit det om flexibla foder i RISE:s regi. …

Läs mer
24 mars, 2021

RÖK: Schaktfritt för klimatsmarta framtidslösningar

Den andra dagen av Svenskt vattens digitala Rörnät och klimatkonferens, RÖK, ägnades helt och hållet åt schaktfria metoder med flera föredragshållare från SSTT. …

Läs mer
23 mars, 2021

RÖK: Ny branschstandard och ny publikation

Svenskt Vattens digitala konferens Rörnät och klimat arrangeras under tre dagar. Inledningsdagen ägnades åt en ny branschstandard för dricksvattendistribution (P114) och en ny publikation om rengöring av ledningar och reservoarer (P115). …

Läs mer
23 mars, 2021

Förslag om privat initiativrätt i plan- och bygglagen till riksdagen

För att förenkla arbetet med att ta fram detaljplaner överlämnar idag regeringen en proposition till riksdagen med förslaget om att införa en tydligare privat initiativrätt i plan- och bygglagen. …

Läs mer
22 mars, 2021

VA-priset till konsortiet Mistra TerraClean

Idag firas Världsvattendagen på olika sätt. I Sverige har Svenskt Vatten producerat en film riktad till en målgrupp man inte når ut till idag, dryck- och matintresserade unga. …

Läs mer
22 mars, 2021

Samverkan i gropen ska minska störningar

Från och med 8 mars 2021 drog en omfattande renovering igång av Sankt Petri Kyrkogata i Lund, både under och över mark. I projektet samarbetar VA SYD, Kraftringen och Lunds Kommun för att störningar ska minimeras för boende och verksamma i området. …

Läs mer
19 mars, 2021

Skräddarsydd ledningsförnyelse av självfallsledning

FORMPASSADE RÖR: Att använda materialet PVC i spillvattenledningar är inget nytt. När det gäller schaktfri ledningsrenovering har materialet stora fördelar. En PVC-renoverad ledning har samma egenskaper, samma livslängd och samma hållfasthet som en helt ny. …

Läs mer
18 mars, 2021

Beslut om vidare utredning av regionens avloppsvattenrening

VA SYDs medlemskommuner samt Svedala har tagit inriktningsbeslut om att vidare utreda en gemensam lösning för avloppsvattenrening i sydvästra Skåne. …

Läs mer
18 mars, 2021

Vant endelig storkontrakt i egen kommune

Nå blir det slutt på gjentatte ledningsbrudd i et gammelt vannledningsnett i Råde kommune. Fem tusen meter med nytt kommunalt vann og avløp etableres hovedsakelig med styrt boring, og Råde-bedriften Olimb Anlegg vant det store oppdraget på hjemmebane. …

Läs mer
18 mars, 2021

Avhengig av mot, vilje og evne til nytenkning

-Vi har en plikt til å lete etter smartere, raskere, mer effektive og ikke minst mer bærekraftige måter å bygge VA-anleggene på. Det slo Truls Inderberg, direktør for vann og avløp i Norconsult fast under Norsk Vanns digitale fagtreff onsdag. …

Läs mer
18 mars, 2021

Unikt samarbete kring validering av lärande i arbetet

Många av de anställda inom avfallshantering, återvinning, vatten och avlopp lär sig jobbet på jobbet. Men det är kunskap och erfarenhet som är svårmätbar och svår att tillgodoräkna. …

Läs mer
17 mars, 2021

Henrik är Stockholm stads första skyfallsstrateg

Stockholms stad har anställt sin första skyfallsstrateg. Det blir Henrik Bodin-Skölds uppgift att planera för hur klimatförändringarna med fler och kraftiga regnväder ska hanteras. …

Läs mer
16 mars, 2021

God vekst for Olimb til tross for Covid-19

Olimb Rørfornying måtte sette deler av driften på hold som følge av korona-nedstengingen våren 2020. Likevel kan selskapet vise til vekst og et solid overskudd på over 50 millioner siste år, opplyser daglig leder Roar Hugland i en pressemelding. …

Läs mer
16 mars, 2021

Fornyelse av vannledning - minutt for minutt

Kjeldaas AS inviterer til webinar med en ny episode av «Grøftefri fornyelse av vannledninger - minutt for minutt», denne gang fra Notodden flyplass. Her skal det installeres 150 meter Saertex Liner H2O i en asbestsementledning DN 200 under rullebanen. …

Läs mer