En av Skandinaviens största pumpstationer

Publicerad: 7 juni, 2018

Byggnationen av två nya pumpstationer i Göteborge är BAB:s enskilt största projekt hittills. Platschef är Rolf Johansson. (Vinterbilder foto Rolf Johansson, sommarbilder foto Jan Bjerkesjö)

BAB Rörtryckning är under totalt fyra år engagerade i byggandet av en av Skandinaviens största pumpstationer i Göteborg.

- Det här är vårt enskilt största projekt hittills, Och att det pågår så länge. Ett sådant här åtagande, under så lång period kräver att vi har rätt resurser på plats, säger BAB:s Platschef Rolf Johansson.

Den gamla pumpstationen som leder avloppsvattnet från stora delar av Göteborg och pumpar det vidare till Ryaverket ska när allt står klart ha ersatts av två nya. Uppdragsgivaren är Kretslopp & Vatten som därmed fördubblar sin kapacitet, samtidigt som kostnaden för bräddning bedöms minska till en kostnad på cirka en halv miljard kronor.

- Vi började i augusti 2017 och i mars 2019 lämnar vi över till nästa entreprenör som ska bygga överbyggnaderna på pumpstationerna. När det är klart efter cirka 15 månader återvänder vi för att göra installationen och slutföra. Helt klart är det först efter fyra år.

När pumpstationerna sedan väl är i drift ligger kapaciteten på att klara avloppsmängden från cirka 200 000 människor. Vardera av de nya pumpstationerna kommer att ha lika stor kapacitet som den gamla hade.

Får inte fallera
- En pumpstation får inte fallera. Fördelen att bygga två är att man kan stänga av den ena och bara köra med en om man behöver göra reparationer. Den gamla stationen håller på att spricka isär, sättningshastigheten här är någonstans mellan fyra och nio millimeter, säger Rolf Det är just de speciella markförhållanden på platsen som är utmaningen samt förstås storleken på byggnationen.

- Allt här rör på sig, flyter runt. Vi har inga fasta punkter att utnyttja, närmaste berg ligger 600-700 meter bort och vi måste ha närmare referenspunkter än så. Du ser bron här intill, den rör på sig. Du har en byggnad i närheten som också rör på sig lite grann. Det finns inga riktigt fasta punkter i den här delen av Göteborg om man bortser ifrån bergen!

BAB började med att borra ner kalk/cement stabilisering, ner till 26 meter, detta ligger som en kaka under varje brunn. Nedborrade inklinometrar känner av om marken rör sig, vilket kräver ett komplicerat mätsystem. BAB valde ett automatiskt system där stationer mäter varannan timme dygnet runt. Rör sig marken mer än sex millimeter slår systemet larm.

- Men nio av tio larm är falsklarm och beror på att det bildas fukt på prismorna som mäter in referenspunkterna. Vädret kan även försvåra mätningen med snö, regn, dimma. Blir ingångsvärdena lite fel så larmar systemet direkt.

Specialiserat sig
Utan kännedomen om de speciella grundförhållandena i Göteborg och erfarenheten i företaget ror man inte hem ett sådant här komplext projekt. Det är mycket svårt för företag som inte har erfarenheten kring Göteborgsleran att förstå utmaningen. Dessutom har BAB under årens lopp specialiserat sig byggandet av stora sänkbrunnar.

- Framtiden ser väldigt ljus ut. Göteborg växer så det knakar och det gör även fler regioner i landet som vi verkar i. Alla de stora investeringar och den utveckling vi har skapat under lång tid kommer nu till sin rätt.

- Kunskapen om vad vi gör har spridit sig. Det är flera som hör av sig som inte visste att man kunde göra sådana här stora brunnar på plats. Det är egentligen bara fantasin som sätter gräns för storlek och djup, och givetvis de geologiska förutsättningarna.

Rolf Johansson ser egentligen bara ett problem på sikt.

- Det är problem att rekrytera nya medarbetare. Jag har jobbat med det här sedan 1980-talet, men idag är det svårt att locka ungdomar till branschen.

Läs även: Utvecklat en egen teknik för stora brunnar

Jan Bjerkesjö