Utvecklat en egen teknik för stora brunnar

Publicerad: 8 juni, 2018

Den teknik BAB använder i Göteborg innebär att man dels kan bromsa brunnen med hjälp av hydraulik, men även applicera kraft för att dra den neråt. I projektet ingår även att trycka en kulvert under E 45. (Vinterfoto Rolf Johansson, sommarfoto Jan Bjerkesjö)

BAB har specialutvecklat en helt egen teknik för att klara byggandet av så stora sänkbrunnar, som det är frågan om i Göteborg.
- Med vår teknik kan vi både dra ner och bromsa brunnen i marken med hjälp av hydraulik Vi kan på så sätt ha full kontroll på betongstommen och se på millimetern så att den sjunker jämnt och kontrollerat. Marken är så lös här att skulle vi enbart trycka ned dem utan att kunna hålla emot skulle vi riskera att tappa den, säger BAB:s platschef Rolf Johansson.

De två brunnarna till de nya pumpstationerna blir invändigt 14 gånger 14,5 meter och tolv meter djupa. I varje hörn sitter hydraul styrda kolvpaket. Mellan dessa ligger en grov balk som applicerar kraften över på betongkassunerna. Kolvpaketen finns där också för att kunna låsa brunnen i rätt position för att förhindra att den sjunker för mycket eller ojämnt. Dragkraften ligger i snitt på 100 ton och betongkassunerna sänks ett par meter åt gången.

- Totalvikten på en pumpsump är 1600 ton när vi lämnar över till nästa entreprenör. Brunnen är vattenfylld hela tiden för att förhindra ett grundbrott. Det vill säga när leran väller upp på grund av det underliggande trycket

När det är dags att gjuta på en ny sektion monteras först den inre gjutformen, i detta läge arbetar personal från en pråm i bassängerna. Något som underlättar då det är djupt ner till botten.

55 kubikmeter betong går det åt till varje tvåmeterssektion, vilket gör att totalvikten ligger kring 150 ton per sektion. För att ha kontroll över sänkningen har man pålat tio stycken 39 meter långa betongpålar i varje hörn. En tvåmeterssänkning tar mellan två och tre dagar.

Både bromsa och dra ner
- Den teknik vi utvecklat innebär att vi dels kan bromsa brunnen med hjälp av hydraulik så att den inte sjunker för fort eller sjunker ojämnt, men även applicera kraft för att dra den neråt. Allt det här sköter vi via en Ipad. Tekniken var något som vi funderat på tidigare, men inte hittat något bra projekt för innan det här. Vi har i stort sett också tillverkat alla grejer själva och det är förstås lite kul.

- När det är så svåra markförhållanden som det är här är tekniken oslagbar.

Att BAB klarat av projektet beror på den erfarenhet och kompetens som finns i företaget.

- Vi har killar som varit med från det att vi byggde mindre brunnar till allt större. Det finns egentligen inga begränsningar på hur stora vid kan bygga. Alla utmaningar är välkomna - vi har kontinuerligt flyttat fram gränsen på både storlek och djup.

- Men det kommer säkert fler projekt med stora pumpstationer. Fördelen här är att man får en färdig konstruktion. När vi gjutit botten har man möjlighet att arbeta vidare direkt med installationen.

Trycka kulvert under väg
Förutom betongkonstruktionerna ska nu BAB även trycka fram ledningar till de nya pumpstationerna. Det innebär bland annat att man trycker en stor rektangulär kulvert under väg E 45. Yttermåttet på kulverten är 4800 X 3000 mm.

I kulverten skall det sedan monteras två parallella 1600-ledningar.

- I slutet av mars nästa år ska vi vara borta härifrån då andra entreprenörer tar vid och bygger själva pumpstationen och installerar pumpar. Vi är sedan tillbaka om ett och ett halvt år.

- Det är lite speciellt att jobba så. Jag har inte varit med om det tidigare.

Ramavtal i samverksansform
BAB har nyligen tecknat ett ramavtal i samverkansform med Kretslopp & Vatten i Göteborg.

- Det finns tyvärr en brist på kunskap om schaktfritt på konsultsidan. I vissa fall har man inhämtat information på nätet vilket i sin tur kan ge upphov till dyra missförstånd.

- När projektet sedan väl skall utföras inser man på plats att det är helt felaktig metod eller geologi för den föreslagna metoden.

- Inom ramavtalet kommer vi att kunna hjälpa till att projektera för att sedan utföra jobben. Det är bra för då kommer vi in ett tidigt skede vilket kommer innebära mycket mindre tid och därmed pengar på felprojektering. Förhoppningsvis resulterar det i en bra lösning med schaktfritt perspektiv, säger Rolf Johansson.

Läs även: En av Skandinaviens största pumpstationer

Jan Bjerkesjö