Tomas Helenius ny ordförande i svenska arbetsgruppen

Publicerad: 18 maj, 2018

Tomas Helenius blir ny ordförande i svenska arbetsgruppen inom SSTT. Foto Jan Bjerkesjö

Tomas Helenius blir ny ordförande i svenska arbetsgruppen inom SSTT. Foto Jan Bjerkesjö

Den sjunde juni tar Tomas Helenius för första gången plats i SSTT styrelse. Han blir dessutom ny ordförande för svenska arbetsgruppen. Men det är knappast en okänd person som kliver in.

- De flesta känner jag sedan tidigare. Det är trevliga människor och jag tror vi kan göra bra ifrån oss, säger han.

Backar vi i tiden till 2012 så var Tomas Helenius under sin tid på Stockholm Vatten initiativtagare till samarbetsorganisationen 4S.

- Det började med att dialogen mellan ledningsägare och tillverkarna var svag. Tillverkarna var alldeles för starka. När jag tog upp problem och problembilder med dem så fick jag svaret att ”det bara är Stockholm Vatten som har det”. Då ringde jag runt till andra kommuner och förstod att det inte alls var så.

Tomas gick till VD och frågade om han fick göra en samlingsgrupp med andra kommuner, så många stora kommuner som möjligt, och fick godkännande för det. Han bjöd in till ett första möte och alla tyckte det var en bra idé, att man kunde få en gemensam talan och en plattform att arbeta utifrån. Och att man då fick prata direkt med teknikerna och inte säljarna.

- Det var kreativt och roligt. Jag var operativt ansvarig för 4S i drygt fyra år och vi hann med 36 fördjupningsprojekt, varav ett flertal internationella och jag höll även ett anförande i USA så vi fick på kort tid en väldigt stor uppmärksamhet för de viktiga frågorna som vi drev. . Så nu är kunskapen mycket högre när det framför allt gäller polyeten.

På produktsidan gjordes två projektupphandlingar där resultatet blev nya produkter på marknaden.

- Men problemet var ju EU-normer. När en EU-norm går igenom så är den väldigt fast. Det är tillverkarna som tar fram produkter och man sitter med i gruppen som godkänner och certifierar. Problemet var att ledningsägaren inte var inne någonstans och kunde hjälpa till. Blir det fel någonstans i kedjan så står man där med brallorna nere. Nej!

- Jag tycker vi lyckades eftersom vi nu har fått dialogen med tillverkare, entreprenör och bransch på plats och att man nu har börjat förstå drift och underhållsbiten på ett bättre sätt. Vi höjde också kunskapen i hela Sverige just när det gällde polyetenrör. Det är små steg framåt hela tiden och det är så vi måste gå. För att lyckas som ledningsägare som måste du jobba extrovert, men av hävd har man inte gjort det. Jag drev 4S ur ett marknadsmässigt perspektiv och det är där jag kan göra skillnad.

Sedan ett par år tillbaka har Tomas helt släppt 4S-arbetet.

Vad står SST för enligt din mening?
- Ja, mycket. Vi behöver en organisation när det gäller schaktfritt. Det jag tycker är bra är att man bjuder in alla parter. Det är en klar fördel, dels om man vill ta marknadsandelar och dels kvalitetssäkra. Och även hur man ska skriva bra underlag.

När kom du i kontakt med SSTT?
- Inte mer än att jag lyssnat på föreläsningar och så har jag jobbat mycket med schaktfria metoder. Som projektör är schaktfritt det första jag tittar på. Det är det som jag saknar ute på marknaden där mycket handlar om att man schaktar hela tiden och inte i första hand tittar på schaktfria metoder.

Varför inte?
- Jag tror inte man tagit den rollen på tillverkardelen. Det är den kavajen man behöver ta på sig i första hand. I andra hand om man tittar på VA-bolagen så är det långsamma processer så de behöver komma dit helt enkelt. Vilket man bara kan göra genom dialog och förståelse. Och trygghet, man ska känna sig trygg med att arbeta på det sättet.

Finns det en risk i att ”så här har vi alltid gjort”?
- Ja, absolut. Framför allt från VA-bolagens håll. Det är sega processer, men det börjar komma mer och mer. Man börjar ta till sig schaktfria metoder.

Vilka är de stora fördelarna?
- Det är kostnadseffektivt. Sedan tycker jag att marknaden har blivit mognare med kvalitet och kvalitetssäkring. Problembilden är drift och underhåll, den måste komma in i dialogen. Den är inte riktigt där. Hur ska vi drifta och underhålla det här? Det är då man ger VA-bolagen trygghet. Alla material som används kommer någon gång att gå sönder och då måste man veta hur man ska reparera.

Nu kliver du in i SSTT:s styrelse och som ordförande i svenska arbetsgruppen. Det du nu har nämnt, är det de frågorna du kommer att arbeta med i första hand?
- Ja. Och det som är roligt med gruppen tycker jag är att vi är från olika håll. Det är en jättefördel. Att vi får en gemensam förståelse för varandra. Att vilja varandra väl. Att hela tiden titta på vinningar. Alla processer som man driver, om man driver dem rätt, ska alla känna sig som vinnare i.

När blev du tillfrågad?
- Jag går nu från Sweco till Värmdö för att jag gillar kravställarbiten. Jag fick förfrågan för fjorton dagar sedan från Åsa Snith och jag tycker det är en spännande organisation och en bra position för att driva processen framåt. Jag skickade omedelbart ett mail till Värmdö och frågade om det var ok att ta det här uppdraget och fick svaret ”självklart” direkt. Så det var snabba ryck.

Du har inte många dagar kvar här på Sweco?
- Nej, jag slutar 17 maj (intervjun gjordes 9 maj) och jag har en hel del saker jag måste avsluta när det gäller vatten och avlopp. Jag vill lämna snyggt. Här har jag varit i ett år ungefär och jag valde Värmdö för att jag fick en förfrågan därifrån helt enkelt. Jag bor på Värmdö och kände att jag för första gången kanske skulle kunna cykla till jobbet. Sedan gillar jag kravställarbiten, Värmdö är stort med många utmaningar. Innan Sweco var jag på Stockholm Vatten.

Vad är din styrka?
- Det är nog att få med alla. Jag gillar förändringar, processer och jag gillar att göra skillnad. Och sedan har jag en djup kunskap av material. Och eftersom jag kommer att arbeta i en kommun så kommer det att bli mycket fokus på drift och underhåll. Det saknas ofta hos konsultföretagen och entreprenörer.

Nu är det inte alla som gillar förändringar. Är du bra på att leda?
- Ja, det tror jag. Jag tror inte man behöver övertala andra, vill man bara varandra väl så fungerar det. Vill man inte det så är man på fel ställe.

Vad ser du fram emot nu?
- Dels förstås att få egen kunskap och dels att få möjlighet att arbeta med de här frågorna dagligen. Hur andra ser på branschfrågor. Sedan gillar jag de här processerna – hur går vi vidare med nästa steg? Trygghetsfaktorn är jätteviktig, folk som använder ett visst system ska känna sig trygga i det. Det här funkar, det är bra, och vi kan känna oss trygga med det.

- Vi måste få ut att schaktfritt är ett förstahandsalternativ.

En av fördelarna med SSTT är att alla parter är inbjudna, säger Tomas Helenius. Foto Jan Bjerkesjö

En av fördelarna med SSTT är att alla parter är inbjudna, säger Tomas Helenius. Foto Jan Bjerkesjö

Jan Bjerkesjö