Nu har NoDig-konferensen startat

Publicerad: 2 maj, 2018

Charlotte Lövstad, norska arbetsgruppen, och Elin Liljegren, Vann og avlopsetaten Oslo kommune samt ansvarig för konferensens HelpDesk, hälsade cirka 190 deltagare välkomna till NoDig-konferensen på onsdagsförmiddagen, som arrangeras på Thorn Hotel Arena i Lilleström under två dagar.

Först ut på talarlistan var Jari Kaukonen från ISTT, som informerade om det internationella samarbetet och om årskonferensen, som arrangeras i Kapstaden, Sydafrika, i början av oktober. Nästa års internationella konferens kommer arrangeras i Florens med start i slutet av september.

Ole Jacob Flaeten, ordförande i Skedsmo kommune, informerade om det omfattande tillväxtarbete som nu sker i kommunen inför framtida bildandet av Lilleströms kommun. Läs mer

Marianne H. Dagsten från advokatfirman Sync informerade om reglerna för ”offentlige anskaffelser etter forsyninsforskriften” i sitt föredrag, där Norges regelverk i mångt och mycket liknar det svenska systemet för offentlig upphandling, liksom gränsvärdena för när de olika reglerna träder ikraft. Läs mer

Harald Aas var näste talare och information om ”innovative anskaffelser” och om det som driver på för innovativa inköp i statliga verksamheter. Ett bra exempel var det från Oslo och det uppmärksammade projektet NoDig Challenge med en prototyp för schaktfri servisanslutning. Harald Aas efterlyste en bättre dialog mellan beställare och leverantörer för att utveckla branschen. Läs mer

Guttorm Jacobsen, med egen advokatfirma, redovisade sedan de rättsfall som finns om vilka som äger marken, eller rättare skrivet – hur långt ned i marken som markägaren äger. Rättsfallen ger dock ingen entydig bild och någon samlad juridik finns inte. Läs mer

Från engelska Kier Services kom Michael Cook och Kyle Clough, för att berätta om det framtidsarbete som företaget inlett genom samarbetsprojekt med ”start-up-företag” och robotar för att utför vissa arbeten. Det har visat sig att trafikstörningar kostar cirka en procent av Storbritanniens BNP varje år, vilket är gigantiska kostnader som landet måste få bukt med, oavsett Brexits konsekvenser. Ett problem är att locka högutbildade till branschen. Gravefria byar, schaktfria städer, hoppas man på inom UK före år 2050. Läs mer

Öyvind Harstad från Övre Eiker kommune, Roy Pettersen från innkjöpskontoret, Svein-Rune Myhre från Olimb och Charlotte Lövstad från Pipeliner, redovisade sedan sina erfarenheter från kontraktsformer og konkurransegrunnlag där man använt sig av ett case för att dela upp ett stort projekt i delar och skriva avtal om dessa.

Efter speedmöter i Utstillingshallen kunde över hundra deltagare titta på en strömperenovering som entreprenören Kjeldaas AS genomför med glasfiberstrumpa i stora dimensioner längs E6 vid Skedsmokorset. Läs mer

 

Jan Bjerkesjö