Vertskommune satser sterkt på NoDig

Publicerad: 4 april, 2018

Vertskommunen for årets NoDig konferanse heter Skedsmo kommune, med Lillestrøm som det administrative senteret. Den kommunaltekniske avdelingen har de siste årene framstått som en mer og mer bevisst NoDig kommune.

Bildet: Vertsbyen Lillestrøm i Skedsmo kommune ønsker deltakerne til årets NoDig konferanse velkommen. Ordfører Ole Jacob Flæten vil ønske velkommen til NoDig-kommunen rett øst for Oslo.

–Vi har over tid sett at det er store miljømessige fordeler med NoDig. I Lillestrøms gater er det svært kostbart å grave på tradisjonelt vis, og også utenfor sentrum ser vi store fordeler med de ulike NoDig metodene, sier seksjonsleder for kommunaltekniske prosjekt i Skedsmo, Stefan Lehn-Hermandsen. 

NoDig kommune

-Vi vil fortsatt være en NoDig kommune, men det er viktig at vi benytter rett metode på rett sted. Noen ganger kan det også være riktig å grave, eller kombinere konvensjonell graving med ulike NoDig metoder. Politikerne i Skedsmo bestemte i 2012 at alt av grått støpejern skal skiftes ut de neste 15 årene, og alt av AF-ledninger skal være separert innen samme tidsrom. Med en slik framdriftsplan kan vi vel slå fast at vi har framoverlente politikere som gjerne vil ha orden på VA-nettet, sier Stefan Lehn-Hermandsen med et smil. Bak smiler skjuler det seg nok en oppfatning av at politikerne stiller store krav til rask gjennomføring.  

-Slike politikere vil vi gjerne ha, forsikrer han.
Kommunen hadde totalt 110 kilometer med vannledninger i grått støpejern da rehabiliteringen startet i 2012. Bruddene i disse ledningene har vært mange og hyppige.  Nærmere 40 prosent av vannet forsvinner før det kommer til abonnentene. Det er et uttalt mål å redusere svinnet. Kostnaden for fornying av vannledningsnettet i grått støpejern er anslått til 700 millioner kroner, og politikerne ønsker altså en utskifting så raskt som mulig.

Gravefritt en forutsetning

Prosjektleder Ellen Stebekk har lang erfaring med NoDig-prosjekter i kommunen. Også hun mener de gravefrie metodene er en forutsetning for å klare de mange og store oppgavene som kommunen står overfor de neste årene.
-Mye er allerede gjort, men enda mer gjenstår, sier hun.
-Det har i flere år vært fokus rundt de tre lokale elvene, Nitelva, Leirelva og Sagelva for å få de så rene som mulig. Dermed er det viktig å gjennomføre planene for separering i regionen. Overvannshåndtering har også vært et viktig fokusområde i kommunen, understreker hun.

Vekstkommune

Tilflyttingen i kommunen er sterk, og i 2020 blir Skedsmo kommune slått sammen med nabokommunene Fet og Sørum. Navnet på den nye kommunen er Lillestrøm, med et innbyggertall på 82.000.
-Med ny kommunestruktur blir det nok også justering og samordning av de langsiktige planene for vann- og avløp i regionen, men likevel blir det de daglige utfordringene med infrastruktur som krever det meste av tiden, mener Stefan Lehn-Hermandsen.  

De to NoDig-entusiastene legger ikke skjul på at de syns det er flott at SSTT i år har valgt å legge sin konferanse og årsmøte til Lillestrøm, og ønsker alle deltakere hjertelig velkommen.

 

 

Odd Borgestrand