Gratis webinar: Grøftefrie løsninger som svar på utfordringer

Publicerad: 6 maj, 2024

Prosjektleder Anette Kveldsvik Desjardins presenterte rapporten på Norsk Vanns konferanse i Stavanger, i september 2023. Fredag 16. august holder hun foredrag knyttet til grøftefrie metoder, i regi av SSTT.

Prosjektleder Anette Kveldsvik Desjardins presenterte rapporten på Norsk Vanns konferanse i Stavanger, i september 2023. Fredag 16. august holder hun foredrag knyttet til grøftefrie metoder, i regi av SSTT.

Hvordan bør vi bygge og rehabilitere VA-transportsystemer i dag, for å komme i mål med ledningsnett som møter fremtidige krav og rammebetingelser på en bærekraftig måte? Og hva kan røftefrie metoder bidra med? 

Dette er tema for SSTTs webinar fredag 16. august 2024 kl. 10:00-11:30.

Utgangspunktet er svar i Norsk Vann rapport 280 «Fremtidens vann og avløpssystemer», som ble publisert på Norsk Vanns årskonferanse i september 2023. Den bygger på et formidabelt arbeid.

I rapporten beskrives status på våre vann- og avløpssystemer. Men den inneholder først og fremst betydelig kunnskap om hvordan anleggseiere skal kunne bygge ut og vedlikeholde sine anlegg for å imøtekomme fremtidens krav og behov. I rapporten er det også tydelige anbefalinger. 

Solid kunnskapsgrunnlag

Påmelding til gratis-webinaret gjør du via lenken som ligger her.

Foreleser er Anette Kveldsvik Desjardins, som sammen med Maryam Beheshti var prosjektleder for rapporten, hvor også Sveinung Sægrov (NTNU) har lagt ned et stort arbeid. I tillegg har Marius Møller Rokstad og Franz Tscheikner-Gratl fra NTNU hatt viktige bidrag til denne. Asplan Viak AS var rådgiver for prosjektet. 

Under prosjektarbeidet ble det blant annet gjennomført tre heldagsarbeidsmøter. På hvert av disse deltok ca. 25-30 ressurspersoner fra vannbransjen, i hovedsak fra organisasjoner og leverandører, for å bidra med grunnlag til rapporten. 

Styringsgruppen i prosjektet har bestått av følgende ressurspersoner: Bjørn Zimmer Jacobsen fra Stavanger kommune, Erik Bøhleng fra HIAS IKS, Lars A. Wermskog fra Bærum kommune, Nora Belling Mangen fra Drammen kommune, Per Øystein Funderud fra Asker kommune og Sigurd Grande fra Oslo kommune ved VAV.

Referansegruppen i prosjektet var Tom Baade-Mathiesen fra OsloMet  og Jan Tveite fra Oslo kommune ved VAV.  

Prosjektleder Anette Kveldsvik Desjardins presenterte rapporten på Norsk Vanns konferanse i Stavanger, i september 2023. Les SSTTs artikkel fra presentasjonen

Her kan du se presentasjonen hennes.    

Rapporten er tilgjengelig i Norsk Vanns butikk

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal