Påminnelser om viktigheten av rent vann

Publicerad: 25 mars, 2024

Mens 2.2 milliarder mennesker lever uten tilgang på rent drikkevann, lekker en tredjedel av renset vann ut av rørene i Norge. Hvorfor gjør vi ikke mer for å fornye ledningsnettet vårt, når vi allerede har teknologi og metoder som kan fornye rør raskt, rimelig og effektivt?

Det betimelige spørsmålet stilles av  Svein Rune Myhre, som er Salgs- og produktsjef Offentlig VA i Olimb Rørfornying AS, i en kommentar i anledning verdens vanndag, 22. mars. 

 

Olimb Rørfornyings kommentar: Verdens vanndag minner oss om at vi ikke må ta rent vann for gitt

Her hjemme er det lett å ta rent vann som en selvfølgelighet. Norge er et trygt land med god infrastruktur. Likevel forsvinner rundt en tredjedel av drikkevannet vårt ut av lekkasjer på rørene. Lekkasjer kan være årsak til forurensing og sykdom, og føre til kostbare utbedringer.

Det er ingen nyhet at vi har et enormt vedlikeholdsetterslep på ledningsnettet. Norsk vann sin rapport BedreVANN 2022viser at ledningsfornyelsen fortsatt går altfor tregt.

Ledningsfornyelsen må økes betraktelig

Mye mer kunne vært gjort med gravefrie metoder. Dette er eksisterende og velprøvd teknologi som kan sette fart på ledningsfornyelsen, samtidig som kostnadene holdes nede. Hvorfor lar vi da en tredjedel av drikkevannet vårt gå til spille, når det enkleste tiltaket vi kan gjøre er å ta i bruk allerede eksisterende teknologi og metoder?

Vi mener at ledningseiere og konsulenter burde være enda mer nysgjerrige på – og ta i bruk – de mulighetene som allerede finnes.

Gravefrie metoder setter fart på ledningsfornyelsen

I BedreVANN-rapporten kommer det frem at ingen kommuner med under 10 000 innbyggere benyttet gravefrie metoder til fornyelse av vannledningsnettet i perioden 2020-2022.

Kanskje fremstår gravefrie metoder fortsatt som «nytt» for noen kommuner. Kanskje vegrer andre seg for å gjøre utbedringer av frykt for at høyere kommunale avgifter skal gjøre kommunen mindre attraktiv å bosette seg i.

Med gravefrie metoder kan langt flere meter rør fornyes på kortere tid og til en rimeligere pris enn om røret graves opp og byttes. Gravefrie metoder gir rett og slett mest meter rør for pengene, som også vil kunne gi lavere økning i kommunale avgifter.

Rent drikkevann må ikke bli tatt for gitt

FN har definert tilgangen på rent drikkevann som en menneskerett. Likevel lever 2.2 milliarder mennesker uten tilgang på rent drikkevann, hvor 115 millioner mennesker drikker overflatevann.

Vi kan på mange måter sies å være privilegerte her i Norge. I mange land står dårlig økonomi og infrastruktur i veien for en trygg vannforsyning. Andre steder fører konflikt og klimaendringer til store utfordringer med drikkevannet.

Verdens vanndag minner oss om at tilgang på rent vann er en rett vi ikke må ta for gitt.

 

Les gjerne om metoden i SSTTs metodeoversikt

 

Begge bildene: Rørfornying med tettilsluttet rør, ved Olimb Rørfornying AS.

Begge bildene: Rørfornying med tettilsluttet rør, ved Olimb Rørfornying AS.

Tekst og bilder: Pressemelding fra Olimb Rørfornying AS.