Brunnsinspektion en aktiv del i läcksökningen

Publicerad: 24 november, 2023

Bild: Kalmar Vatten

Bild: Kalmar Vatten

VA-organisationen Kalmar Vatten AB satsar sedan ett antal år mer aktivt på läcksökning för att komma till rätta med problemen med en ökande andel tillskottsvatten i ledningsnäten. Brunnarna har tidigare inte kunnat inspekteras mer noggrant, men med ny teknik kan de inspektera 20-30 brunnar per dag.

Mikael Miller är Gruppchef på Kalmar Vatten och konstaterar att den ökande andelen tillskottsvatten ställer till stora problem hos reningsverken.

-        Eftersom det är vatten som egentligen inte behöver renas innebär det att man använder mycket kemikalier och energi i onödan. Dessutom kan reningsverken behöva byggas ut helt i onödan om gränsen för hur mycket vatten de kan hanteras överskrids.

Startade en Teknik-grupp

För ca 3 år sedan inrättade de en speciell inspektionsgrupp, Teknik, med fokus på bland annat läcksökning, gruppen har fem medlemmar med olika kompetenser.

-        Sedan de har börjat jobba mer fokuserat med läcksökning har vi upptäckt och åtgärdat betydligt fler läckor än tidigare. En starkt bidragande orsak till en mer fokuserad och lyckosam läcksökning är också att vi har börjat jobba mycket mer tillsammans över avdelningsgränserna internt, vi får exempelvis snabb information från pumpstationerna om deras flöden förändras, berättar Mikael Miller.

Arbetet blir på det sättet mer förebyggande än reaktivt och till sin hjälp har de även annan teknik som läckloggrar.

-        All teknik utvecklas framåt och vi försöker hänga med och ta in det nya som kommer för att bli mer effektiva. Vi har mycket egen personal, egna filmbussar och mättekniker, så vi är väl rustade för att jobba mer proaktivt och effektivt, förklarar han vidare.

Effektiv brunnsinspektion

En av medlemmarna i Teknik-gruppen är Joachim Fridner och sedan de ingått ett hyresavtal av brunnsinspektionsutrustning, har han jobbat mycket med brunnsinspektioner.

-        Tidigare när vi genomförde rörinspektioner av ledningsnätet så filmade man bara upp genom brunnen, eller tog ett kort nedåt, vilket inte gav en heltäckande bild av statusen på brunnarna. Med den nya tekniken där vi använder en kamera som filmar 360 grader får vi väldigt högupplösta filmer på hela brunnen och kan upptäcka extrastick vi inte visste fanns och mycket annat, berättar han.

Den nya tekniken ger foton med hög bildkvalitet vilket gör att de även går att använda vid projekteringar av åtgärder.

-        Vi ser hur brunnarna ser ut i verkligheten med alla mått, extrastick och annat som vi behöver veta.

Beroende på var brunnarna ligger och deras tillstånd så kan Joachim Fridner hinna med att inspektera 20-30 brunnar på en dag.

-        Varje brunn tar ca 5-10 minuter för både foton och etablering. Det innebär att vi inte stör trafiken speciellt länge och för oss som jobbar med utrustningen är det även bra ur arbetsmiljöperspektiv att den inte väger så mycket. Kameran installeras i ett brunnslock av plast.

Informationen läggs i VA-banken

Efter en dag med ett antal brunnsinspektioner åker han hem till kontoret och lägger in filmerna i VA-banken. Där placeras de automatiskt på rätt brunn och han kan sedan i lugn och ro gå igenom dem och dokumentera det han ser. All information sparas även för senare analyser.

-        Jämfört med några av de andra nyare teknikerna för brunnsinspektion innebär den här lite mer arbete vid datorn, filerna levereras inte i samma format så man får göra lite extra handpåläggning, men det är det värt då systemet är så enkelt att använda.

De har använt den nya tekniken i lite drygt ett år nu och har upptäckt saker de inte sett utan den mer specifika brunnsinspektioner, som tunna oljefilmer och felkopplingar.

-        Vi har valt en teknik där vi kan hyra utrustningen i stället för att köpa den själva. Skälen är flera, både att det skulle bli väldigt dyrt att köpa in en tillräckligt bra kamera, hyrkonceptet är betydligt mer kostnadseffektivt. Ett annat skäl är att utrustningen är så pass enkel att hantera att vi lätt kan utföra brunnsinspektionerna själva. Vi får också stöd av leverantören under hyrtiden om vi skulle behöva, förklarar Mikael Miller.

 

 

Ylva Sjönell