Mest lästa artiklarna under oktober

Publicerad: 2 november, 2023

Störst intresse under oktober fångade artikeln om COWIs deltagande i NoDig-kurs med syfte att stärka sitt hållbarhetsarbete, även en relativt ny teknik för att relina fjärrvärmeledningar intresserade läsarna. Ny teknik för brunnsinspektioner var ett annat ämne som många ville läsa om, liksom att man nu kan anmäla sig till Hallingtreff 2024 samt att Norsk Vann utlyst 10 traineeplatser.

Bærekraft er en av hovedpilarene i COWIs strategi «future now». COWI ønsker også å hjelpe sine kunder til å oppnå og overholde sine miljømål også når det gjelder VA-anlegg. – NoDig er en viktig bærebjelke i innsatsen for å gjøre VA-prosjekt bærekraftige og «grønne», sier Mari Hammarstrøm. Hun deltok på SSTTs innføringskurs i NoDig i vår, og hadde godt utbytte av kurset. 

Med en relativt nyutvecklad kolfiberarmerad infodring har Pollex reparerat en fjärrvärmeledning under den mycket trafikerade Huddingevägen utanför Stockholm. Beställaren Södertörns Fjärrvärme uteslöt alternativet att gräva upp Huddingevägen och var nyfikna på att testa den nya tekniken.

Att ledningsnäten inom VA är ålderstigna och behöver uppgraderas betydligt framöver är de flesta överens om. Mycket underhålls- och förnyelsearbeten av ledningar pågår också men inspektion och åtgärder av brunnar saknas ofta. Nu finns flera tekniker för brunnsinspektion som är både enkla att använda och ger tydliga resultat.

Hallingtreff – vannbransjens tankesmie arrangeres for 26. gang mandag 08. januar – onsdag 10. januar 2024. Nå er påmeldingen åpnet. 

Påmeldingsfrist mandag 18. desember 2024.

Hallingtreff, den sosiale møteplassen, hvor hele bransjen møtes for å diskutere fremtidens vann- og avløpsbransje arrangeres av Hallingplast, RIN og SSTT. 

Nylig lyste Norsk Vann ut 10 stillinger i traineeVANN, for oppstart i september neste år. Søknadsfristen er 26. oktober og kullet blir nr. 10 i rekken.  

Ylva Sjönell