Relinade fjärrvärme under Huddingevägen

Publicerad: 5 oktober, 2023

Bild: SFAB

Bild: SFAB

Med en relativt nyutvecklad kolfiberarmerad infodring har Pollex reparerat en fjärrvärmeledning under den mycket trafikerade Huddingevägen utanför Stockholm. Beställaren Södertörns Fjärrvärme uteslöt alternativet att gräva upp Huddingevägen och var nyfikna på att testa den nya tekniken.

På Pollex är det Emil Wilén som ansvarat för projektet och han berättar att det nya flexibla fodret med kolfiberarmering, CarboSeal, har utvecklats i nära samarbete mellan dem och företaget PPR Sweden AB som tillverkar den. En av fördelarna med den är att den klarar både höga tryck och höga temperaturer, 16 bar och 130 grader, något som är nödvändigt för fjärrvärmeledningar.

-        För fjärrvärmeledningar är utmaningen just kombinationen av värme och tryck och därför har utvecklingen av den kolfiberarmerade fodringen varit välkommen. Utvecklingsprocessen påbörjades för drygt tio år sedan och vi har sedan den blivit klar gjort en del installationer i Danmark och Sverige. Dock tror jag inte att kännedomen om den lösningen är så spridd bland kommuner.

Vill bidra till ny teknik

Projektet under Huddingevägen startade då man upptäckte fukt i isoleringen av en fjärrvärmeledning från 1970-talet.

-        Det var inte akut men vi visste att vi behövde åtgärda den och började titta på olika alternativ. Då ledningen går under Huddingevägen så var schaktning ett komplicerat alternativ. Vi funderade även på styrd borrning eller relining och fastnade för det sistnämnda. Anledningen till det var att vi var nyfikna på den för oss nya tekniken med relining med det kolfiberarmerade fodret, berättar Madeleine Karlsson som är Projektledare Anläggningsprojekt på Södertörns Fjärrvärme AB, SFAB.

Hon berättar vidare att de också ville bidra till utvecklingen av ny teknik som denna genom att använda den.

-        Hittills är det en lite okänd teknik för oss, men ju mer testdata som samlas in desto tryggare blir vi att använda sådan teknik på flera håll framöver.

Efter fyra dagar var arbetet klart

Själva projektet är nu färdigt och ledningen är tagen i bruk.

-        Det var ett relativt okomplicerat projekt, en rak ledning med diametern 250 mm utan böjar och avstick. Sträckningen var ca 50 meter men då fjärrvärmeledningar går åt båda hållen blev det två gånger 50 meter med relining. Projektet löpte på mycket bra, inte minst tack vare ett mycket gott samarbete med beställaren, konstaterar Emil Wilén.

Efter att planeringen var klar satte själva arbetet i gång, det inleddes med att SFAB grävde de två schakten och sedan kom Pollex dit för reliningen.

-        Det tog oss totalt fyra dagar från det att vi började till det att de nya ledningarna var inkopplade. Skulle man ha valt att schakta skulle väl själva schaktningen tagit mer än fyra dagar och stört trafiken ordentligt, konstaterar Emil Wilén.

Vill minimera störningar

Att relining är fördelaktigt ur störningssynpunkt var också ett av skälen till att SFAB valde det.

-        Att åstadkomma så lite störningar som möjligt för trafiken är en väldigt viktig aspekt och en anledning till att vi säkert kommer titta på relining även i framtida projekt. Det är även en stor fördel att den nya tekniken med kolfiberarmerat foder nu finns tillgänglig, tidigare fanns inte riktigt relining som ett alternativ inom fjärrvärme. Dessutom kan det finnas ekonomiska och miljömässiga fördelar med relining, avslutar Madeleine Karlsson.

 

 

 

Ylva Sjönell