Ny teknik för brunnsinspektion

Publicerad: 10 oktober, 2023

Till vänster syns IBAK Panoramo SI 4K och till höger VR Inspect

Till vänster syns IBAK Panoramo SI 4K och till höger VR Inspect

Att ledningsnäten inom VA är ålderstigna och behöver uppgraderas betydligt framöver är de flesta överens om. Mycket underhålls- och förnyelsearbeten av ledningar pågår också men inspektion och åtgärder av brunnar saknas ofta. Nu finns flera tekniker för brunnsinspektion som är både enkla att använda och ger tydliga resultat.

En av teknikerna är utvecklad i Tyskland av företaget IBAK. Den har funnits i många år men det har bara inte riktigt tagit fart i Sverige. På senare år har bildkvalitén gått framåt och finns nu med upp till 4K upplösning.

 I Sverige säljs det av Kabro Teknik som har olika utrustningar för bland annat avloppsinspektion.

-        I en del andra länder, exempelvis Tyskland, är brunnarna en del av avloppsnäten och inspekteras regelbundet, men i Sverige har brunnarna inte inkluderats i inspektioner på det sättet, förklarar Bjarne Karlström på Kabro Teknik.

Det innebär att det finns många gamla brunnar som skulle behöva inspekteras och med stor sannolikhet repareras.

-        Ett problem har tidigare varit att det inte funnits en bra teknik för brunnsinspektion. Det har mest varit visuell inspektion som försvårats av att det ofta är mörkt längre ner i brunnarna. Nu finns dock nya tekniker för brunnsinspektioner som underlättar betydligt, fortsätter han.

Kamera monterad på ett stativ

Den utrustning de säljer är IBAK Panoramo SI 4K. Det är en 360-kamera som gör att hela brunnen kan filmas uppifrån och ner och filmerna kan sedan analyseras på kontoret.

-        Det har tidigare funnits 360-kameror men de har varit större för andra typer av tillämpningar. Den IBAK nu tagit fram är en portabel kamera som sitter i ett stativ som man ställer över brunnen, kameran hissas sedan ner och tar de bilder som behövs. Det är alltså enskilda bilder som tas, men med så korta intervall att man sedan kan sätta ihop dem till en löpande film, berättar han vidare.

Det går även att veckla ut hela 360-gradersvyn så att man får en enda 2D-bild på hela omkretsen inuti på en viss höjd.

-        Det går även att zooma in och ut och att titta uppåt och nedåt i brunnen under den efterföljande analysen som görs. Man kan även gå direkt till en specifik punkt i brunnen som man vill titta närmare på.

Ökat intresse för brunnsinspektioner

Under den efterföljande analysen görs observationer som tecknas ned i en rapport tillsammans med data om djup och position på kameran, så att det ska gå att hitta rätt i brunnen vid eventuella åtgärder.

-        Man namnger positionerna klockvis, så det kan exempelvis vara klockan tre på 4 meters djup, då har man en exakt position för den observation man gjort. Observationerna samlas sedan i en fil som exporteras till beställarna.

Bjarne Karlström konstaterar att han märkt ett ökat intresse för brunnsinspektioner på senare tid och tror att det nog hänger ihop med det ökade intresset för tillskottsvatten i ledningarna, vatten som reningsverken måste rena i onödan.

-        Man behöver minska andelen tillskottsvatten i ledningsnäten och jobbar mer med läckor nu är tidigare. Brunnarna blir då av intresse då de ofta är en del i problematiken. De är ju lika gamla som ledningarna som läcker och läckor finns nog även där, det kan uppstå mellan brunnsringarna, på grund av sättningar eller i anslutning till ledningar, bara för att nämna några möjliga läckagekällor.

Utvecklat en egen teknik

En annan nyutvecklad teknik för brunnsinspektion är VR Inspect som utvecklats av Marcus Bäckström i hans företag Brunnsinspektion Sverige AB. Han är i grunden fotograf och har arbetat i över 20 år med 360-graderbilder och virtuella rundturer på ställen som hotell, campingplatser och offentliga byggnader över hela Sverige.

-        Jag träffade vid ett tillfälle en person som jobbade som underhållsplanerare i Umeå, Valter Jonasson på Vakin. Han beskrev de problem de hade med gamla VA-ledningar och brunnar och inte minst inspektion av brunnar. Inspektörerna brukade ta en bild med en Ipad rakt ner i brunnen, men en sådan bild gav ju inte så mycket information. Jag tänkte då att det borde gå att lösa med 360-kameror, att göra som en Google Streetview av brunnen.

Marcus Bäckström blev intresserad av problemet och började testa hemma i den egna brunnen under semestern.

-        De bilder/filmer jag då fick fram skickade jag till Valter och det tog inte lång stund efter att mejlet gick i väg tills Valter ringde upp. Han berättade att hans kollegor stod runt omkring honom och imponerades av de tydliga och detaljerade bilderna av brunnen. De återkom senare och ville att jag skulle hjälpa dem med att filma en del av deras brunnar.

Kommuner i hela landet intresserade

Han gjorde ett flertal brunnsinspektioner runt om i Umeå och på en nätverksträff med andra kommuner visade han upp tekniken, därefter fick han uppdrag i Luleå och på andra ställen.

-        Jag var då tvungen att bestämma mig för att antingen starta ett företag och anställa folk som gjorde brunnsinspektioner eller skapa en lösning så att kommunerna kunde hantera det själva. Jag valde det sistnämnda och tog fram en hyreslösning för den utrustning jag utvecklat. Kommunerna hyr utrustningen, så kallad funktionshyra, tillsammans med ett serviceavtal där jag hjälper dem att komma i gång och även bistå dem under avtalstiden.

Det första hyresavtalet tecknades av Luleå kommun hösten 2018 och sedan dess har han skrivit avtal med kommuner och entreprenörer över hela landet.

-        Själva utrustningen består av en 360-kamera som placeras i ett brunnslock av kompositplast som man lägger på brunnen. Locket är helt slätt på ovansidan och fordon kan vid behov passera över det utan problem, det gör även att det blir mörkt i brunnen så inte solljus och andra ljusfenomen stör fotograferingen. 360-graderskameran styrs från en app i telefon eller surfplatta. Operatören ser i realtid vad 360-kameran ser. Via appen sänker man så ner kameran i brunnen och fotograferar högupplösta 360-gradersbilder för exempelvis varje meter ner i brunnen. En brunn som är 7 meter djup resulterar då i 7 st bilder och hela brunnen blir då innefattad i det interaktiva bildmaterialet.

Kameran styrs via en app

Då kameran styrs från en app i en telefon eller en platta går det bra att stå upp till 100 meter bort och manövrera kameran via appen.

-        En fördel med det är att arbetsmiljön blir säkrare när de inte behöver stå ute i gatan vid inspektionerna. Inspektionen tar ca 5 minuter och allt bildmaterial registreras tillsammans med rätt brunns-ID i appen.

När man kommer tillbaka till kontoret så laddar man enkelt in bildmaterialet i datorn och kan utföra brunnsinspektionen i lugn och ro. Bildmaterialet visas interaktivt i 360-grader det går att zooma in och ut, titta uppåt och nedåt, bara att klicka och dra för att se sig omkring i brunnen.  Använder man AVEKI’s programvara VA-banken laddas bildmaterialet automatiskt in under rätt brunnsID och sedan gör man själva inspektionen i programvaran.

-        Utrustningen är väldigt lätthanterlig och enkel att använda vilket gör att i stort sett vem som helst kan ta med utrustningen och utföra fotograferingen. Sedan kan de kunniga inspektörerna på kommunerna gå igenom bildmaterialet och i lugn och ro på kontoret utföra själva brunnsinspektionen. För de kunder som inte har AVEKI´s VA-banken har vi utvecklat en programvara som hanterar och sorterar bildmaterialet för att sedan enkelt kunna importeras i olika system.

De två brunnsinspektionsteknikerna fungerar i princip på samma sätt. VR Inspect kan vara lite enklare att använda då kommunerna själva hanterar utrustningen, men den kan inte göra de lasermätningar av brunnen som IBAK’s utrustning kan.

 

För mer information se:

https://www.brunnsinspektion.se/

www.kabro.se

 

Ylva Sjönell