Derfor deltok COWIs prosjektsjef innen vann på NoDig kurs

Publicerad: 3 oktober, 2023

Illustrasjonsbilde fra SSTTs introduksjonskurs i NoDig i Sandvika i vår.

Illustrasjonsbilde fra SSTTs introduksjonskurs i NoDig i Sandvika i vår.

Bærekraft er en av hovedpilarene i COWIs strategi «future now». COWI ønsker også å hjelpe sine kunder til å oppnå og overholde sine miljømål også når det gjelder VA-anlegg. – NoDig er en viktig bærebjelke i innsatsen for å gjøre VA-prosjekt bærekraftige og «grønne», sier Mari Hammarstrøm. Hun deltok på SSTTs innføringskurs i NoDig i vår, og hadde godt utbytte av kurset. 

Kurset Hammarstrøm deltok på var så populært, at deltagertallet måtte utvides.

Retting 30.10.23: I dagene 1. - 2. november 2023 var det planlagt et tilsvarende kurs i Bergen. På grunn av lav påmelding, er Bergen-kurset avlyst. Det arbeides imidlertid allerede med planer om å sette opp tilsvarende kurs andre steder i landet.

Mari Hammarstrøm er prosjektsjef i COWI, med ansvar for vann- og avløpsprosjekter over hele landet. Hun godkjenner nye prosjekter, legger strategi for gjennomføring av prosjekter og sikrer at prosjektene gjennomføres etter COWIs strategi «future now», hvor bærekraft er en av hovedpilarene.

COWIs innsats for kunder og kloden

– I tillegg har avdelingen vann og kommunalteknikk utarbeidet en aksjon innenfor dette området, som vi kaller «Grønn VA-prosjektering». Gjennom det ønsker vi å bidra til at tradisjonell VA-prosjektering, som nye ledningsanlegg, saneringsjobber, høydebasseng, pumpestasjoner, med mer, gjøres mest mulig bærekraftig. I innsatsen vår for å hjelpe våre kunder til å overholde og oppnå sine miljømål også innen VA-anlegg, er NoDig sentralt, beskriver Mari Hammarstrøm. 

Arbeid som gjøres nå, og metoder som velges, får betydning for kommende generasjoner. COWI vil bidra til at kommende generasjoner får en god klode å leve på.

Utbytterikt kurs

– Jeg deltok på innføringskurset i NoDig fordi jeg ønsket å sette meg inn de de nyeste erfaringene fra NoDig i kommunaltekniske anlegg. Jeg var også opptatt av å høre erfaringer fra andre rådgivere og ledningseiere. I tillegg ville jeg lære om de nyeste metodene innen grøftefri rørfornying, og diskutere fordeler og ulemper med både rådgivere og ledningseiere, forklarer hun.

– Hvordan opplevde du kurset?

– Det var interessant og lærerikt. Vi fikk god oversikt over hvilke metoder som finnes og ikke minst høre praktiske eksempler fra gjennomførte NoDig-anlegg. I tillegg til å bli oppdatert på metoder, var det viktigste for meg å høre om praktiske erfaringer fra gjennomføringer av grøftefrie anlegg. Så satte jeg pris på at også ulemper ble diskutert, og ikke bare avfeiet eller forbigått i stillhet. Gruppearbeidene, hvor vi diskuterte mulige løsninger, var spesielt verdifulle. Jeg fikk godt utbytte av kurset, svarer COWIs prosjektsjef, med ansvar for vann- og avløpsprosjekter over hele landet, Mari Hammarstrøm. 

I denne forhåndsomtalen av kurset hun deltok på beskrives intensjonen med kurset.

Her forteller VA-rådgiverne Katarina Wulff Hansen og Maria Celine Skjelberg, ansatt i Multiconsult, hvorfor de deltok på introduksjonskurset.