Nu är Vatten 2023 i gång

Publicerad: 25 oktober, 2023

Bild: Karin Lundwall Welin/Ylva Sjönell

Bild: Karin Lundwall Welin/Ylva Sjönell

Nu pågår Sveriges nya mötesplats där forskare och politiker får möjlighet att diskutera aktuella frågor med vatten- och VA-branschens beslutsfattare, entreprenörer och kunder. På plats är ca 250 utställare och parallellt löper ett gediget seminarieprogram. En av punkterna under onsdagen, som fokuserar på AI inom VA, ansvarar SSTT för.

SSTT är en samarbetspartner till Vatten2023 och har en egen monter på plats. Syftet är att bidra till en ökad kunskap om schaktfria tekniker inom VA. Bland målgrupperna för mässan finns tjänstemän på kommuner och regioner, representanter från industrin, drifts- och underhållstekniker, VA-ingenjörer och många andra.

SSTT ansvarar också för fyra egna programpunkter under mässan, en under onsdagen och tre under torsdagen, där innehållet spänner över SSTT’s alla områden.

Några reflektioner från mässan

Karin Lundwall Welin har ansvarat för allt arbete med Vatten 2023 för SSTT’s räkning, hon finns även på plats i montern på mässan och tycker det är kul att det är så många och bra besökare som är både nyfikna och frågvisa.

-        Det är också en härlig stämningen på mässan som andas positivitet. Man märker att det är en ny och mycket intressant mässa som fångar vattnets alla olika intresseområden. Från SSTT’s sida är det också underbart att se så många utställare med anknytning till schaktfritt samlade i en och samma lokal.

Utöver det stora konferensprogrammet så erbjuds besökarna ständig förkovring via de två scenerna som är belägna ute på mässgolvet.

-        Jag vill ge en eloge till Svenska mässan för uppbyggnaden av mässan där det bland annat finns lättillgängliga matstationer ute på mässgolvet som underlättar besökarens vistelse.

Stor nytta med AI inom VA

Under onsdagen berättade David Rehn från Stockholm Vatten, även medlem av arbetsgruppen STLK inom SSTT, om vilken stor hjälp man kan få genom att börja använda AI. Han inledde med att förklara att ge sin syn på vad AI är, att det egentligen är ett “artificiellt medvetande” men i vardagligt bruk ett samlingsbegrepp för en mängd självlärande algoritmer (maskininlärning) och dess tillämpningar.

Han betonade också att det inte behöver vara så komplicerat alls, att det är algoritmerna som är komplexa men inte tillämpningen. David Rehn använder själv AI i sitt arbete och då framför allt för konditionsbedömning av ledningsnät, tidsserieanalys av pumpstationer & flödesprognoser på vatten- och avloppsverk.

Rent generellt gäller att har man insamlad data kan man använda AI. Dock märker han av att många anser att tröskeln är väldigt hög för att påbörja AI-tillämpningar, även om intresset bland VA-organisationer är stort.

Ett exempel som David Rehn tar upp är Tyresö kommun som har, som många andra VA-organisationer, ett flertal pumpstationer och insamlade data med dygnsflöden. Där finns jättepotential att “börja enkelt” med snabba analyser av dessa flöden och från erfarenhet vet man att pumpstationsflöden kan ge följande insikter: tillskottsvattenvolym, potentiellt in- och utläckage, trend och utveckling över tid. Genom en molnlösning och ett pedagogiskt gränssnitt kan AI-drivna analyser genomföras med minimal input från användaren.

Hans avslutande råd och slutsatser under seminariet var:

  • Backa, ta ett steg tillbaka och se över vilka data ni har.
  • Tänk igenom vilka analyser som kan genomföras och vad ni vill få ut.
  • När ni vet detta väljer ni det enklaste alternativet. Antingen egen programmering eller dedikerad programvara.
  • Med relativt enkla medel och smidiga arbetsflöden kan man få ut starka insikter och nyckeltal.
  • Utgå från enkla, men robusta, analyser av befintliga data!

 

Ett varmt tack till Vretmaskin som bjöd in till ett mycket trevligt mingel på tisdagskvällen!

Ett varmt tack till Vretmaskin som bjöd in till ett mycket trevligt mingel på tisdagskvällen!

Ylva Sjönell