NoDig-konferansen: Presentasjon av banebrytende forskningsresultat

Publicerad: 4 augusti, 2023

På bildet: Salgs- og markedssjef Tor Heggernes fra Pipeliner AS sammen med Elisabeth Hovda, som da representerte Oslo kommune ved VAV, i prosjektet med testing av foringer i bend. I november beskriver han dette, samt resultater fra RENVANN-prosjektet, på SSTTs NoDig-konferanse i Drammen. Foto: Jørn Søderholm.

På bildet: Salgs- og markedssjef Tor Heggernes fra Pipeliner AS sammen med Elisabeth Hovda, som da representerte Oslo kommune ved VAV, i prosjektet med testing av foringer i bend. I november beskriver han dette, samt resultater fra RENVANN-prosjektet, på SSTTs NoDig-konferanse i Drammen. Foto: Jørn Søderholm.

Hensynet til miljø og økonomi er avgjørende for fremdriften til rehabilitering av ledningsnettet. Disse to temaene går derfor igjen på årets NoDig-konferanse i november, hvor blant annet nye forskningsresultat knyttet til NoDig-rehabilitering av vannledninger blir presentert.

Når det er mulig å rehabilitere drikkevannsledninger grøftefritt på en effektiv og trygg måte, kan også dette ledningsnettet fornyes med lavest mulig CO2-utslipp, kostnad og konsekvenser for tredjepart. Det er bakgrunnen for to forskningsprosjekt hvor Pipeliner har vært aktiv bidragsyter: Test av foringer i bend i vannrør samt RENVANN (grøftefri tilkobling til vannrør). Under årets NoDig konferanse i Drammen 29. og 30 november, vil salgs og markedssjef i Pipeliner, Tor Heggernes, beskrive begge. 

Her er full konferanseinformasjon, samt lenke til påmeldingen.

Fjerner hindre for NoDig

Bakgrunnen for prosjektet med foringer i vannrør er Oslo kommunes erkjennelse av at strømpefornying er en nødvendig metode for å fornye drikkevannsnettet. Prosjektet er tidligere beskrevet her.

Den føreste delen av foredraget vil Tor Heggernes vie resultatene av dette prosjektet, hvor det ble gjennomført flere ulike installasjoner med på vannledninger med bend. I etterkant er rørene kappet på langs, og sendte til laboratorium for testing. 

I RENVANN-prosjektet har Oslo og Trondheim kommuner gått sammen for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger. Du kan lese om bakgrunnen for prosjektet, hvor også SINTEF har deltatt som teknisk rådgiver, i denne SSTT-artikkelen.

Godkjent strømpe ned til 150 mm

– Kravspesifikasjonen var å utvikle en fullstrukturell klasse A-strømpe, i henhold til ISO-standardene, ned til 150 mm. Vi har en som starter på 1 600 mm, som tidligere var godkjent ned til 300. Den har nå fått offisiell godkjenning, fra NSF, ned til 150 mm, forklarer Tor Heggernes. 

I forskningsprosjektet er det gjennomført ulike tester på strømpen, som fikk godkjenningen like før jul i fjor. I tillegg til strømpen skulle det i prosjektet også utvikles en traktor/robot som kan bevege seg i et rør på 150 mm, etter at liningen er gjennomført. Da er en nede i 135 mm i innvendig diameter. Kravet er at traktoren skal kunne passere bend på 22 grader. Hensikten er å kunne finne frem til og frese opp igjen de gamle anboringspunktene, og også oppgradere anboringspunktene.

– Målet er å rehabilitere vannledningsstrekk i bykjernen uten å måtte grave opp alle anboringspunktene. Vi har arbeidet mye med dette i det siste. Frem mot og inn i oktober skal vi gjennomføre pilotprosjekt i fabrikk i Tyskland. I neste omgang blir det utført kommersielle pilotprosjekt på ledningstrekk i Oslo og Trondheim, forklarer representanten fra Pipeliner.

Skånsomt og effektivt

Deltakerne på NoDig konferansen i Drammen i november får den siste statusen fra prosjektet, fra han som har vært aktiv inn i dette. Tor Heggernes vil også benytte animasjoner og videoer, for å gi mest mulig reel innsikt i forskningen og resultatene, så langt. 

– Alle delene som er brukt, er godkjent for bruk i drikkevannsrør. Dette er virkelig et spennende prosjekt. Om når prosjektmålet, er det banebrytende for rehabilitering av vannledninger. Resultatene åpner for helt nye muligheter. Noe graving vil det alltid bli ved fornying av vannledningene. Men om vi kan ta de aller fleste anboringspunktene via NoDig, blir det bare noen helt få vi må grave ned på. I bynære områder er det ubeskrivelig besparende både økonomisk, tids- og miljømessig, beskriver han. 

Det grøftefrie alternativet utblokking, for så å trekke inn nye rør, er ikke enkelt gjennomførbart i sentrumsnære områder, hvor det er så mye annet i grøftene. Den fysiske sprengingen av rørene kan skade rør og annen infrastruktur i grøften. Lining er en langt mer skånsom måte å rehabilitere på.  

Lærerik, sosial arena

Tor Heggernes har tidligere deltatt på NoDig-konferanser, uten å være foredragsholder. Han har også vært foredragsholder tidligere, men da digitalt under pandemien. 

– Det er alltid en positiv ramme rundt arrangementet. Arrangørene er dyktige og vi som deltar får treffe masse dyktige folk fra firma og kommuner. 

– Gleder du deg til årets konferanse i Drammen? 

– Ja, jeg gleder meg, sier erfarne Tor Heggernes fra Pipeliner.

Her er full konferanseinformasjon, samt lenke til påmeldingen.

Tekst: Inger Anita Merkesdal.