Ett av Sveriges största NoDig-projekt

Publicerad: 29 juni, 2023

Bild: Aarsleff Pipe Technologies

Bild: Aarsleff Pipe Technologies

På Södermalm i Stockholm, på en livligt trafikerad gata med en allé av mycket gamla träd, har Aarsleff renoverat en kombinerad avloppsledning med dimension 900 mm x 1400 mm. Ett komplext projekt med överpumpning av ca 440 liter avloppsvatten per sekund.

Valet av en schaktfri metod var enkelt, ingen annan lösning skulle fungera i den miljön.

-        I en sådan historisk miljö med en allé av 90 träd som är nästan hundra år gamla skulle schaktning av ledningen förorsaka alltför stor skada. Dessutom ligger ledningen väldigt djupt vilket skulle innebära att det hade behövts en schaktbredd på 20 meter, förklarar Tobias Pettersson som är entreprenadsäljare på Aarsleff Pipe Technologies.

Planeringen tog tre år

Uppdraget kommer från Stockholm Vatten och Avfall AB som under en längre tid funderat på hur man skulle lösa problemet med ledningen, man hade upptäckt flera defekter på ledningen och visste att något måste göras.

-        Vi påbörjade planeringen av arbetet med ledningen för tre år sedan och det dök under planeringsfasen upp en hel del saker som vi behövt hantera. Det svåraste har varit överpumpningen då det är så många serviser från olika fastigheter som ansluter till ledningen längs med den sträcka som behövde renoveras, förklarar Sebastian Whittaker som varit projektledare från SVOA.

Han berättar vidare att de för att få koll på alla flöden tog hjälp av Sweco för att göra flödesmätningar.

-        Vi behövde veta hur mycket avloppsvatten vi skulle behöva förbipumpa. Resultatet av flödesmätningarna visade att det helst inte skulle regna under genomförandet. Vi valde att dimensionera förbipumpningen för 440 sekundliter vilket motsvarar 3 badkar varje sekund.

En hel del utmaningar

På Aarsleff, som skulle ansvara för hela entreprenaden, jobbade de med planeringen i över ett år. Tobias Pettersson förklarar att förbipumpning av en stor volym avloppsvatten i kombination med provisoriska rör ovan jord är utmanande när allt ska ske utan att störa omgivningen.

-        Ledningen som renoverats servar ca 8500 boende och 3000 verksamheter, varav många restauranger. Ledningen går också längs med en av Stockholms livligt trafikerade gator, Katarina Bangata, med busstrafik och annat som inte fick störas. Att då få till överpumpningen utan att den störde krävde mycket planering. Nu hade vi tur att det inte regnade alls under själva genomförandet av installationerna så vi behövde aldrig använda den extra pumpkapacitet som var planerad för regnväder.

Ledningen som renoverats är äggformad och självrensande vid såväl lågt som högt flöde.

-        Att infodra en sådan ledning med flexibelt foder kräver en hel del planering. Vi renoverade 693 meter äggformad ledning som till största delen var i dimension 1400mm x 900 mm berättar Tobias Pettersson vidare.

Mycket nöjda med resultatet

De var etablerade på Katarina Bangata i 6 veckor, två av veckorna förbipumpades avloppsvattnet och under 1 vecka installerades det flexibla fodret i ledningen.

-        Med facit i hand kan vi konstatera att det gått så bra som vi hade hoppats, vilket är väldigt skönt, berättar Tobias Pettersson.

På Stockholm Vatten och Avfall AB är de också mycket nöjda med resultatet och tycker det har gått otroligt smidigt.

-        Det var en lång planeringsfas men när väl arbetet med renoveringen satte i gång gick allt så otroligt snabbt, jag är sjukt imponerad av hur effektivt arbetet gick när de väl började, förklarar Sebastian Whittaker.

Han kan också konstatera att målsättningen att undvika störning i det omgivande området kunde mötas helt och fullt.

-        Vi kunde hålla Katarina Bangata öppen hela tiden och det blev en minimal påverkan på kringliggande verksamheter och aktiviteter, avslutar han.

 

 

 

Ylva Sjönell