Min Vardag – Jörgen Bergqvist

Publicerad: 26 juni, 2023

På SSTT’s Årsmöte i maj valdes Jörgen Bergqvist in i styrelsen. Han jobbar som projektstrateg på Vakin och har schaktfria tekniker som fördjupningsområde. En sak han hoppas att bidra med i SSTT är att sprida kunskaper om schaktfria tekniker i allmänhet men kanske mest till beställare och konsulter där det upplevs att det finns behov av mer kompetens.

Jörgen Bergqvist har varit på Vakin i 6 år, först som projektledare och de senaste två åren som projektstrateg på projektkontoret. Innan han började på Vakin jobbade han bland annat som egen konsult inom byggbranschen, jobbat inom logistik och varit affärsområdeschef för anläggningsarbeten inom vägunderhåll. Som projektstrateg på Vakin har han fått organisationen att alltid titta på de schaktfria metoderna först.

-        Det är ett resultat av att vi bedömer alla projekt utifrån tre perspektiv – ekonomi, sociala störningar och miljöpåverkan. Tar man hänsyn till alla tre landar man nästan alltid på schaktfria metoder som förstahandsvalet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Jag är alltid tidigt på jobbet och börjar med att gå igenom mejlen, sedan drar alla möten i gång. Jag sitter med på möten inom vitt skilda områden, ibland är det som stöd till våra projektledare, andra gånger kan det vara möten med kommunens mark- och exploateringskontor eller med interna produktionsavdelningen. Det finns hela tiden strategiska perspektiv att ta hänsyn till på olika håll, så jag finns även med på inköpssidan som strateg vid upphandlingar av tekniska konsulter.

 

Vad vill du bidra till i SSTT’s styrelse?

Jag vill hjälpa till att öka kunskapen och kompetensen hos beställarna så att de ska bli tryggare i att välja schaktfria metoder. Det finns alltid en rädsla att välja något nytt, det är lättare att göra som man alltid har gjort. Genom en ökad kunskap hoppas jag de kan få en verktygslåda för att kunna värdera olika alternativ och landa i det mest effektiva ur flera perspektiv. Jag skulle även vilja bidra till att vi inom SSTT börjar titta på olika sätt att kunna sätta en prislapp på sociala störningar och miljöpåverkan från olika typer av ledningsarbeten, för att därigenom ännu tydligare kunna visa på de schaktfria teknikernas fördelar.

 

Vad ser du som viktiga frågor för SSTT framöver?

Det viktigaste är att fortsätta att sprida kunskap om de schaktfria metoderna, och jag tror man kan sprida dem bredare än idag. Jag har själv förvånats av hur lite de stora konsultföretagen som Afry, Sweco m fl intresserar sig för schaktfria tekniker. Där tror jag att SSTT kan spela en viktig roll. Vi kommer från Vakin att hålla enklare utbildningar för tekniska konsulter här i Umeå till hösten för att försöka få dem mer intresserade av det schaktfria perspektivet i sina uppdrag.

 

Ylva Sjönell