Min arbeidshverdag - Nora Marthinussen

Publicerad: 27 mars, 2023

Bild: Privat

Bild: Privat

Engasjert prosjektleder innen VA - Nora Marthinussen er prosjektleder VA i Vestvågøy kommune. Der er etterslepet stort, det motiverertil en solid innsats og å legge til rette for mer innovative løsninger.

Vestvågøy kommune er en øy i Lofoten, med Leknes som sentrum. Som i så mange andre kommunerer etterslepet en hovedutfordring innen VA. Vestvågøy har hatt relativt lave VA-avgifter, og lav gav utskifting og oppgradering. Ledningsnettet er av varierende alder og tilstand. Kommunen har ogsåtatt over en del gamle vannverk. For disse finnes lite informasjon om alder og tilstand.

NoDig i fjell-landskap

Nå har Marthinussen over en periode vært involvert i et fornyingsprosjekt, hvor Kjeldaas as
renoverte et strekk vannledninger NoDig.
– Kan du beskrive prosjektet?
– Målet var fornying av forsyningsledningen fra en dam til et vannbehandlingsanlegg, i et relativt
bratt fjellterreng. Arbeidet startet før jeg begynte i kommunen, med et skisseprosjekt. Konkurransen
ble lyst ut før jul i 2021. Så ble kontrakten tildelt Kjeldaas tidlig på vinteren 2022, svarer hun.
Arbeidet gikk veldig greit, men på grunn av lang ventetid på noen deler, er det ikke helt ferdig ennå.
Kjeldaas kommer tilbake for å gjøre siste slutt til våren.

Gav mersmak

Vannledningene som ble fornyet var en kombinasjon av stålrør, PVS og PE. Rørene har ikke vært
inspisert tidligere. Derfor var det en del de ikke visste om ledningsstrekket, kunnskap som
kom til underveis. Mye av rørene var nok lagt på 1950 og -60-tallet. I forbindelse med arbeidet
avdekket de også noen gamle tre-rør, som lå i nærheten av enn bekk.
– Hvordan opplevde du prosjektet?
– Jeg har ikke vært med på noe lignende tidligere. Det har heller ikke vært gjort så mye NoDig i
kommunen før. Men vi fikk veldig gode erfaringer fra dette, og håper avgjort at NoDig er noe vi kan
gjøre mer av i fremtiden.
– Hvorfor?
– Renoveringen ble veldig kostnadseffektiv. Det er mye rimeligere å trekke nye rør inn i gamle, enn å
legge alt på nytt. Dette arbeidet foregikk også ut fra en vanndam, midt i naturen Gjennom NoDig fikk
vi betydelig mindre inngrep i naturen, enn vi ville ha gjort om vi skulle ha etablert en ny rørgate. I
tillegg gir grøftefrie løsninger bedre CO2-regnskap. For oss var dette en veldig fin erfaring, beskriver
prosjektlederen.

Behovet motiverer

– Hva er du mest opptatt med i jobben din akkurat nå?
– Nå skal vi i gang med å lage en ny hovedplan for vann, vannmiljø, overvann og avløp. Det skal jeg
bruke mye tid på fremover, og det arbeidet blir veldig spennende. Et mål er at hovedplanen ikke skal
være så detaljstyrt. Vi vil åpne opp for å kunne ta i bruk innovative løsninger, som NoDig, der det
egner seg.
– Og hvor henter du inspirasjon fra?
– Vi har et stort etterslep. Det er inspirerende. Etterslepet motiverer til å ta i et tak, og å gjøre en god
jobb for ledningsnettet.

Ønsker eksempler

– Nå var vannledningsprosjektet med Kjeldaas ditt første møte med grøftefrie løsninger og SSTT. Hva
mener du at en organisasjon som SSTT kan gjøre for å bidra til å løse utfordringene i vannbransjen?
– Jeg ser at SSTT legger ressurser i å formidle hva som finnes av løsninger. Det er godt. Når en sitter i
en liten kommune, er det ikke alltid så greit å få tilgang til slik informasjon. For vår del fikk vi mye
kunnskap da Kjeldaas kom og formidlet dette. Det er veldig nyttig om SSTT dele eksempler fraprosjekter, der det er gjennomført NoDig tiltak. Slik kan kommunene få mer kunnskap ommulighetene og effektene, mener Nora Marthinussen, prosjektleder VA i Vestvågøy kommune.

Fornyingsprosjekt, hvor Kjeldaas as renoverte et strekk vannledninger NoDig i Vestvågøy kommune i
Lofoten, kommer SSTT tilbake til ved en senere anledning.

Inger Anita Merkesdal