De fem mest lästa artiklarna i november

Publicerad: 6 december, 2022

Under november lockades läsarna mest av en stor sjöledning som har lagts för att förse Fornebu med vatten, arbetet har skett med öppna schakt, borrning och sjöledning. Stort intresse har också visats artikeln om det NoDig-ramavtal som Bardu kommun har slutit, liksom forskningsprojektet Gör rätt-håll tätt som utförs på forskningsinstitutet RISE.

I høst har det ligget inntil 8 rørlengder à 480 meter opplagret i sjøen utenfor Båtstøjordet på Høvik i Bærum kommune. Nå er seks av disse sveiset sammen til en sammenhengende lengde på 2880 meter. Etter planen senkes  dette strekket kommende tirsdag, 8. november 2022.

Fornying av ledningsnettet gjennom NoDig koster en tredjedel av prisen sammenlignet med konvensjonell graving, og arbeidet går fort. Det er blant grunnene for NoDig-rammeavtale i Bardu. Forutsetning for prosjektering og tiltakene til hvert enkelt prosjekt, er blant annet grundige forundersøkelser med videokamera.

Publikationerna P78 och P79 togs fram på 1990-talet och mycket har hänt sedan dess, Svenskt Vatten har därför inlett ett SVU-projekt för att ta fram underlag för en revidering. Det övergripande syftet är att ta fram förslag på tillvägagångsätt för täthetsprovning som överensstämmer med aktuellt kunskapsläge och praxis samt är verifierat i fält.

Den första kursen som ges digitalt pågår just nu och avser rörinspektör mark. Det är ett omfattande arbete som utförts av arbetsgruppen med både uppgraderat kursmaterial, digitaliseringen av utbildningsmomenten samt tentamina för auktorisation.

Forskningsmuseet Vikingtidsmuseet i Oslo forvalter vår felles nasjonalskatt fra vikingtiden. For å sikre og tilgjengeliggjøre vikingskip og andre skatter for samtiden og kommende generasjoner, utvides og renoveres det betydelig. Overvannshåndtering og flomsikring er et vesentlig tiltak for varig vern av verdiene.

 

Ylva Sjönell