Snart senkes sjøledningen

Publicerad: 4 november, 2022

I høst har det ligget inntil 8 rørlengder à 480 meter opplagret i sjøen utenfor Båtstøjordet på Høvik i Bærum kommune. Nå er seks av disse sveiset sammen til en sammenhengende lengde på 2880 meter. Etter planen senkes  dette strekket kommende tirsdag, 8. november 2022.

Rørene skal danne en sjøledning som et ledd i ny vannforsyning til Fornebu. Bakgrunnen for tiltaket er boligveksten på den gamle flyplassen. Utbyggingen fordrer at kommunen både sikrer det fremtidige behovet for tilstrekkelig drikkevann og styrker leveringssikkerheten.

Delvis NoDig

Prosjektet gjennomføres som en kombinasjon av åpne grøfter, boring og sjøledning. Av dette er drøyt fire kilometer undervannsledning i 710 mm PE SDR 7,4. Kommunen beskriver selv at sjøledningen får en nøkkelrolle. Hensynet til naturmangfoldet har vært sterkt vektlagt.

Frem mot senkningen av ledningen, gjøres de siste forberedelsene. 

Det dreier seg om to ledninger. Den lengste, på 2800 meter, bukter seg i fjorden. Enden nærmest land ligger nå  om lag 500 meter fra Storøya, for de som er lokalkjent. Den andre ledningen er 500 meter lang. Denne er koblet til vannforsyningen i en kum på land og er allerede senket.

Arbeidet på sjøen

Etter planen sveises ledningene sammen på en lekter mandag 7. november 2022. Prosessen skal starte ved at de hever enden på den korte ledningen, og legger den på plass i sveisemaskinen på lekteren. Så hentes enden på den lange ledningen og legges også i speilsveisemaskinen.

– Dette vil ta tid. Arbeidet gjøres tross alt på sjøen og det dreier seg om tunge rør. Fra fabrikken kommer rørene i lengder på 20 meter. Ett slikt rør veier nesten 4 tonn, beskriver Bærum kommunes byggeleder, Viggo Lund Follestad.

Når sveisingen er gjennomført, heises ledningen tilbake i vannet. Så begynner arbeidet med å posisjonere ledningen i traseen, ved hjelp av en rekke småbåter. Fra mandag til tirsdag blir det vakthold med båter, for da ligger ledningen og sperrer deler av fjorden fra Storøya mot Kalvøya.  

Når ledningen ligger klar i posisjon på tirsdag, senkes den. Det gjøres ved at sjøledningen fylles med vann fra drikkevannsnettet på Fornebu.

– Fremdriften er noe væravhengig. Vi regner med at denne delen av arbeidet tar i underkant av en dag. Planen er å starte ca.12.00, tirsdag og være ferdige før kvelden, forklarer Follestad. Hastigheten på senkingen bestemmes av vannmengden vi kan ta ut av drikkevannsnettet uten å berøre vannforsyningen til abonnentene.

Den neste delen av arbeidet er å senke en sjøledning som skal rundt Kalvøya. Etter planen vil ledningen være trukket i land på Kjørbo i desember.  

Prosjektfakta: 

COWI AS avdeling Fredrikstad, med Olav Solheim som fagansvarlig, er prosjekterende. Generalntreprenør for hovedvannledning fra Forneburingen til Kjørbo er HAB Construction AS. Underentreprenør Dykkerteknikk AS har ansvar for sjøledningen. Underentreprenør for boring er Steg Entreprenør AS. Bærum kommune er byggherre, med prosjektleder Natalia Fjelddalen og byggeledere er Viggo Lund Follestad og COWI AS v/ Olav Solheim. Admir Huskić fra planavdelingen for vann og avløp i Bærum kommune er kontrollør for teknisk utførelse.

Lise Lyng, overingeniør på planavdelingen for vann og avløp i Bærum kommune har skrevet et innlegg om sjøledningen på Hallingplasts rørblogg.  

Her er en beskrivelse av tiltaket med fremdrift og andre detaljer. Den ligger på Bærum kommunes hjemmeside. 

 

En rørlengde på 20 meter veier i underkant av 4 tonn. Her heises ett av rørstrekkene.

En rørlengde på 20 meter veier i underkant av 4 tonn. Her heises ett av rørstrekkene.

Alle bilder Viggo Lund Follestad, Bærum kommune. Tekst Inger Anita Merkesdal.