Leveranser i TV4-formatet inom kort för alla mätningar

Publicerad: 28 november, 2022

Bild: Vretmaskin

Bild: Vretmaskin

För ett år sedan presenterades publikationen ”P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark” där en av nyheterna var ett byte av överföringsformat från TV3 till TV4. Programvaror som kan antingen skicka eller ta emot enligt TV4 har dock inte funnits hittills, men de är på gång.

Det förklarar Jakob Kesselberg och Rickardh Karlsson på Vretmaskin AB, en leverantör av utrustning för service av ledningsnäten där rör- och brunnsinspektioner är en viktig del.

-        Utvecklingen av våra programvaror så de klarar överföringsformatet TV4 är snart klar, förväntad release är i december eller januari. En anledning till att vi inte varit klara tidigare är att det hos kommunerna inte funnits vare sig en efterfrågan på, eller möjligheter till att ta emot det formatet, förklarar Rickardh Karlsson, supportspecialist på Vretmaskin.

Först nu kommer beställningar enligt P122

Han tror det finns flera skäl till att kommunerna ännu inte varit redo att ta emot inspektionsdata enligt TV4-formatet, ett är att det fortfarande i kommunernas ramavtal specificeras att leveranserna ska ske i TV3-formatet.

-        Det finns heller inte verksamhetssystem (GIS) ännu som kan ta emot leveranser enligt TV4, de ligger i samma utvecklingsfas som vi gör om jag förstått dem rätt. Men då det är först nu som det börjar komma beställningar enligt den nya publikationen P122 där TV4-formatet rekommenderas så ligger vi ändå hyfsat rätt i tid, fortsätter han.

Publikation P122 ger vägledning och beskriver hur rörinspektion av allmänna markförlagda ledningar för avlopp ska genomföras, den beskriver även tilläggsarbeten, till exempel riktningsavvikelser, profilmätning och deformationskontroll.

-        Överföringsformatet TV3 klarar av leveranser av data för rörinspektioner, lutningsmätningar och även brunnsinspektioner, däremot har det inte fungerat för deformationsmätningar vilket skapat behovet av en utveckling från TV3 till TV4.

Ser förbättringsmöjligheter framöver

Samtidigt ser Jakob Kesselberg och Rickardh Karlsson möjligheter till ytterligare förbättringar av TV4-formatet framöver.

-        Ett problem som kvarstår i TV4-formatet är att man bara kan överföra textfiler, vilket är lite tokigt då inspektionsprogrammen levererar shape-filer. Det innebär att shape-filer först måste omvandlas till textfiler som via TV4-formatet skickas till GIS-systemen där de omvandlas tillbaka till shape-filer. Under den processen kan en del data gå förlorad i de två omvandlingsstegen. Vi tror därför att TV4-formatet kommer vara det sista som använder textfiler, nästa uppdatering borde använda andra filformat som xml-filer eller liknande, filer som inspektionsprogramvaror redan kan leverera, konstaterar Jakob Kesselberg, delägare på Vretmaskin.

Utvecklingstrender

Han ser också en hel del spännande utvecklingstrender för inspektionsprogramvarorna framöver.

-        En är att kunna använda 3D-sensorer i kamerahuvudet som kan kartlägga röret virtuellt allteftersom kameran rör sig genom röret. På det sättet kan man få röret uppritat i realtid och få en exakt bild av hur röret är förlagt under marken, i både horisontell och vertikal riktning.

Ett annat utvecklingssteg kan vara att använda drönare tillsammans med fotometri och den vägen få en 3D-bild av ledningen den flyger igenom.

-        Där kan även maskininlärning användas på sikt för att få ännu bättre inspektioner av ledningarna. Men för den typen av utvecklad teknik kommer det behövas andra överföringsformat som klarar av mer digitala verktyg, förklarar han vidare.

Ser gärna fler beställningar på brunnsinspektioner

Även brunnsinspektioner, som utförs enligt P103, är på väg att digitaliseras vilket kommer kunna ge bättre inspektionsdata.

-        När det gäller brunnsinspektioner hoppas vi även att kommunerna ska börja beställa dem i större omfattning än idag, det är lite av ett svart hål som jag ser det. I stället för att beställa specifika brunnsinspektioner låter de kameran ”glutta upp lite” då en brunn passeras under en vanlig rörinspektion, men då kan de endast upptäcka eventuella större fel, som stora läckage där vattnet strömmar ner. Mindre fel, som riskerar att utvecklas till större, kan man inte upptäcka den vägen, konstaterar Rickardh Karlsson.

 

Ylva Sjönell