Yrkeshögskola för VA-utbildningar

Publicerad: 28 juli, 2022

Bild: Arena Yrkeshögskola

Bild: Arena Yrkeshögskola

På Arena Yrkeshögskola har man ambitionen att bli en sammanhållande nod för yrkeshögskoleutbildningar inom VA-området, hittills erbjuder man kurser och utbildningar i exempelvis VA-läcksökning och till rörnätstekniker. Inom kort hoppas man få sin ansökan om utbildning inom NoDig godkänd.

För att kunna driva en utbildning på en yrkeshögskola krävs att branschen deltar aktivt, både i planeringen av utbildningen och genom att erbjuda de obligatoriska praktikplatserna, LIA, som krävs för en examen.

-        Vi har, och har haft, goda kontakter med SSTT, såväl som STVF och STLK, vilket vi uppskattar mycket. Utan den supporten är det svårt att nå så långt som vi vill. Vi har väldigt kunniga lärare, exempelvis Mats Malmgren som är välkänd inom läcksökning, konstaterar Per Andersson, utbildningsledare på Arena Yrkeshögskola.

Vill bidra till fler utbildade i branschen

Han har själv en bakgrund i VA-branschen och har reagerat på att det inte finns speciellt många utbildningar inom VA. Enligt en undersökning om kompetensbehov inom VA-området, gjord av Svenska Handelskammaren där VA Syd ingår bland andra, visade en stor brist på operativ personal.

-        Det är den bristen som vi försöker bidra till att åtgärda genom att samla så många olika typer av kurser och utbildningar inom VA-området som möjligt, så både kommuner och företag får hjälp att både fortbilda egen personal och hitta ny arbetskraft.

En viktig del inom VA idag är de schaktfria metoderna, inte minst av klimat- och miljöskäl men även ur både ekonomiska och tidsmässiga aspekter.

-        Vi försöker få in kunskaper om de schaktfria teknikerna i alla våra VA-kurser och utbildningar. Men utbildningen i NoDig, som vi hoppas kunna starta nästa år, är den första i sitt slag i Sverige som fokuserar uteslutande på de teknikerna.

Både korta och långa utbildningar

På Arena Yrkeshögskola erbjuds olika utbildningar inom VA på två till fyra terminer. Här finns också möjligheten för yrkesverksam personal att läsa delar av utbildningen och på så sätt nå en examen snabbare. Detta upplägg kallas YH Flex. Vidare anordnas en kort YH-utbildning, ”Rörnätsinspektör Mark”, som spänner över 18 veckor. Upplägget är flexibelt och anpassat för yrkesverksam personal. Alla med erfarenhet inom VA har möjlighet att söka till starten den 6 september. 

-        De tvååriga utbildningarna syftar till att intressera nya personer för VA-branschen och på det sättet bidra till att det finns fler utbildade att tillgå. En av våra nya längre utbildningar är till Vatten- och miljötekniker och till den har det inkommit väldigt många ansökningar, så intresset för den här typen av kurser och utbildningar är mycket stor.

Branschen mycket positiv

Inom SSTT är det många som har engagerat sig i samarbetet med Arena Yrkeshögskola och många i branschen välkomnar initiativet att skapa fler utbildningar inom schaktfria tekniker än de som SSTT och STVF själva anordnar.

-        Vi är väldigt glada att nu även skolorna uppmärksammar vårt område. Hittills har driftiga personer inom branschen gemensamt format och ställt upp för att driva på utbudet och efterfrågan på våra kompetenser genom egna utbildningsprogram. Då schaktfria tekniker utvecklats vidare under hela resan från 70-talet , fram till vad det är idag, har det funnits behov av dessa innovatörer som utvecklat området till vad det är idag, berättar Stefan Indahl, VD på AARSLEFF Pipe Technologies AB.

Han berättar vidare att det alltid funnits en positiv samverkan med Svenskt Vatten som tagit fram guidelines för området.

-        En annan viktig sak som jag tror gör att branschen för schaktfria tekniker har vuxit så snabbt och blivit etablerad är att det finns ett mycket gott samarbete mellan alla aktörer i branschen. Alla bidrar inom sin del för att branschen gemensamt utvecklas vidare, mycket för att vi alla tror så hårt på alla de fördelar som schaktfria metoder har, konstaterar Stefan Indahl.

Stöttar alla utbildningsinitiativ

Han tror att bakgrunden till det goda samarbetet är generositet. Ett så samhällsviktigt område som VA behöver samspel på alla nivåer, i det politiska beslutsfattandet och mellan alla i branschen.

-        Det gör det lättare för alla aktörer att skapa en väl fungerande samverkan där man är generös och gärna delar med sig av sina erfarenheter. Ett exempel är den utbildning till rörinspektörer som branschen själva drivit, genom den har vi idag ett gemensamt sätt att utföra rörinspektioner i hela Sverige. Över 1000 rörinspektörer har utbildats vilket innebär att ett helt nytt skrå har bildats.

Stefan Indahl ser därför mycket positivt på de initiativ som Arena Yrkeshögkola nu tagit där de bland annat skickat in en ansökan om en ettårig utbildning inom NoDig.

-        Vi som är aktiva i branschen kommer fortsätta vårt engagemang i denna typ av utbildningar och ställa upp både som bollplank vid utformning av utbildningarna och med praktikplatser, det är bara så vi kan bidra till att vår bransch fortsätter att växa och kan bidra till det hållbara samhället, avslutar han.

 

Ylva Sjönell