Kraftfull strumpinfodring under Nyköpingsån

Publicerad: 14 juni, 2022

Bild: Mats LIndberg

Bild: Mats LIndberg

I början av juni renoverades en stor avloppsledning under ån i Nyköping med en schaktfri teknik, infodring med strumpa, och arbetet tog bara några dagar med mycket lyckat resultat.

Anledningen till renoveringen var att de hade haft en del problem med tryckledningar och därför kartlagt ledningsnätet för att hitta svaga punkter.

-        De stora avloppsledningar som drogs under ån på 1960-talet bedömdes vara i riskzonen med tanke på sin ålder, och det vore ju katastrof om de gick sönder, förklarar Mats Lindberg, VA-strateg på Nyköpings kommun.

Han talar om flera ledningar, men det var bara en av dem som infordrades med en strumpa. Tryckledningen var i betong med en dimameter på 600 mm lagd på tidigt 1960-tal.

-        När man la ledningarna på 60-talet lade man dubbla ledningar för säkerhets skull, men det har aldrig varit några problem hittills vilket innebär att vi bara använt en av dem under alla år. Det i sin tur gjorde att vi valde att bara infordra den ena av dem då ventiler och annat på den obrukade ledningen inte hade använts på alla år och troligen hade behövts bytas ut, så det bedömdes som både för komplicerat och onödigt.

Har jobbat med schaktfritt sedan 1980-talet

Han konstaterar också att med den moderna tekniken känner de sig helt trygga med att det infordrade röret har en mycket hög kvalitet och kommer hålla lång tid framöver.

-        Vi har jobbat med schaktfria tekniker och infordringar med strumpa sedan sent 80-tal och har på senare tid gjort tester som visar att de första renoveringar vi gjorde fortfarande håller en hög kvalitet, så den tekniken använder vi gärna när det går.

Vid infordring får röret en marginellt mindre diameter, något som inte ska utgöra några problem enligt Mats Lindberg.

-        Med ett helt nytt rör blir hydrauliken helt annan utan skrovliga väggar och grus som samlats under åren, så flödet kommer bli minst lika bra.

Lönsamt att tänka efter före

Själva arbetet gick bra och det blev inget avbrott på flödet då de hade dragit en reservledning över bron i närheten, och de behövde inte någon breddning heller så allt gick väldigt smidigt.

-        Däremot la vi lite extra tid på att tänka igenom projektet ordentligt på förhand, skissade upp olika scenarier för att till slut komma fram till vilken lösning som blev bäst ur både störnings-och ekonomisk synpunkt. Det är definitivt värt att lägga lite extra tid på planering innan man drar i gång. Arbetet löper ofta på bättre då och med ett resultat man blir nöjd med.

Bjud gärna in politiker

Mats Lindberg vill också framhålla vikten av att så ofta det är möjligt bjuda in kommunpolitikerna på studiebesök vid olika arbeten.

-        Ju större förståelse de får om hur vi arbetar, vilka utmaningar som kan finnas och vilka lösningar som ofta är de bästa, desto tryggare känner de sig med att vi gör rätt saker. Att bygga den tilliten bland politikerna är inte minst viktigt i dessa dagar då stora investeringar behöver göras i infrastrukturen.

I samband med renoveringen av ledningen under ån hade de bjudit in politiker som både fick se arbetsplatsen och få ett föredrag om vad de gjorde och varför.

-        Det är viktigt att de har mycket och rätt information om olika renoveringstekniker då de ska fatta sina investeringsbeslut, ju mer information desto bättre beslut, avslutar Mats Lindberg.

 

Ylva Sjönell