Lyckat Årsmöte

Publicerad: 20 maj, 2022

Ca 35 medlemmar deltog i det digitala årsmöte som SSTT avhöll idag. Förutom själva årsmötet fick deltagarna lyssna till tre intressanta presentationer.

Under årsmötet presenterade ordförande Borghild Teigland Folkedal årsberättelsen från 2021 som visade på stora aktiviteter i både Norge och Sverige, varav mycket skedde digitalt på grund av pandemin. Men uppslutningen har varit mycket god vid aktiviteterna och SSTT har också välkomnat ett antal nya medlemmar under 2021.

På mötet valdes också styrelsen för 2022, vilken har utökats med ett par medlemmar sedan föregående år. Som ordförande omvaldes Borghild Teigland Folkedal. Nya medlemmar i styrelsen är Christer Silver Holmberg, Stockholm Vatten och Avlopp, Erik Karlsson, Svenskt Vatten, Jan Stenersen TroVa AS och Trym Trovik, Bergen Kommune.

När årsmötet avslutats fick deltagarna lyssna till tre presentationer. Först ut var Love Pallon, seniorforskare på RISE, som berättade om ett pågående SVU-projekt ”Utredning av styrenutsläpp: infodring med flexibelt foder”. Projektet startades för cirka ett år sedan och bakgrunden var att man under ett tidigare projekt om flexibla foder hade upptäckt att det saknades tillgänglig information om styrenutsläpp i avloppsvatten vid installationer för avloppsledningar. I projektet ingår fyra arbetspaket: Metodik för mätning av styren i avloppsvatten, mätningar i fält, provning i vattenrigg samt sammanställning av styrenfria alternativ. Projektet beräknas vara klart i december 2022 då resultaten presenteras.

I den andra presentationen presenterade Christer Silver Holmberg skillnaderna mellan den nya publikationen P122 från Svenskt Vatten och den tidigare P93. De ger råd om inspektion av avloppsledningar och P122 har kompletterats med en hel del råd och tips även för dem som beställer inspektioner, en del förtydliganden och ytterligare information om exempelvis lutningsmätningar. En av nyheterna i P122 är överföringsfilen som nu även har plats för att automatiskt kunna överföra deformationsmätningar utförda med kamerateknik.

Avslutningsvis berättade entreprenören Espen Glömme, från Steg Entreprenör AS, om hur de varit först i Norge med att jobba med eldrift både vid rörspräckning och vid fjällborrning. Det första projektet gällde ett uppdrag de hade där en vattenledning skulle bytas under en park i Oslo. I parken stod bland annat ett antal stora fina träd och med schaktning hade de träden skadats, därför valde man en schaktfri metod som blev rörspräckning. Då Oslo kommun infört mycket höga krav på minskade utsläpp av CO2 kunde Steg Entreprenör AS, efter ett antal utvecklingssteg, genomföra rörspräckningen helt elektriskt. Espen Glömme konstaterade att Oslo Kommuns hårda utsläppskrav definitivt driver utvecklingen framåt och är något entreprenörerna behöver anpassa sig till.

 

 

Ylva Sjönell