Inspektion och underhåll med autonoma drönare

Publicerad: 14 juni, 2021

Inspektion av vindkraftverk med autonoma drönare, utförd av forskargruppen i robotik och AI.

Inspektion av vindkraftverk med autonoma drönare, utförd av forskargruppen i robotik och AI.

Inom en snar framtid skulle autonoma luftfarkoster kunna inspektera och reparera infrastruktur och skapa en säkrare miljö för människor. Men hur når vi dit? Projektet AERO-TRAIN syftar till att utbilda de forskare inom flygrobotik som ska hitta framtidens tekniska lösningar.

– Jag tror att det här projektet lägger grunden för framtida mänsklig robotinteraktion i autonoma flyginspektionsuppdrag, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI.

Tänk dig att du ska inspektera infrastruktur, till exempel vindkraftverk, broar, tunnlar eller höga skorstenar. Uppdraget innebär troligen flera riskfyllda moment, du måste klättra på byggnadsställningar eller hänga i säkerhetslinor. Inspektionerna är dessutom både kostsamma och tidskrävande. Det finns dock en teknisk lösning: autonoma drönare som fjärrövervakas av mänskliga inspektörer. Förutom att lokalisera fel och skador, skulle drönarna också kunna genomföra inledande underhållsåtgärder och därmed avsevärt minska den totala tidsåtgången för inspektion och underhåll.

– Inom ramen för AERO-TRAIN kommer vi att utbilda framtidens forskare inom luftrobotik. Totalt är det 15 doktorander som fokuserar på lösningar för obemannade flygfarkoster som kan interagera med den omgivande miljön under inspektions- och underhållsuppdrag, säger George Nikolakopoulos.

 

Framstående aktörer

För att uppnå de visionära resultaten har flera av de viktigaste akademiska aktörerna inom flygrobotik gått samman: projektet AERO-TRAIN är för närvarande den största utbildningsaktiviteten inom flygrobotik i Europa.

– Projektet är en fortsättning på vad vi redan har uppnått. För tre år sedan bevisade vi för världen att visionen kan bli verklighet – vi visade upp en autonom inspektion av ett vindkraftverk med samverkande autonoma drönare. Nu pushar vi tekniken ytterligare med särskilt fokus på doktorandutbildning, säger George Nikolakopoulos.

 

Avancerad intelligent styrning

Vid Luleå tekniska universitet kommer forskningen huvudsakligen att handla om avancerad intelligent styrning av flygfordon och hur 5G-anslutning kan möjliggöra för helt autonoma flyginspektioner av åldrande infrastruktur.

– Med hjälp av verktyg inom artificiell intelligens och förstärkt verklighet kommer vi också att arbeta med att förbättra upplevelsen för operatörerna. Jag tror att vi inom det här projektet bygger framtiden för mänsklig robotinteraktion, säger George Nikolakopoulos och betonar även vikten av projektets starka konsortium:

– Konsortiet består av några av de mest framstående aktörerna inom området drönarteknik och vi har förmågan att skapa verklig påverkan. Vårt optimala mål är så klart att att befintliga företag ska börja använda tekniken i sin verksamhet för inspektion och underhåll.

 

Läs mer

 

Fakta

AERO-TRAIN är ett Marie-Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) – European Training Network (ETN)-projekt och kommer att pågå i fyra år.

Konsortiet består av åtta lärosäten: Luleå tekniska universitet, Danmarks tekniska universitet, ETH Zürich, University of Naples Federico II, University of Seville, Technology Centre of Catalonia, Center for Advanced Aerospace Technologies (CATEC) och Tampere University. Partnerorganisationer är  Dronetools, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), VTT Technical Research Centre of Finland, Waygate Technologies och VES Robotic Applications.

George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI vid Luleå tekniska universitet.

George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI vid Luleå tekniska universitet.

Luleå Tekniska Universitet