IKT: Kvaliteten generellt bra men vikande trend

Publicerad: 15 april, 2021

IKT LinerReport för år 2020 visar att kvaliteten på de prover som gjorts är sämre jämfört med de tidigare fem åren. Den utvecklingen är något som oroar flera aktörer. Provbitarna från 2.613 prover visade att 87,5 procent godkändes i samtliga fyra testvarianter. 

- Vår industri borde göra fler prover. Alla rör borde testas för att stärka förtroendet. Bristfälliga flexibla foder skadar vår bransch och kostar skattebetalarna stora pengar, menade Dec Downey från Trenchless Opportunities Ltd i samband med att rapporten presenterades vid ett webinar på onsdagen.

Moderator för webinaret var Iain Naismith, Senior Research Fellow vid IKT. Han menade att en tredjepartskontroll, som den som tyska IKT har utfört sedan 17 år tillbaka, är viktigt för att upprätthålla kvaliteten på flexibla foder - och därmed förtroendet för branschen.

- Vi har sett stora antal kasserade foder vid producenter på grund av olika problem vid tillverkningen och det är ett tecken på att kontrollen är viktig

Inom branschen finns det en förhoppning om att flexibla foder kommer att ha en livslängd på 100 år, men så långt vill inte IKT sträcka sig utan här pratar man mer om ”50+”.  IKT började kontrollera flexibla foder och skriva sina årliga rapporter 2003. Kvalitetskontrollerna genomförs i fyra olika moment och rapporten blev omedelbart omdiskuterad av de inblandade parterna.

IKT kräver att få minst 25 olika provbitar från samma liner för att utföra kvalitetskontrollen. Och generellt är kvaliteten bra, menade Roland Waniek från IKT.

- Men även om 95 procent passerar kontrollen utan anmärkning så är fem procent fortfarande en hög andel. Det betyder att vart 20e rör har defekter. Om vi jämför det med exempelvis bilindustrin, hur många skulle vilja köpa ett bilmärke där var 20e bil var defekt?!

Även om IKT:s första årliga rapport blev omdiskuterad så uppmanades samtidigt testinstitutet att fortsätta och det har man nu gjort i 17 år med framgång. Antalet prover och antalet medverkande slog rekord under 2020 trots coronapandemin.

 

Sämre resultat

Barbara Grunewald från IKT redogjorde sedan i detalj för hur själva provprocessen går till och utförs. De fyra olika delarna i IKT:s testning utgörs av vattentäthet, E-modul, ringstyvhet och väggtjocklek. 2.613 provbitar testades, vilket var rekordantal, och av dessa utgjorde 2.195 glasfiberväv och 418 textil. Antalet glasfiberväv har ökat stadigt för varje år. Antalet fodersystem utgjordes av 10 och antalet medverkande företag var 27.

Det som oroar är att kvaliteten för år 2020 har visat sämre resultat jämfört med åren innan. 

- 87,5 procent av proverna passerade alla fyra moment utan anmärkning. I ett fall passerade ett prov bara ett moment, i 24 fall passerades två moment och i 223 prov godkändes det i tre moment. Sammanfattningvis är det ett sämre resultat jämfört med de sex senaste åren, konstaterade Iain Naismith.

 

Trenden är negativ

Trenden när det gäller antalet prov som passerade alla fyra moment utan anmärkning var positiv under IKT:s första tio år, men har under senare tid vänts till negativ. Saker som påverkar provresultatet är inte bara själva tillverkningsprocessen utan även hur installationen utförs och vilken utbildning som personalen får.

- Ökad konkurrens och därmed prispress kan också ha påverkat kvaliteten negativt. Här gäller det för industrin att hålla kvalitetsmålet uppe och utsätta prov för vår testning, menade Roland Waniek.

Tydligaste uttalandet kom sist i presentationen från Declan Downey från Trenchless Opportunities Ltd, med erfarenhet från den första installationen av flexibelt foder i Hackney, London, 1971.

- Många inom branschen testar fortfarande inte sina produkter när det gäller kvalitet. Vår industri behöver rigorösa kontroller för att behålla förtroendet för bransch och produkter, menade han.

Alla olika typer och varianter av flexibla foder på marknaden borde testas och kontrolleras som rutin. 

- Hur kan vi annars vara säkra på att materialet och fodren motsvarar det som utlovas? Vad kostar inte dåligt installerade foder samhället och oss skattebetalare?

Ladda ned rapporten här

Läs även IKT LinerReport: Ett prov av åtta uppfyllde inte målvärdet

 

Jan Bjerkesjö