IKT LinerReport: Ett prov av åtta uppfyllde inte målvärdet

Publicerad: 9 april, 2021

FLEXIBLA FODER: De övergripande testresultaten för 2020 är de lägsta under de senaste sex åren. Ett av åtta CIPP-foder (flexibla foder) uppnådde inte sitt förväntade målvärde i minst ett av testkriterierna. Det visar IKT LinerReport 2020.

Kravet för CIPP-foder är tydligt - alla fyra testkriterierna måste möta kraven samtidigt i ett och samma prov. Under fjolåret uppnåddes detta endast på 87,5 procent av proverna i IKT:s regi. Även om man tittar på de fyra testkriterierna individuellt så blev resultaten de lägsta under senaste sex åren. 2018 var medelresultaten för väggtjockleken något lägre än under 2020, annars var alla medelresultat under åren 2015 till 2019 bättre än i jämförelse med 2020.

”Som testinstitut kan vi bara rapportera resultaten, men vi kan inte spekulera kring skälen till utvecklingen. En sak är dock klar, trots den mycket höga tekniska utvecklingen av CIPP - fodringsmetoden, och trots dess position som ledande renoveringsmetod, och trots intensiv utbildning av personal - så är det en allt högre grad av proven som inte uppfyller målvärden i testerna. Tvärt om har det visat sig att dessa också kan gå ned. Därför är en strikt tillämpning av kvalitetskontroller fortsatt en nödvändighet, både på rehabiliteringsplatserna och i testlaboratoriet”, skriver IKT i sin rapport.

Det här är 17:e året i rad som det neutrala och oberoende tyska institutet IKT, Institute for Underground Infrastructure, presenterar sin årliga LinerReport. Rapporten för 2020 bygger på totalt 2.613 flexibla foderprover på platshärdade rör, CIPP, under kalenderåret. Det är totalt elva procent fler proven än vad som lämnades in 2019, vilket enligt rapporten kan vara en indikation på att flexibla foder klarat efterfrågan bra trots pandemin.

För att inkluderas i LinerReport, måste företaget gjort minst 25 prover av samma CIPP-fodersystem från minst fem olika installationer. Dessa kriterier uppfylldes av 27 företag från sju olika europeiska länder och bygger på installation av tio olika flexibla foder.

Även om 2020 års testresultat är svagare än 2019 så ligger dessa på en god nivå totalt sett. Sammantaget finns det dock en nedåtgående trend för alla fyra testkriterier för både glasfiberarmerat som nålfiltsfoder.

”För en nätverksägare är det viktigt att varje prov uppfyller kravet från alla fyra testkriterier enligt det deklarerade eller utformade målvärdet för det installerade fodret. Först då kan man vara helt säker på att fodret som levererats och installerats också faktiskt uppnått de utlovade materialegenskaperna”, skriver IKT.

Den 14:e april kl 09.00-10.30 BST eller kl 16.00-17.30 BST finns det möjlighet att ta del av ett webinar där rapporten presenteras. Deltagandet är fritt, men föranmälan måste göras eftersom antalet deltagare är begränsat.

Läs mer

Ladda ned rapporten

Jan Bjerkesjö