Lining och sliplining tätade akut gasläcka

Publicerad: 30 mars, 2021

Illustration Steve Vick International.

Under en månads tid i februari-mars i år var NCC NoDig involverade i att laga en akut gasläcka på Saltmätargatan i centrala Stockholm. Den schaktfria lösningen som valdes blev lining under tryck LMI samt sliplining.

- Den korta byggtiden och att vi fick lång stäcka renoverad för låg kostnad i centrala Stockholm är det som jag vill lyfta fram, men även kämpaandan från personal och UE som direkt ställde upp och ställde om en fredag när gasläckan konstaterades och jobbade över tills den akuta läckan var tätad, säger projektansvarige Erik Nilsson på NCC NoDig.

 

Att starta en renovering i samband med en gasläcka innebär att förberedelsetiden är noll. En annan utmaning är lining under tryck och dessutom i en gata med hög trafikbelasning. Tack vare schaktfria metoder så beräknas tidsbesparing i jämförelse med vanlig schakt ha blivit tre månader.

Varför valde ni schaktfritt i detta projekt?

- Saltmätargatan är en trång plats med normalt mycket människor geografiskt mellan Sveavägen och Drottninggatan. Man försöker att ta så lite plats som möjligt i anspråk och för att utgöra så liten påverkan som möjligt på miljön omkring med tanke på boende och näringsidkare. Dessutom är kostnaderna betydligt lägre om man kan arbeta mer schaktfritt, det är här pengarna finns att spara. Vi är väldigt inkörda på just reliningsarbeten, säger Jonas Dahlberg, drift- och projektledare vid Gasnätet Stockholm.

Hur ofta använder ni schaktfria metoder i era projekt?

- Jag skulle säga alltid. Sedan jag började själv i branschen och på företaget 2001 har vi vad jag minns aldrig haft ett enda projekt där vi inte - i alla fall delvis - arbetat schaktfritt. Sedan dess har det förekommit relining, rörspräckning, flexibla foder eller styrd borrning i samtliga projekt vi utfört vilket jag tror är litet unikt i sig. Ofta är det kombinationer av dessa. Vi schaktar ytterst sällan några längre sträckor. Dessutom har vi bra förutsättningar då vi har befintliga gasledningar på de flesta gator i Stockholm och har möjligheten att gå ner i dimension. Just denna kombinationen ger oss större möjligheter att arbeta med framför allt relining. Där relining inte är möjligt så finns ju rörspräckning som alternativ eller styrd borrning vilken också varit den dominerande metoden vid våra nyförläggningar de senaste åren.

 

85 procent lägre CO2-utsläpp

Att schaktfritt valdes i detta projekt innebar också att CO2-utsläppet beräknas ha blivit 85 procent lägre i jämförelse med schakt.

Och resultatet blev mycket lyckat.

- Ett strålande resultat. Samtliga planerade sträckningar kunde LMIas utan spolning eller filmning trots att den äldsta ledningssträckningen var över 100 år gammal - från 1903, säger Erik.

- Att vi använde oss av en litet nyare metod - för oss - som vi hämtat in från Storbritannien vilken gör att vi kan relina våra ledningar under fullt drifttryck. Denna metod kallar vi för LMI (Live Mains Insertion) och medför att vi bland annat kan relina extra sträckor vid varje relining och skjuta ledningen vidare i driftsatt nät i förberedelse för framtida renoveringsarbeten. På så sätt slipper vi schakta på samma ställe igen och spar då in stora schaktkostnader i nästa projekt. Dessutom störs inte kunderna med onödiga gasavbrott. Även att vi kunde använda oss av PE-slang på rulle gjorde att vi sparade tid, plats och pengar, säger Jonas.

 

Lyfter fram samarbetet

Erik Nilsson vill lyfta fram just samarbetet med personalen från gasnätet, samt att YA och UE ställde upp direkt och på övertid en fredag då läckan konstaterades.

- Vi är mycket nöjda med resultatet. Snabbt och effektivt. Möjligen att detta gick litet snabbare än vanligt, konstaterar Jonas Dahlberg.

Smolken i glädjebägaren är att NCC NoDig drabbades av skadegörelse på maskiner och utrustning.

- Det var inbrott i en grävmaskin och krossade rutor, men inget av värde som blev stulet. Mer tidsproblem med att åtgärda rutor och sanering, säger Erik.

 

Fakta 

LT gasläcka Saltmätargatan i centrala Stockholm

Kund: Gasnätet Stockholm AB

Befintlig ledning: 100 & 150 stål och gråjärn

Längd: ca 325 m

Ledningsdjup: 1,5 - 2 m

Teknisk lösning: Lining under tryck LMI samt sliplining

Ny dimension: LMI 125 pe ca 65 m, LMI 75 pe ca 160 m, sliplining 75 pe ca 100 m

Material: PE100 rulle 75, PE100 rakrör 125 japilight

Värt att notera: drygt 3.000 kr/m i centrala Stockholm

 

Jan Bjerkesjö