Byter ut rör i Norrvattens hela distributionsnät

Publicerad: 26 november, 2020

Foto Norrvatten

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem med sträckor där rörmaterialet i huvudvattenledningar bestått av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Därför har Norrvatten beslutat att GAP-rör ska successivt bytas ut mot ett mer pålitligt rörmaterial i Norrvattens hela distributionsnät. 

Sträckningen mot Tibblereservoaren i Upplands Bro är cirka 790 meter lång och har dimension 500 mm. Den ligger i Kungsängen, Upplands-Bro Kommun. 

- Sträckningen är särskilt prioriterad då den hade drabbats av flera läckage samt för att den är en enkel ledning som ensam binder ihop Tibblereservoaren med ledningsnätet, säger Margareta Mizgalewicz, projektledare vid Norrvatten. Målet för projektet har varit att byta ledningsmaterial från GAP till stål i befintligt läge med bibehållen dimension. 

Entreprenaden avropades på Ramavtal schakt- och rörläggning som en totalentreprenad. Projektet började med projektering i april 2020. Genomförandet startade i maj 2020 och kommer att pågå till mars 2021. Hela entreprenaden är beräknad att vara klar i mars 2021.

- Befintlig ledning som byts ut är av märke Hobas. Den nya ledningen är stålledning i samma dimension. Befintlig ledning plockas upp och ersätts med ny stålledning i samma läge. På två sträckor har vi valt att använda rörspräckning där ledningen passerar en förskola och kyrkogård.

Varför valde ni rörspräckning?
- Området genom kyrkogården är problematiskt att passera dels för att det kan finnas arkeologi, dels är det mycket jobb med återställning. Dyrt och komplicerat. Genom förskolan konstaterade vi att det var alldeles för mycket jobb med återställning samt att vi skulle störa förskolans verksamhet 

- Rörspräckning vid båda fall kändes relativt snabbt och enkelt och framför allt mycket billigare än traditionell schakt.

Vilka utmaningar står ni inför i projektet?
- Utmaning i början av projektet har varit att installera en provisorisk ledning för att ersätta den vanliga vattenleveransen under byggtiden. Ledningen behövde vara cirka en kilometer lång och den skulle korsa en trafikerad väg.

- Vi har lärt oss att det går väldigt smidigt att spräcka GAP-ledning. Vi kunde spräcka cirka 100 meter ledning på en dag. Metoden rörspräckning lämpar sig bra på raka och långa ledningssträckor, vilket var fallet vid Tibble, säger Margareta Mizgalewicz.

Jan Bjerkesjö