Min vardag - Mats Holme

Publicerad: 24 augusti, 2020

Mats Holme är ett välkänt ansikte inom SSTT och har sedan våren 2017 arbetat på SSTT:s kansli i Stockholm. Just nu brottas kansliet med att organisera möten under coronapandemin. Inspirationen hittar Mats i arbetet med att sprida användningen av schaktfri teknik och dess vinster vad gäller samhällsekonomi och miljö.

 

Vad har du för bakgrund, utbildning och hur länge har du varit i branschen?

Jag har arbetat på Branschkansliet med olika branschföreningar inom industri- och teknikbranscher sedan 2001, innan dess arbetade jag som produktchef på ett större tillverkningsföretag. I början på 80-talet studerade jag på KTH till civilingenjör i väg- och vattenbyggnadsteknik och några år senare till diplomerad marknadsekonom på IHM. Sedan våren 2017 har jag arbetet på SSTTs kansli i Stockholm.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

På Branschkansliet arbetar vi i huvudsak med att organisera, förbereda och genomföra möten för föreningen, styrelsen och de olika arbetsgrupperna inom SSTT samt med informationsarbete och administration. Vi driver vissa utbildnings- och branschfrågor på uppdrag av styrelsen och arbetsgrupperna.

 

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?

Det är en stor utmaning kring att organisera och genomföra möten och framförallt utbildningar, seminarier och konferenser på ett sätt som säkerställer att vi inte bidrar till ökad smittspridning av coronaviruset.

 

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

Det är inspirerande att arbeta för att öka användningen av schaktfri teknik eftersom det handlar om ett innovativt teknikområde som ger samhällsekonomiska vinster och minskad miljöbelastning. Mycket av inspirationen kommer från engagerade medlemmar och från deltagarna i de olika arbetsgrupperna inom SSTT.

 

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?

SSTT huvuduppgift är att sprida kunskap om schaktfria metoder och ökad användning av dessa. Det är nödvändigt att vi lyckas med detta för att klara av det stora underhållsbehovet som vi står inför när det gäller våra ledningsnät för vatten och avlopp. Det finns även goda möjligheter att öka användningen att schaktfria lösningar inom andra infrastrukturområden.

Jan Bjerkesjö