Schaktfritt för ledningsrenovering mitt i city

Publicerad: 27 maj, 2020

Foto: Pollex

Att välja schaktfria metoder vid ledningsförnyelse innebär många fördelar, inte minst när arbetet ska utföras mitt i en central och vältrafikerad stadsdel. I Helsingborg var det just dessa förutsättningar som fanns att förhålla sig till när en gammal dricksvattenledning skulle renoveras. 

Vid Gasverksgatan i centrala Helsingborg genomförde Pollex i vintras ett projekt tillsammans med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), där en dricksvattenledning från 1947 byttes ut och renoverades med hjälp av schaktfria metoder. Den valda tekniken resulterade i att trafiken kunde flyta på bättre under arbetets gång och att stora miljöresurser sparades.

- Det finns flera fördelar med att välja schaktfritt. En viktig sådan är att trafiken inte störs i onödan, vilket ger en tillgänglighet för allmänheten. En annan är förstås miljöaspekten, schaktfritt är inte lika krävande vad gäller fordon och resurser", förklarar Eva Miltorp, projektledare hos NSVA.

Eva menar också att valet av metod sällan är självklart, men när det gäller ett omfattande arbete i centrala stadsdelar är det smidigt att kunna undvika grävning utmed hela ledningssträckan. Längs den 700 meter långa gatan gjordes istället omkring åtta punktschakter som togs upp i olika omgångar. I takt med att nya schakt grävdes fram återfylldes de gamla för att minimera störningarna.

 

Ett nära samarbete från början till slut

Någonting som utmärker projektet i Helsingborg är att det gjordes genom en samverkansentreprenad som kräver nära samarbete mellan alla involverade och möjliggör flexibilitet under arbetets gång.

- En samverkansentreprenad gör att man inte behöver detaljprojektera alla delar utan hellre kan hantera förändringar och eventuella problem längs vägen och jobba tillsammans för att hitta den bästa lösningen, säger Tobias Wingqvist, Affärschef hos Pollex.

Eva Miltorp tycker att samarbetet har fungerat väl och att det har känts tryggt att de kunnat hålla en tät dialog genom hela projektet.

- Det ställer krav på både beställare och entreprenör, i både utförande, kvalitet och tidsplan. Det är så att när man gräver under mark vet man aldrig hur det ser ut förrän man faktiskt börjar gräva. När problem väl uppstått har det varit lätt att hitta nya vägar tillsammans, säger Eva.

 

Smidigt arbete på plats i Helsingborg

På plats i Helsingborg arbetade Pollex tillsammans med VA-gruppen. Företagen har samarbetat vid flera tillfällen tidigare, något som Kenny Eriksson (arbetsledare hos Pollex) tycker har underlättat projektet i Skåne. Kenny förklarar även att samverkansentreprenaden personligen var en ny erfarenhet, men att han är nöjd med hur arbetet utvecklades.

- För oss på plats blir skillnaden med en samverkansentreprenad inte särskilt stor. Vi är vana vid stadstrafik och att dimensionen inte alltid stämmer överens med verkligheten. Men det har varit ett roligt och givande projekt med många inputs från olika håll, säger Kenny.

Startskottet för projektet gick i januari och i mitten av april kunde ledningarna åter bli driftsatta efter ett lyckat arbete.

 

Olika metoder

På grund av den gamla ledningens varierande innerdiameter så användes två olika metoder i projektet - formpassade rör och sliplining.  Där innerdiametern tillät användes formpassade rör för att maximera diametern på det nya röret, men på de sträckor där den gamla ledningen var för liten användes sliplining. 

Pollex