Rådgiver med stor respekt for hverdagsheltene

Publicerad: 26 augusti, 2019

-Min største beundring har jeg for operatøren i grøfta, han eller hun som daglig er ute og kjenner virkeligheten på kroppen. Uten operatøren stanser vannbransjen opp, sier rådgiver Martina B. Svedahl i Asplan Viak. (Foto: Odd Borgestrand)

-Min største beundring har jeg for operatøren i grøfta, han eller hun som daglig er ute og kjenner virkeligheten på kroppen. Uten operatøren stanser vannbransjen opp, sier rådgiver Martina B. Svedahl i Asplan Viak. (Foto: Odd Borgestrand)

Min hverdag: Martina Bergh Svedahl, VA-ingeniør i Asplan Viak AS.
Martina Bergh Svedahl er VA-ingeniør i Asplan Viak AS, og fagkoordinator for NoDig i rådgiverselskapet. Hun er også faglig sekretær for Rørinspeksjon Norge.

Hun er utdannet cand.mag fra Høgskolen i Bø i Telemark, og har også vært hospitant i vann- og avløpstekniske fag ved NMBU på Ås. Hun har bred kompetanse innen VA, og er derfor også engasjert som en av konferanselederne under det årlige Hallingtreffet på Geilo.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
Vannbransjen er heldigvis hektisk, med nye utfordringer hver dag. Selv om jeg har mesteparten av min arbeidshverdag innendørs, er det sjelden to dager som er like. Det er alltid nye utfordringer, og heldigvis er vi også en bransje som stadig er på jakt etter nye og bedre løsninger. Som rådgiver innen NoDig-faget bistår vi oppdragsgivere med alt fra metodevalg, detaljløsninger, kontrahering og bistand i byggefasen.
Vi utarbeider både forprosjekt og detaljprosjekt. Vi har stort fokus på å komme oss ut i felt og på kumregistrering. Det er viktig å se om kart og virkelighet stemmer overens, - noe det sjelden gjør, - for å ha et godt prosjekteringsgrunnlag. I tillegg er det minst like viktig å se hvordan anlegget faktisk ble utført, og om det er noe vi kan gjøre bedre neste gang. Det å ta en tur ut i grøfta er både lærerikt og veldig moro! I tillegg er vi så heldige å ha sekretariatfunksjon for Rørinspeksjon Norge (RIN), her bistår vi blant annet operatører som til daglig kjenner hvor skoen trykker for vannbransjen.

Hva er du mest opptatt med i jobben din akkurat nå?
I øyeblikket er det mange norske kommuner som sliter med gamle vannledninger som lekker eller går til brudd. Behovet for fornyelse er stort, og stadig flere oppdragsgivere ønsker heldigvis å tenke NoDig først. Vi bistår med å utrede aktuelle løsninger, kostnader og konsekvenser for blant annet miljø og omgivelser. Dette gir også rom for diskusjon med produsent- og entreprenørleddet for å finne smarte løsninger. I tillegg har RIN nettopp markert sitt 25 års jubileum, noe som innebærer planlegging og gjennomføring for et treff med nesten 160 deltakere.

Hva er den viktigste inspirasjonsfaktoren i jobben din? 
Uten tvil de fantastiske folkene som utgjør vannbransjen. De som jobber med vann (og det vi i gamle dager fikk lov å kalle kloakk eller avløp), er en herlig blanding av praktikere og teoretikere. Bransjen fyller hele kunnskapsspekteret fra den minste detalj i en kum til overordnet planlegging. Min oppfatning er at vi er flinke til å spørre hverandre til råds, til å dele kunnskap og til å være ydmyke for hverandres kunnskap. Ved å spille hverandre gode blir dagene meningsfylte om man kan lære noe nytt hver eneste dag. Min største beundring har jeg for operatøren i grøfta, han eller hun som daglig er ute og kjenner virkeligheten på kroppen. Uten operatøren stanser vannbransjen opp!

Du er faglig sekretær i Rørinspeksjon Norge som markerer 25 års jubileum i august. Hva betyr denne foreningen for deg?
Jeg var så heldig å bli involvert i RIN fra første arbeidsdag for snart 14 år siden. Det å få møte en ekte praktiker, -en som ikke nøler med å stupe ut i skitten for å sikre deg og meg rent drikkevann, det er de virkelige hverdagsheltene. En som vet hva som må gjøres og ser løsninger der andre nærmest har gitt opp. Det er en ufattelig styrke for en rådgiver å kunne ha nærhet til de praktikerne som til daglig stiller diagnosen på vannbransjens infrastruktur. 

Rørinspeksjon Norge er operatørens samlingspunkt, her møtes inne- og utefolk for faglige diskusjoner, deling av frustrasjoner og smarte ideer. I RIN er det rom for ærlige tilbakemeldinger, samtidig som takhøyden er veldig høy. Som rådgiver kan jeg takke Rørinspeksjon Norge (RIN) og det nære samarbeidet med praktikerne for kunnskapen om hvordan ting bør prosjekteres for også å kunne driftes i fremtiden. Vi oppnår ikke over 100 års levetid dersom vi ikke samtidig prosjekterer og bygger løsninger som kan både driftes og vedlikeholdes!

På hvilken måte kan RIN og SSTT sammen sette et enda sterkere fokus på utfordringene i norsk og svensk vannbransje?
Både RIN og SSTT er foreninger som løfter bransjen faglig og som sørger for høyere kvalitet i alle ledd. RIN stiller diagnosen, mens SSTT sørger for smart ledningsfornyelse. Foreningene kan bli enda flinkere til å synliggjøre det formidable arbeidet som legges ned og som kommer hele vannbransjen til gode. Uten RIN og SSTT ville vannbransjen i dag vært lite samlet om omforente løsninger og smarte ideer. Et medlemskap i RIN og SSTT vil bidra til et enda større løft for økt kunnskap og kvalitet i bransjen, jo flere medlemmer, jo mer får vi utrettet! Til sist er det valgår. Det er merkelig at det skal måtte være en kamp å få politikere til å forstå hvor viktig det er å fremme vannbransjen og verdens viktigste næringsmiddel. Her må RIN og SSTT fortsette kampen, ikke minst ved å lese partiprogrammene og lete etter løfter om fokus på vannbransjen. Godt valg! (Det er lokalvalg i Norge 9.september)