Entreprenører etterlyser samarbeid for innovative vannløsninger

Publicerad: 21 augusti, 2019

God stemning under NoDig-fagtreffet i Oslo denne uka, men både prosjektleder Hendrik Panman hos entreprenøren Kjeldaas AS (t.v) og salgssjef Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying  mener kommuner og ledningseiere er en bremsekloss i utviklingen av ledningsfornyelse av vannledningsnettet i Norge

God stemning under NoDig-fagtreffet i Oslo denne uka, men både prosjektleder Hendrik Panman hos entreprenøren Kjeldaas AS (t.v) og salgssjef Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying mener kommuner og ledningseiere er en bremsekloss i utviklingen av ledningsfornyelse av vannledningsnettet i Norge

-Ledningseiere må være villig til å bli med på utviklingsprosjekter og ta en viss risiko dersom nye produkter og metoder skal prøves ut under norske forhold. Bare på den måten kan vi makte å ta igjen noe av det enorme etterslepet i det norske ledningsnettet.

Det sier prosjektleder for ledningsfornyelse i entreprenørselskapet Kjeldaas AS i Sande i Vestfold, Hendrik Panman, og han får full støtte av salgssjef for rørfornying hos Råde-selskapet Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre.
Panman var helt klar i sin melding til ledningseiere under fagtreffet Kjeldaas arrangerte i samarbeid med den skandinaviske VA-organisasjonen Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, og Oslo kommune, VAV denne uka.

-Det blir ingen innovasjon innen gravefri ledningsfornyelse dersom vi som entreprenører ikke får med oss både rådgivere og ledningseiere til uttesting av nye produkter og metoder. Ingen NoDig-aktør kan stå alene og tilby løsninger dersom kommuner og interkommunale selskaper skal vente på løsninger fra andre kommuner. Det samme er tilfelle dersom rådgivende selskaper i sine anbudsdokumenter forlanger dokumentasjon på at foreslåtte løsninger skal være dokumentert gjennom tre til fire gjennomførte prosjekter, sier Panman til VVS aktuelt.

-Vi er avhengig av fullskala-prosjekter hvor flere kan være med å ta en del av kostnadene og risikoen. Vi har fortsatt en lang vei å gå for å effektivisere fornyelser, spesielt av gamle vannledninger.

Vi registrerer at det er skepsis til fornyelse av vannledninger selv om vi kan presentere løsninger som vil redusere det enorme vanntapet i Norge. Likevel kommer ikke bestillingene, og jeg mener derfor 98 prosent av norske kommuner og interkommunale selskaper med ansvar for vannledningsnettet er en bremsekloss i utviklingen. Alle venter jo på hverandre, sier Panman, og rister noe oppgitt på hodet.  Til tross for dette, trekker han fram de interkommunale selskapene IVAR i Stavangerregionen, og Glitrevannverket i Drammensregionen i tillegg til Asker, Molde, Sande og Sarpsborg kommuner som positive bidragsytere.

Olimb Rørfornying i Råde har lengst fartstid innen NoDig i Norge, og salgssjef for rørfornying , Svein Rune Myhre har ingen problemer med å støtte opp synspunktene til sin kollega og konkurrent hos Kjeldaas. Både Panman og Myhre mener spesielt de store kommunene må være med å ta ansvar for utviklingen. Oslo VAV har vært sterkt inne i eget innovasjonsprogram gjennom NoDig Challenge, der Båsum Boring AS var med som aktør fra NoDig-bransjen, men ellers har det vært stille fra den kanten.

-Utfordringen er at kommunale beslutningstakere er livredd for å bli beskyldt for korrupsjon eller feil saksgang i forbindelse med anskaffelser at de velger de gamle løsningene. Det er åpning for å inngå avtale om utviklingsprosjekter uten å komme på kant med regelverket for offentlige anskaffelser. Jeg blir faktisk litt frustrert over at ledningseiere ikke våger å stå i den utfordringen og dermed bli med å ta ansvar for utviklingen, sier Panman.

-Vi er avhengig av dialog og samarbeid med både små og store kommuner for å få tilpasset nye systemer til norske forhold.  SSTT har som forening fokusert sterkt på fornyelse av vannledninger, men dette budskapet har ikke nådd godt nok inn til ledningseierne. Kommunene har betydelig fokus på fornyelse av avløp, fordi dette er langt enklere å gjennomføre. Statistikken viser da også at den prosentvise fornyelsen av vann er betydelig lavere enn på avløp, sier Svein Rune Myhre.

-Jo lengre vi venter med innovative løsninger på vannledninger, jo oftere vil innbyggerne i en kommune bli rammet av ledningsbrudd. Det er viktig at vi kommer skikkelig i gang med dette nå før situasjonen blir enda verre, sier han.

Selv om det er blitt noe større interesse de siste par årene kan ingen entreprenør i Norge leve av å fornye vannledninger.  Jeg vil hevde at vi fortsatt er i startgropa når det gjelder optimale metoder for fornyelse av vannledninger. Det meste av utvikling har skjedd i laboratorier og i begrensede forsøk. Skal vi komme videre må vi få med oss ledningseiere på utviklingsprosjekter i full skala. Dessuten må vi få opp volumet. Vi må være villig til å ta en viss risiko sammen, sier Myhre bestemt 

Både Kjeldaas og andre NoDig entreprenører arbeider kontinuerlig med utvidelse av sin verktøy- og produktkasse. Blant nyere produkter i det norske markedet er en glassfiberarmert strømpe for drikkevann fra tyske Reline Aptec. Nå er det mulig å avslutte strømpe med glassfiberflens. Installasjonen vil kunne gå raskere ved å fornye fra kum til kum uten graving. Kjeldaas mener dette er viktig med tanke på et godt sluttresultat. Under demoen i Oslo ble strømpen vist fram både før og etter installasjon, sammen med den nye GRP-flensen.

Olimb på sin side har nylig gjennomført en oppgradering av en over 150 år gammel vannledning i Bergen med en helt ny versjon av Compact Pipe, et PE-rør som folder seg ut til sin opprinnelige runde form etter inntrekking i eksisterende rør. Dette er en metode som betegnes som tettilsluttet rør, og som egner seg godt for fornyelse av vann- og trykkledninger.

SSTT-leder Borghild T. Folkedal og faglig sekretær i SSTT, Ellen Margrethe Jahren Randa, som begge arbeider som rådgivere i Asplan Viak, mener rådgivere også har et ansvar for utviklingen innen NoDig.
Budskapet fra Kjeldaas og Olimb bør gjentas oftere. Entreprenørene står klar og de er villig til å investere i nytt utstyr for å øke fornyingstakten i Norge. Da er de selvsagt avhengig av forutsigbare bestillinger.
-I utviklingsprosjekter må vi være mer varsomme ved utforming av eksempelvis kvalifikasjonskrav om tidligere utførte tilsvarende prosjekter, så ikke slike krav blir et hinder for utvikling og en uhensiktsmessig begrensning i konkurransen, sier Ellen Margrethe Jahren Randa.
-Det er rådgivere og ledningseiere som utformer krav og kriterier, og her må vi bli mer bevisst på å åpne for innovative løsninger. Da er det viktig med en god dialog i forkant av nye løsninger, mener Folkedal.

Så er det store spørsmålet om flere kommuner ønsker å ta nyvinninger i bruk eller om investeringer i utstyr og utdannelse av operatører har vært bortkastet.  4.september er det klart for et nytt SSTT-treff i Drøbak, der det er Olimb sin tur til å demonstrere flere produkter for fornying av vannledninger.

Odd Borgestrand