En bransje i endring hovedtema for Hallingtreff 2020

Publicerad: 21 juni, 2019

Den verdenskjente komikeren på Geilo, og bygdas tidligere turistsjef, Pål Medhus, var opptatt av eget fokus med sin selfiestang under Hallingtreff 2019. Nå har hele norsk vannbransje fått det fokuset bransjen har bedt om i årevis.

Den verdenskjente komikeren på Geilo, og bygdas tidligere turistsjef, Pål Medhus, var opptatt av eget fokus med sin selfiestang under Hallingtreff 2019. Nå har hele norsk vannbransje fått det fokuset bransjen har bedt om i årevis.

«En bransje i endring!» blir hovedtemaet for Hallingtreff 2020.  I årevis har norsk vannbransje ropt på oppmerksomhet og ressurser til blant annet å ta igjen det enorme etterslepet på ledningsnettet.  Når varsellampene nå har nådd både befolkning og politikere vil det bety nye tider for alle som har et ansvar for sikkerheten innen vann- og avløpssektoren i Norge.

 Derfor kjenner også arrangørene bak det populære Hallingtreffet, Hallingplast AS, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) på et stort ansvar for å tilrettelegge for et aktuelt og nyskapende faglig program i det som er blitt betegnet som vannbransjens fremste tenkesmie.
Programkomiteen er godt i gang med sitt arbeid, under ledelse av de to rådgiverne Borghild T. Folkedal og Martina Bergh Svedahl, som også har ledet selve Hallingtreffet på Geilo med trygg hånd de siste årene. 13.-15. januar 2020 arrangeres for Hallingtreff for 23. gang.
Med 280 deltakere ble det satt deltakerrekord i år, og arrangørene setter da også dette antallet som et absolutt tak for deltakere og utstillere. Dette for å bevare noe av den unike identiteten som Hallingtreffet har opparbeidet seg.  Det blir åpnet for påmelding i slutten av september.

Mye allerede klart
Prosjektlederne for Hallingtreff, Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl, bekrefter at en vesentlig del av programmet nå er klart. Hallingtreff 2020 blir innledet med fabrikkdag på Hallingplast AS mandag 14.januar. Fabrikken ligger i Kleivi Næringspark i Ål kommune. I tillegg til omvisning i produksjonen vil entreprenører og leverandører bli invitert til praktiske demoer av framtidsrettede og innovative produkter og metoder.
Resten av treffet, 15. og 16. januar, legges også denne gang til Vestlia Resort på Geilo, der det blir en rekke spennende foredrag, debatter, erfaringsutveksling og leverandørutstilling.

Ropte på offentlig lys
Det er et halvt år siden direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund, sammen med sine direktørkolleger i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen og Toril Hofshagen i Norsk Vann og sto sammen på podiet under Hallingtreff på Geilo og var enig om å løfte norsk vannbransje fram i det offentlige lys.
– Norsk vannbransje må løfte seg selv fram for å få den oppmerksomheten og de rammebetingelsene som er nødvendig for å sikre godt drikkevann og forsvarlig avløpshåndtering.  Fokuset på vann og avløp er nærmest fraværende i norske partiprogrammer, og da må vi selv ta jobben med å løfte fram vårt samfunnsoppdrag, sa de tre.

Får muligheten til å svare
Under åpningssekvensen på Hallingtreff 2020 skal de to førstnevnte, gjennom et video-intervju, få svare på hva de har gjort siden de deltok på Hallingtreff med sine offensive uttalelser. Norsk Vann har ansatt ny direktør, Thomas Breen, og det er ventet at han vil takke ja til å innta plassen etter sin forgjenger Toril Hofshagen. Han vil få muligheten til å fortelle om Norsk Vanns ansvar og visjoner for et trygt drikkevann og sikker avløpstjeneste rundt om i alle landets kommuner. Norsk Vann eies nemlig av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 365 kommuner med ca. 96 prosent av landets innbyggere, som de siste ukene har fått et langt sterkere innblikk i vannbransjens utfordringer.

Samarbeid, rørmaterialer og overvann
Interessen for såkalte partnering- eller samspillskontrakter har økt betydelig i Skandinavia de siste årene. En rekke leverandører og entreprenører ønsker å komme inn i prosjektene så tidlig som mulig for å bidra til gode tekniske og økonomiske løsninger. Derfor håper arrangørene å hente inn fagfolk fra både Norge og Sverige for å belyse muligheter og eventuelle begrensninger med denne type kontrakter.
Valg av rørmaterialer til ulike typer prosjekter er også et tema som opptar mange aktører i norsk vannbransje.
-Når det nå skal investeres for et par hundretalls milliarder kroner i ledningsfornyelse i Norge er dette et tema som må løftes fram, mener Folkedal.  Hun håper representanter fra plastrørindustrien kan komme med spennende informasjon om hvordan PE-materialet og andre rørmaterialer kan forbedres ytterligere.

Det tredje hovedtemaet er overvannshåndtering og lekkasjesøk. Nylig fikk Bærum kommune 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge fikk Bærum kommune for å drive fram innovative framtidsløsninger for avløps- og overvannshåndtering i byer og tettsteder. Her ønsker arrangørene å få en oppdatering fra prosjektorganisasjonen, samtidig som det kommer innspill også fra andre kommuner i Skandinavia.

Nytt kommunekart i Norge
Fra 1.januar blir antallet kommuner i Norge redusert fra 428 til 358, og antallet fylket blir halvert. Nesten en tredel av Norges befolkning vil bo i en ny kommune. Under Hallingtreff blir det stilt spørsmål ved hvilke konsekvenser dette får for aktørene i norsk vannbransje. Bransjen har lang og god erfaring med interkommunalt samarbeid og interkommunale selskaper, men blir det likevel endringer i den praktiske hverdagen? spør møteleder Martina Bergh Svedahl.
Oppkjøringen til Hallingtreff 2020 er godt i gang, slår de to møtelederne fast. De er til daglig er å finne i Asplan Viaks kontorer i Drammen, der de i tillegg til rådgiverstillinger også innehar sentrale posisjoner i Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology.

Fire av medlemmene i programkomiteen, fra venstre Roar Sannem, Hallingplast AS,  Borghild T, Folkedal, Martina Berg Svedahl, begge Asplan Viak, og Odd Borgestrand, Borg Medier AS. Med i komitearbeidet er også Lars Riise og Sverre Tragethon, begge Hallingplast

Fire av medlemmene i programkomiteen, fra venstre Roar Sannem, Hallingplast AS, Borghild T, Folkedal, Martina Berg Svedahl, begge Asplan Viak, og Odd Borgestrand, Borg Medier AS. Med i komitearbeidet er også Lars Riise og Sverre Tragethon, begge Hallingplast

Odd Borgestrand