Annelie Hedström: ”Vi har låtit så mycket förfalla”

Publicerad: 3 april, 2019

Ledningsägare och VA-branschen står inför många och svåra utmaningar och förhoppningsvis ska Annelie Hedströms forskning göra livet något lättare på sikt. Foto Jan Bjerkesjö

Ledningsägare och VA-branschen står inför många och svåra utmaningar och förhoppningsvis ska Annelie Hedströms forskning göra livet något lättare på sikt. Foto Jan Bjerkesjö

Den stora utmaningen som vi står inför är att ta hand om allt som varit eftersatt i många år.
- Vi har låtit så mycket förfalla, både ledningsnät, små vattenverk, reningsverk, skolbyggnader, gatunät i periferin och istället satsat på att stensätta fina områden i stan. Det skulle jag vilja säga är den stora utmaningen, säger Annelie Hedström, biträdande professor på Luleå Tekniska universitet.

Universitet och forskningsämnet VA-teknik med Dag&Nät fanns på plats som en av 55 utställare på Rörnät och klimatkonferensen, som nyligen arrangerades i Göteborg.

- Vi är här för att lyfta fram den forskning som vi gör här och nu både vad gäller dagvattenät och ledningsnät, bland annat om områdesvis förnyelseplanering som vi har en ny publikation om.

Områdesvis förnyelseplanering är ett hjälpmedel för den kommun som inte har till exempel VA-banken.

- Det är fortfarande många mindre kommuner som inte har de systemen, men vi visar hur man med hjälp av googleverktyg kan utvärdera och hitta de dåliga områdena.

Förnyelsen största utmaningen
VA-branschen står inför flera utmaningar och den största är hur man ska gå tillväga med förnyelsen av ledningsnäten, det som Luleå Tekniska universitet till viss del forskat på under tre år. Nu börjar ett nytt treårigt forskningsprojekt och denna gång med integrerad förnyelseplanering i fokus.

- Vi ska titta på i vilken omfattning som det är smart att kombinera koordinationen mellan lednings- och gatuförnyelse. När kommunerna gör det idag är det utifrån en praktisk synvinkel, men det går också att utvärdera vad som är den mest hållbara nivån.

Forskningen ska bland annat visa på optimal resursförbrukning när det gäller när kommunen bör besluta byta ut hela eller dela av ledningsnätet, eller en viss ledningstyp i gatan.

- Ibland gör man det bara för att gatan behöver byggas om, men det är resurser som förbrukas. Är det värt det – eller inte? Ibland gör man inte det för att man inte vill störa affärsidkare, verksamheter eller boende i området, men störningar går också att värdera.

Förfallet bakom utmaningar
Men det är att vi låtit så mycket förfalla som är den riktigt stora utmaningen, menar Annelie.

- Det är så mycket som skulle ha behövt underhållas, som vi borde haft en plan för redan för 40 år sedan, om vi hade tänkt på det då. Det är så många byggnader som behöver underhåll och kommunerna har mycket som behöver underhållas på samma gång. Eftersom kommunerna har ett lånetak så kan man heller inte investera hur mycket som helst.

Till dessa utmaningar kan vi också lägga klimatförändringar och klimatanpassningar.

- Några har börjar räkna på vad allt kommer att kosta, men det är ju något som läggs ovanpå allt annat. Det här är något jag funderar över mycket - hur det ska gå ihop!

Jan Bjerkesjö