RÖK: 80 miljoner i forskning kring hållbar förvaltning

Publicerad: 2 april, 2019

Smart underhåll står i fokus för forskningen och en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt. Foto Jan Bjerkesjö

Smart underhåll står i fokus för forskningen och en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt. Foto Jan Bjerkesjö

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram som riktar in sig på underhåll av samhällets infrastruktur. Programchef är Annika Malm, som på Rörnät och klimatkonferensen kunde informera om hur man tänker utnyttja de 80 miljoner kronor som beviljats till forskningen.

Mistra InfraMaint är inriktat på tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisationer kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov samhället står inför. Fokus på smart underhåll med andra ord och visionen är en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt.

Annika gav också sin vision om hur det bland annat ser ut om tio år.

- Hur mycket vatten vi använder och till vilken kostnad ser vi i realtid, varje extra liter är lite dyrare än den förra. Medvetenheten om vattnet som resurs har ökat. Toaletten larmar om vi försöker spola ned något som inte passar där. Driftavdelningen på tekniska kontoret integrerar med kunder och använder ny teknik. Ledningsnätet övervakas av smarta sensorer som vet när något behöver åtgärdas. Vi använder oss av robotar som sköter arbetsuppgifter.

Mistra InfraMaint är ett kompetensprojekt som bland annat har till uppgift att hitta svaren bland annat på frågor som ”Hur kan man avgöra vad som är rätt nivå på underhållet för vägar, cykelbanor och VA?” eller ”Hur mycket vatten kan man spara med smarta nät?” samt ”Hur mycket ska vi jaga vatten som läcker in i avloppsledningarna?”

Svenskt vatten har satsat pengar till projektet eftersom VA har en stor del av fokus för forskningen vad gäller innovativa metoder för att genomföra underhåll och för att bedöma beständighet, beslutsstödsmodeller som har vetenskaplig bas men ändå kan implementeras i mindre VA-verksamheter samt organisations- och affärsutveckling. All forskning i programmet ska bedrivas nära behovsägarna med testbäddar och fallstudier i VA-verksamheterna och utbildningsinsatser för bland andra drifttekniker och ingenjörer.

Mistra InfraMaint engagerar forskare från fem lärosäten, tre institut och det kommunala forskningsbolaget Sweden Water Research. Speciellt viktigt är engagemanget från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. På så sätt kan kommunerna ta till sig forskningsresultaten ännu effektivare.

Läs mer

Jan Bjerkesjö