Arkiv

22 juni, 2020

Svenskt Vattens VD tar plats i WaterAid Sveriges styrelse

I början av juni tillträdde Cecilia Hermansson, Sara Haasmark och Pär Dalhielm i WaterAid Sveriges styrelse. De nya ledamöterna bidrar med bred kompetens inom vattensektorn, ekonomi och hållbarhet. Samtliga är invalda på två år. …

Läs mer
18 juni, 2020

Klar for 400 meter vannledning med Die Draw i Kongsberg

Pipeliner AS er nå klar for sin første store installasjon av NoDig-metoden Die Draw i Norge. I månedsskiftet juni/juli skal firmaet installere en PE100 RC ledning med en diameter på 400 mm i en total lengde på hele 400 meter i Kongsberg. …

Läs mer
18 juni, 2020

HS2 reveals tunnel launch site

New images have emerged from Britain’s HS2 project as teams progress towards the launch of tunnel boring machines (TMB) in early 2021. HS2 is a new high-speed railway linking London, the Midlands and the north, serving more than 25 stations across eight of Britain’s largest cities. …

Läs mer
17 juni, 2020

Teams onsite for complex HDD under Neris River

A team of German specialists has arrived in Lithuania to undertake the horizontal directional drilling (HDD) phase of the Gas Interconnection Poland–Lithuania (GIPL) project. …

Läs mer
16 juni, 2020

Takker av i SSTT-styret, - fortsetter arbeidet

En av frontfigurene og sterke forkjemperne for mer bruk av NoDig i Norge, prosjektdirektør i Sweco, Espen Killingmo,har takket av etter «lang og tro tjeneste» i styret i SSTT, men han fortsetter i den norske arbeidsgruppa. …

Läs mer
16 juni, 2020

Norsk Vann går digitalt i september

Konferansen gjennomføres som fire digitale miniseminarer på 2 t 30 min. før og etter lunsj begge dager. Deltagelse er gratis, men det er ønskelig med registrering i form av påmelding. …

Läs mer
15 juni, 2020

Utlyser førkommersiell konkurranse

Innovasjonsprosjektet for mer effektiv fornying av drikkevannsledninger som Oslo og Trondheim har gått sammen om med støtte fra Forskningsrådet tar nå ett skritt videre i prosessen. I slutten av juni utlyses en førkommersiell anskaffelseskonkurranse via Doffin. …

Läs mer
15 juni, 2020

Nationell vägledning för vädervarningar

I april 2021 övergår SMHI till ett förnyat vädervarningssystem för att uppnå mer relevanta vädervarningar och med det ge samhället ett bättre planeringsunderlag inför besvärliga vädersituationer. …

Läs mer
12 juni, 2020

Allt fler användningsområden för Norrvattens drönare

Norrvatten började använda drönare för ett par år sedan i sin verksamhet. Drönaren används till att kontrollera och få översikt av ledningsgravar och ledningsbäddar, men också till för- och eftersyn i projekt bland annat. …

Läs mer
11 juni, 2020

Norsk Vannsenter har fått sin leder

-Dette er det mest spennende og nyttige jeg har vært engasjert i, sier prosjektleder Sjur Tveite fra Ås, som fra 1.september kan endre sin tittel til daglig leder for det nye Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. …

Läs mer
11 juni, 2020

31 km ny vattenledning råder bot på vattenbrist

Mångåriga problem med vattenbrist får snart sin lösning i Östhammar kommun. Situationen har i perioder varit så ansträngd, att man fått införa restriktioner och även emellanåt fått transportera vatten för att fylla på. …

Läs mer
10 juni, 2020

Projekt som tar avstamp i framtidsutmaningar

Svenskt Vatten har under 2010-talet arbetat med att beskriva ett ökat investeringsbehov i VA-systemen. Behovet uppstår till exempel när städer växer och underhåll av ett befintligt ledningsnät ökar. …

Läs mer
9 juni, 2020

Grabber on hire to retrieve lost tools

The Picote Original Grabber tool is now available to hire from trenchless technology suppliers Source One Environmental (S1E). …

Läs mer
8 juni, 2020

HS2 releases TBM images

HS2 has released the first images of its new Herrenknecht tunnel boring machines (TBM) that will help construct the new high-speed rail line. HS2 is a new high-speed railway linking London, the Midlands and the north, serving more than 25 stations across eight of Britain’s largest cities. …

Läs mer
5 juni, 2020

Digitalt fagtreff med godt utbytte

Det første heldigitale tematreffet i regi av den norske arbeidsgruppa i SSTT er gjennomført. …

Läs mer