Arkiv

20 oktober, 2021

Et kinderegg for reduksjon av graveskader

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Bruk av supersuger/vakuumgraver er et godt alternativ for å unngå graveskader på rør. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Klima og miljø i fokus i Oslo VAV

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Fra 1.januar 2025 skal alle Oslo kommunes bygg- og anleggsplasser være utslippsfrie, og transport av masser skal gjøres utslippsfritt eller ved hjelp av biogassteknologi. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Hållbarhetsfrågor ett måste för framtidens verksamhet

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Att arbeta med hållbarhetsfrågor och framtida miljökrav är ett måste för företag som vill överleva. …

Läs mer
20 oktober, 2021

Økt NoDig-andel samfunnsøkonomisk viktig

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: -Tid er samfunnsøkonomisk viktig. Organisering av anleggsarbeidet kan og bør forbedres. NoDig bør derfor benyttes i langt større grad. …

Läs mer
19 oktober, 2021

Gode holdninger skaper gode resultater

Kompetansen i norske kommuner er fallende innenfor vann og avløp. Det virker som det er vanskelig for enkelte å motivere seg til å satse ekstra for å øke levetiden fra 50 til 100 år på anleggene. …

Läs mer
19 oktober, 2021

Interkommunalt VA-samarbeid nødvendig for bedre rekruttering

Mindre kommuner må gå sammen for å opprette felles ingeniørstillinger. Her kan de lokale driftsassistansene være et godt hjelpemiddel for å sikre at VA-tjenestene blir utført på en trygg og god måte. …

Läs mer
19 oktober, 2021

Vil ha et klimatilpasset lovverk for vannbransjen

Vann- og avløpssektoren kan tjene som eksempel på samfunnskritiske tjenester som allerede er under kraftig press som følge av klimaendringer. …

Läs mer
18 oktober, 2021

LED-härdningens insatsgränser: Vad fungerar och vad fungerar inte?

Medan ljushärdning av icke flexibla foder i sektioner och huvudkanaler utan tvivel gäller som standardteknik sedan mer än ett decennium, har ljushärdande förfaranden för härdning av flexibla foder för markdränering först under de senaste åren …

Läs mer
18 oktober, 2021

Dom i mål om kostnader för att rena grundvattnet i Uppsala från PFAS

Mark- och miljödomstolen anser att Försvarsmakten inte är skyldig att betala för Uppsala Vattens kostnader med att rena grundvattnet i Uppsala från PFAS. Rätten är dock inte enig. …

Läs mer
15 oktober, 2021

Endelig løfter om sektorlov for norsk vannbransje

I en pressemelding fra Norsk Vann sier direktør Thomas Breen at det er jobbet i mange år for å få på plass et lovverk som setter kommunene bedre i stand til å løse utfordringene de har knyttet til vann og avløp, herunder håndtering av …

Läs mer
14 oktober, 2021

Fokus på studenter og kommuner i SSTTs nye handlingsplan i Norge

SSTT sin handlingsplan for 2022 er et «levende» dokument, som hele tiden oppdateres. Siste nytt er introduksjonskurs over tre skoletimer for studenter ved norske høgskoler og universitet. …

Läs mer
14 oktober, 2021

Godt innblikk i styrt boring under elv i Alta

Styrt boring under Alta-elva ble en god markedsføring av NoDig i Vest-Finnmark. Universitetsstudenter, rådgivere og teknisk personell fra regionen fikk et godt innblikk i metoden under fagdagen tirsdag 12.oktober. …

Läs mer
13 oktober, 2021

Svenskt Vatten: Årets motionsskörd i riksdagen

Det gläder oss återigen att VA-frågan inspirerar till politiska förslag – både i den allmänna debatten men också som motioner i riksdagen. I år har återigen runt 200 motioner kopplingar till vatten. …

Läs mer
12 oktober, 2021

Ny effektiv reningsteknik för ett renare Östersjön invigd

Under tisdagen invigdes den första etappen av totalt fyra av den nya effektiva membrantekniken som kommer att medföra betydande utsläppsminskningar av bland annat fosfor, kväve och mikroplaster till Östersjön. …

Läs mer
11 oktober, 2021

Nu finns P113 och P116 i Vattenbokhandeln

Nu finns publikationerna om Effektiv underhåll (P113) och Förnyelseplanering (P116) att köpa i Vattenbokhandeln. Båda säljs enbart i digital form. …

Läs mer