Fördubbling av VA-avgifter i framtiden

Publicerad: 25 oktober, 2018

Om kommunerna i framtiden ska kunna erbjuda sina invånare rent dricksvatten måste VA-avgifterna höjas. Foto Wikimedia Commons.

Om kommunerna i framtiden ska kunna erbjuda sina invånare rent dricksvatten måste VA-avgifterna höjas. Foto Wikimedia Commons.

Norrköping är en av de svenska kommuner som nu planerar fördubbla VA-priserna på tio års sikt. Michael Botvidsson är VA-chef för det kommunala bolaget Nodra i Norrköping och menar att man nu tar ansvar för kommande generationer.

- Det är för att ta ett ansvar för den anläggning som vi har idag så att vi lämna ifrån oss någonting till nästa VA-generation, som de kan hantera utan att behöva att vidta extraordinära åtgärder, säger han till P4 Radio Östergötland.

Att fördubbla VA-avgifterna under en tioårsperiod är en rekommendation från branschorganisationen Svenskt Vatten. Kommunerna måste höja avgifterna och samtidigt öka underhållstakten. Men Dan Löfgren, kommunikationschef på Svenskt Vatten, menar att det är långt ifrån alla kommuner som följer deras rekommendationer.

- Kommunerna höjer inte sina taxor och tar inte höjd på det sättet som vi anser att de behöver, säger han till Ekot.

En stor del av vatten och avloppsledningsnätet i Sverige är gammalt och i stort behov av upprustning. Om kommunerna i framtiden ska kunna erbjuda sina invånare rent dricksvatten och fungerande avloppsledningar så måste de börja öka underhållstakten, menar Dan Löfgren.

- Idag investeras ungefär 12 miljarder per år, den behöver ökas till kanske 16-17 miljarder.

Läs mer

Jan Bjerkesjö