Klimatkalkylator visar stora besparingar

Publicerad: 4 oktober, 2018

Genom att ange förutsättningarna för förnyelse och byggnation av ledningar, samt välja mellan olika NoDig-tekniker får man fram resultatet och jämförelsen mellan att schakta eller välja schaktfria metoder. (Bild från NCC NoDig powerpoint)

Genom att ange förutsättningarna för förnyelse och byggnation av ledningar, samt välja mellan olika NoDig-tekniker får man fram resultatet och jämförelsen mellan att schakta eller välja schaktfria metoder. (Bild från NCC NoDig powerpoint)

NCC NoDig har tagit fram en klimatkalkylator för att underlätta uträkningen av vilka besparingar som kan göras om rätt tekniker används vid förnyelse och byggnation av ledningar. Det handlar om en LCA-baserad klimatberäkning och jämförelse mellan schaktfria tekniker och utbyte av ledningar med traditionell grävning. Kalkylatorn ger en unik uppföljning av varje enskilt projekt.

- Det handlar om att i förväg välja den mest fördelaktiga metoden och i efterhand få en detaljerad klimatnota för klimatbesparingen, säger Simon Åkerlund, NCC NoDig och medlem av svenska arbetsgruppen inom SSTT.

Han visade nyligen i sitt anförande på VA-mässan i Jönköping på flera exempel där relativt små projekt ger stora besparingar. Schaktfria metoder ger en betydligt lägre miljöpåverkan.

Simon Åkerlund visade konkreta siffror från ett exempel i sitt anförande. Det handlade om att förnya en 407 meter lång vattenledning DN200 segjärn och 407 meter spill DN 300 mm betong. Kravet var bibehållen flödeskapacitet, läggningsdjupet tre meter, släntlutning 2:1 och schaktkapacitet 10 kubikmeter i timmen.

Lösningen pekade på infodring av avloppsledningen med flexibelt foder och rörspräckning av vattenledningen med fem stycken punktschakter . Genom att använda NCC NoDig Klimatkalkylator kan man inleda beräkningen med val av NoDig-teknik i jämförelse med traditionell schaktning. Här anges tekniska fakta om platsen, de befintliga rören, liksom traditionell schaktning och de nya NoDig-metoderna. Resultatet visar att klimatpåverkan för hela projektet är 77 procent lägre med NoDig än med traditionell schaktning och byte av rör. Totalt rör det sig om en besparing på 87,7 ton CO2. Där den största besparingen utgörs av minskad påverkan från schakt, återställande av platsen samt transporter.

- Varje projekt är unikt, men gör vi ett överslag på ett vanligt förekommande projekt där vi förnyar tre rör skulle det innebära att vi sparar runt 248 ton CO2 för varje kilometer ledning som förnyas schaktfritt. Det motsvarar 32 varv runt jorden med en bil med genomsnittlig bränsleförbrukning eller 95 normalstora villors energibehov under ett år.

- Ledningsnätet för vatten och avlopp i Sverige är drygt 19.000 mil långt. Det här visar att vi i VA-branschen med de tekniker som SSTT främjar inför de stora förnyelsebehoven som föreligger på allvar kan göra stor skillnad för klimatet och nu även konkret visa det i siffror, avslutar Simon.

 

Simon Åkerlund presenterade NCC klimatkalkylator vid VA-mässan i Jönköping nyligen. (Bilden taget vid SVOA-mässan i våras. Foto Jan Bjerkesjö)

Simon Åkerlund presenterade NCC klimatkalkylator vid VA-mässan i Jönköping nyligen. (Bilden taget vid SVOA-mässan i våras. Foto Jan Bjerkesjö)

Jan Bjerkesjö