Fagtreff på testfelt for NoDig Challenge i Oslo

Publicerad: 13 september, 2018

Tirsdag 25.september er det klart for et spennende fagtreff i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) i samarbeid med Oslo kommune, VAV.  Her blir det presentasjon av det mye omtalte NoDig Challenge prosjektet og informasjon om det første pilotprosjektet.

 Bildet: Stor interesse for gravefri tilkobling av vannledninger i Oslo, og nå kan interesserte i bransjen selv få innblikk i det første pilotprosjektet.

Tematreffet retter seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om gravefrie metoder og lekkasjelytting. SSTT regner med stor interesse for dette fagtreffet, og det kan derfor være lurt å melde seg på så snart som mulig. For mer informasjon om tid og sted, last ned påmeldingsskjema og program her:

Frammøtestedet er Tvetenveien 20, Helsfyr driftsstasjon i Oslo. Befaringen er i Midtveien 11.

Gravefritt i Oslo
Å kunne etablere ledningsanlegg uten å grave er viktig for Oslo kommune. Graving i gatene er en stor utfordring. Samtidig er det viktig med god kvalitet og lang levetid på nye anlegg, og å kunne drifte ledningsnettet på en god måte. 

 Utblokking av vannledninger med innføring av PE-ledninger kan være en kostnadseffektiv metode for å etablere helt nye rør med lang levetid. Men det er et forhold ved metoden som kan være svært fordyrende. Det finnes pr idag ingen metode for å kunne tilkoble ledningen gravefritt.  

NoDig Challenge
I 2014 startet Vann og avløpsetaten i Oslo «NoDig Challenge», en førkommersiell anskaffelse der de inviterte markedet til å finne en gravefri metode for etablering av vannledning fra hus til hovedvannledning uten å grave. Hawle, sammen med norske Techni har utviklet en prototype for en borerigg som kan gjøre dette. 
27 juni gjennomførte VAV pilotprosjekt på Hawles mekaniske tilkoblingsstykke for PE som ble utviklet i forbindelse med NoDig Challenge teknologien. Seks av VAVs abonnenter er nå tilkoblet med Hawles nye tilkoblingsstykke. På tematreffet vises resultatet for gjennomføringen.

Lekkasjelytting
En annen utfordring i markedet er lekkasjelytting på PE-rør. Det er vanskelig å finne lekkasjer på PE-rør. VAV har derfor også benyttet testprosjektet til å teste 3 ulike metoder for lekkasjelytting av PEledninger. Det er blitt simulert ulike typer lekkasjer på test-strekket, og resultatene presenteres på tematreffet. 

Anleggsgjennomføringen pågår nå, og Oslo kommune sammen med SSTT ønsker å dele erfaringene. Tematreffet retter seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om slike metoder.

Her kan du laste ned

Program og invitasjon